De beursgenoteerde Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv) boekte in de eerste helft van het boekjaar 2011-2012 een verlies van 74,3 miljoen euro. Dat meldt de Gimv donderdag. De netto gerealiseerde meerwaarden kwamen uit op 49,9 miljoen euro, tegen netto niet-gerealiseerde minderwaarden van 123,8 miljoen euro, als gevolg van de daling van de aandelenkoersen.

Turbulentie op financiële markten Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere stelt in het persbericht dat de eurocrisis en de daaruit voortvloeiende turbulentie op de financiële markten duidelijk zijn sporen nalieten op de waardering van de portefeuille. Intrinsiek deden de participaties het behoorlijk, aldus de Gimv-topman.

"De huidige economische onzekerheid en de blijvend hoge volatiliteit op de financiële markten, maakt dat beursintroducties quasi nog steeds onmogelijk zijn en de markt voor fusies en overnames moeilijk blijft. Bovendien zet de vertraging van de wereldgroei aan tot voorzichtigheid en blijvende selectiviteit bij onze investeringsbeslissingen, waarbij we een uitgesproken voorkeur hebben voor ambitieuze groeidossiers".

Gimv zegt ernaar te streven zijn jarenlang dividendenbeleid ook in de huidige moeilijke marktomstandigheden voort te zetten. (Belga/KVDA)

De beursgenoteerde Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv) boekte in de eerste helft van het boekjaar 2011-2012 een verlies van 74,3 miljoen euro. Dat meldt de Gimv donderdag. De netto gerealiseerde meerwaarden kwamen uit op 49,9 miljoen euro, tegen netto niet-gerealiseerde minderwaarden van 123,8 miljoen euro, als gevolg van de daling van de aandelenkoersen. Turbulentie op financiële markten Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere stelt in het persbericht dat de eurocrisis en de daaruit voortvloeiende turbulentie op de financiële markten duidelijk zijn sporen nalieten op de waardering van de portefeuille. Intrinsiek deden de participaties het behoorlijk, aldus de Gimv-topman. "De huidige economische onzekerheid en de blijvend hoge volatiliteit op de financiële markten, maakt dat beursintroducties quasi nog steeds onmogelijk zijn en de markt voor fusies en overnames moeilijk blijft. Bovendien zet de vertraging van de wereldgroei aan tot voorzichtigheid en blijvende selectiviteit bij onze investeringsbeslissingen, waarbij we een uitgesproken voorkeur hebben voor ambitieuze groeidossiers". Gimv zegt ernaar te streven zijn jarenlang dividendenbeleid ook in de huidige moeilijke marktomstandigheden voort te zetten. (Belga/KVDA)