Greenyard heeft er moeilijke jaren opzitten met hoog oplopende schulden. Maar in maart vond het bedrijf met Marc Coucke een nieuwe investeerder. De zakenman investeert bijna 50 miljoen euro. Greenyard kreeg ook steun van zijn banken en een garantie van het investeringsfonds Gigarant van de Vlaamse overheid om de uitstaande schuld te herfinancieren.

Nu is Greenyard in een hogere versnelling gegaan, zegt het bedrijf. 'Het laatste kwartaal (januari-maart, red.) toonde een sterke groei en toenemende acceleratie van de onderliggende business, met name door een volumegroei die voortvloeit uit langdurige klantenrelaties', luidt het. 'Daarenboven dragen ook een beter gealigneerde toeleveringsketen en verdere kostenbeheersing bij tot dit resultaat.'

Met een aangepaste ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 116 à 117 miljoen euro in boekjaar 2020/2021 zou Greenyard een stuk beter doen dan de 95,7 miljoen euro van het voorgaande jaar.

Volledige jaarcijfers geeft het bedrijf op 15 juni.

Greenyard heeft er moeilijke jaren opzitten met hoog oplopende schulden. Maar in maart vond het bedrijf met Marc Coucke een nieuwe investeerder. De zakenman investeert bijna 50 miljoen euro. Greenyard kreeg ook steun van zijn banken en een garantie van het investeringsfonds Gigarant van de Vlaamse overheid om de uitstaande schuld te herfinancieren. Nu is Greenyard in een hogere versnelling gegaan, zegt het bedrijf. 'Het laatste kwartaal (januari-maart, red.) toonde een sterke groei en toenemende acceleratie van de onderliggende business, met name door een volumegroei die voortvloeit uit langdurige klantenrelaties', luidt het. 'Daarenboven dragen ook een beter gealigneerde toeleveringsketen en verdere kostenbeheersing bij tot dit resultaat.' Met een aangepaste ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 116 à 117 miljoen euro in boekjaar 2020/2021 zou Greenyard een stuk beter doen dan de 95,7 miljoen euro van het voorgaande jaar. Volledige jaarcijfers geeft het bedrijf op 15 juni.