Het verlies komt vooral door afschrijvingen en boekhoudkundige aanpassingen. Zonder eenmalige gebeurtenissen is het verlies 17 miljoen euro, slechts iets minder dan de 16 miljoen euro vorig jaar. De omzet steeg wel, van 50,8 naar 63,9 miljoen euro.

Het bedrijf trekt zich op aan de operationele resultaten van de kernactiviteiten. "Daar boeken we solide resultaten, met een groei van de winst en de omzet, " stipt voorzitter Jo Cornu aan. "Met één uitzondering: de vloeibare biomassa, waar we te kampen hebben met opstartverliezen. Maar vanaf volgend jaar verwachten we ook daar een positieve ebitda, zowel voor de vestiging in Servië als die in het Nederlandse Sluiskil." Ook zoekt het bedrijf een partner voor de verkoop van de biodiesel die er wordt geproduceerd.

Wind en zon zagen de ebitda met 3 miljoen klimmen, terwijl de biotak maar liefst 6,9 miljoen minder ebitda realiseerde dan vorig jaar. Dat leverde een operationeel verlies op van 17,1 miljoen euro.

"Er is veel doemdenken over de groene energiesector", stelt oprichter en CEO Luc Desender vast. "We delen in de klappen, maar Electrawinds heeft goeddraaiende activa." Desender wijst erop dat er in totaal voor 25 miljoen euro buffers zijn gestort, om de projecten te helpen door een moeilijke periode met lage stroomprijzen. Ondanks de huidige lage elektriciteitsprijs heeft het bedrijf nog geen enkele van die buffers moeten aanwenden.

De toplui van de Oostendse onderneming gaan ervan uit dat het licht aan het einde van de tunnel in zicht is. Cornu: "Onze problemen situeren zich niet bij de projecten die we hebben gerealiseerd, maar bij de financiering van de holding. Die moet zware rentelasten betalen op de leningen voor de opgestarte projecten, maar tot die leningen zijn afbetaald krijgt ze onvoldoende inkomsten uit die projecten."

Daarom kondigde het bedrijf eerder dit jaar al een vierstappenplan aan. Eerste stap was het omzetten in kapitaal van de achtergestelde leningen die een aantal partijen (GIMV, PMV, enz.) hadden ingebracht. Het tweede luik, dat Cornu en Desender liefst in oktober willen afronden, is het aantrekken van een nieuwe cornerstone-investeerder. Afhankelijk van het succes van die operatie, wordt er eventueel nog extra geld opgehaald op de beurs. De groeistrategie hangt af van het geld dat in totaal wordt verzameld.

"De bedoeling moet zijn dat de holding schuldenvrij is, en break-even draait." Van de zowat 360 miljoen euro schulden bevinden er zich 130 bij de holding. Daarvan moeten er ongeveer 90 worden weggewerkt, het saldo zijn de achtergestelde leningen en bankschulden. Break-even draaien impliceert kostenbesparingen op het niveau van de holding, en een desinvesteringsprogramma waarbij voortaan wordt gefocused op wind en biomassa, en drie regio's: België-Frankrijk; Servië-Roemenië, en Kenia, waar de groep een groot windpark bouwt. "Een aantal projecten zullen wij bewust niet meer realiseren."

Ook wordt gezocht naar een structuur waarbij Luc Desender niet meer zelf alle beslissingen neemt, maar dat er een directiecomité naar Duits model wordt opgericht. Dat het aantrekken van vers geld betekent dat zijn belang verwatert, neemt hij erbij. "Liever een kleinere aandeelhouder van een groter, goeddraaiend geheel dan een grote aandeelhouder van een verliesmakende onderneming." (LH)

Het verlies komt vooral door afschrijvingen en boekhoudkundige aanpassingen. Zonder eenmalige gebeurtenissen is het verlies 17 miljoen euro, slechts iets minder dan de 16 miljoen euro vorig jaar. De omzet steeg wel, van 50,8 naar 63,9 miljoen euro. Het bedrijf trekt zich op aan de operationele resultaten van de kernactiviteiten. "Daar boeken we solide resultaten, met een groei van de winst en de omzet, " stipt voorzitter Jo Cornu aan. "Met één uitzondering: de vloeibare biomassa, waar we te kampen hebben met opstartverliezen. Maar vanaf volgend jaar verwachten we ook daar een positieve ebitda, zowel voor de vestiging in Servië als die in het Nederlandse Sluiskil." Ook zoekt het bedrijf een partner voor de verkoop van de biodiesel die er wordt geproduceerd. Wind en zon zagen de ebitda met 3 miljoen klimmen, terwijl de biotak maar liefst 6,9 miljoen minder ebitda realiseerde dan vorig jaar. Dat leverde een operationeel verlies op van 17,1 miljoen euro. "Er is veel doemdenken over de groene energiesector", stelt oprichter en CEO Luc Desender vast. "We delen in de klappen, maar Electrawinds heeft goeddraaiende activa." Desender wijst erop dat er in totaal voor 25 miljoen euro buffers zijn gestort, om de projecten te helpen door een moeilijke periode met lage stroomprijzen. Ondanks de huidige lage elektriciteitsprijs heeft het bedrijf nog geen enkele van die buffers moeten aanwenden. De toplui van de Oostendse onderneming gaan ervan uit dat het licht aan het einde van de tunnel in zicht is. Cornu: "Onze problemen situeren zich niet bij de projecten die we hebben gerealiseerd, maar bij de financiering van de holding. Die moet zware rentelasten betalen op de leningen voor de opgestarte projecten, maar tot die leningen zijn afbetaald krijgt ze onvoldoende inkomsten uit die projecten." Daarom kondigde het bedrijf eerder dit jaar al een vierstappenplan aan. Eerste stap was het omzetten in kapitaal van de achtergestelde leningen die een aantal partijen (GIMV, PMV, enz.) hadden ingebracht. Het tweede luik, dat Cornu en Desender liefst in oktober willen afronden, is het aantrekken van een nieuwe cornerstone-investeerder. Afhankelijk van het succes van die operatie, wordt er eventueel nog extra geld opgehaald op de beurs. De groeistrategie hangt af van het geld dat in totaal wordt verzameld. "De bedoeling moet zijn dat de holding schuldenvrij is, en break-even draait." Van de zowat 360 miljoen euro schulden bevinden er zich 130 bij de holding. Daarvan moeten er ongeveer 90 worden weggewerkt, het saldo zijn de achtergestelde leningen en bankschulden. Break-even draaien impliceert kostenbesparingen op het niveau van de holding, en een desinvesteringsprogramma waarbij voortaan wordt gefocused op wind en biomassa, en drie regio's: België-Frankrijk; Servië-Roemenië, en Kenia, waar de groep een groot windpark bouwt. "Een aantal projecten zullen wij bewust niet meer realiseren." Ook wordt gezocht naar een structuur waarbij Luc Desender niet meer zelf alle beslissingen neemt, maar dat er een directiecomité naar Duits model wordt opgericht. Dat het aantrekken van vers geld betekent dat zijn belang verwatert, neemt hij erbij. "Liever een kleinere aandeelhouder van een groter, goeddraaiend geheel dan een grote aandeelhouder van een verliesmakende onderneming." (LH)