Woensdag vindt de algemene aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding, de tweede grootste aandeelhouder van de noodlijdende bank Dexia, plaats. Het jaarverslag 2010 dat daar wordt besproken, vertoont een negatief nettoresultaat van 17,6 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies 3,2 miljoen euro.

Koersval

De Gemeentelijke Holding lijdt vooral onder de koersval van Dexia, waarvan ze 260 miljoen aandelen (14% van het totaal) bezit. Die participatie staat nog aan 2,13 miljard euro in de boeken, maar is tegen de huidige beurskoersen maar een derde van dat bedrag meer waard.

De holding kreeg vorig jaar in juni voor 52 miljoen euro dividenden van Dexia onder de vorm van bonusaandelen. Als ze die inkomsten in haar boeken wilde opnemen, moest ze die aandelen nog hetzelfde jaar verkopen. Maar omdat de holding daarmee wachtte tot het einde van het jaar brachten ze maar 42 miljoen euro op. Ook latente minwaardes op de thesauriebeleggingen drukten zwaar op de resultaten.

17,5 miljoen euro dividend

Ondanks de rode cijfers wil de Gemeentelijke Holding zelf 17,5 miljoen euro dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders, de belangrijkste steden en gemeenten van het land. Op die manier komt ze maar een deel van het beloofde rendement na dat de inschrijvers op de kapitaalverhoging van 2008 werd voorgespiegeld.

Waarborgregeling

In haar jaarverslag geeft de Gemeentelijke Holding ook aan dat ze aanstuurt op een verlenging van de waarborgregeling door de Gewesten op bepaalde bankleningen na eind juni 2011. Momenteel dekt die waarborg een bedrag van 125 miljoen euro. Maar in een aparte toelichting geeft de top van de Gemeentelijke Holding toe dat ze hoogstwaarschijnlijk beroep zal moeten doen op bijkomende waarborgen.

Schulden

De grote uitdaging voor de holding wordt de terugbetaling van schulden. De komende jaren vervallen immers enkele belangrijke leningen. Vermits het vooruitzicht op een lager dividend vanwege Dexia in 2012 reëel is, zal de holding niet anders kunnen dan activa te verkopen. En dan hebben we het niet over Dexia-aandelen, maar over participaties uit de diversificatieportefeuille (Elia, Cofinimmo, Montea, Banimmo,...). "Onze zorg is te verkopen, zo mogelijk zonder boekhoudkundig verlies en prioritair de activa met een beperkte rendabiliteit", aldus een zegsman.

P.C.

Woensdag vindt de algemene aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding, de tweede grootste aandeelhouder van de noodlijdende bank Dexia, plaats. Het jaarverslag 2010 dat daar wordt besproken, vertoont een negatief nettoresultaat van 17,6 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies 3,2 miljoen euro. KoersvalDe Gemeentelijke Holding lijdt vooral onder de koersval van Dexia, waarvan ze 260 miljoen aandelen (14% van het totaal) bezit. Die participatie staat nog aan 2,13 miljard euro in de boeken, maar is tegen de huidige beurskoersen maar een derde van dat bedrag meer waard. De holding kreeg vorig jaar in juni voor 52 miljoen euro dividenden van Dexia onder de vorm van bonusaandelen. Als ze die inkomsten in haar boeken wilde opnemen, moest ze die aandelen nog hetzelfde jaar verkopen. Maar omdat de holding daarmee wachtte tot het einde van het jaar brachten ze maar 42 miljoen euro op. Ook latente minwaardes op de thesauriebeleggingen drukten zwaar op de resultaten. 17,5 miljoen euro dividend Ondanks de rode cijfers wil de Gemeentelijke Holding zelf 17,5 miljoen euro dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders, de belangrijkste steden en gemeenten van het land. Op die manier komt ze maar een deel van het beloofde rendement na dat de inschrijvers op de kapitaalverhoging van 2008 werd voorgespiegeld. WaarborgregelingIn haar jaarverslag geeft de Gemeentelijke Holding ook aan dat ze aanstuurt op een verlenging van de waarborgregeling door de Gewesten op bepaalde bankleningen na eind juni 2011. Momenteel dekt die waarborg een bedrag van 125 miljoen euro. Maar in een aparte toelichting geeft de top van de Gemeentelijke Holding toe dat ze hoogstwaarschijnlijk beroep zal moeten doen op bijkomende waarborgen. SchuldenDe grote uitdaging voor de holding wordt de terugbetaling van schulden. De komende jaren vervallen immers enkele belangrijke leningen. Vermits het vooruitzicht op een lager dividend vanwege Dexia in 2012 reëel is, zal de holding niet anders kunnen dan activa te verkopen. En dan hebben we het niet over Dexia-aandelen, maar over participaties uit de diversificatieportefeuille (Elia, Cofinimmo, Montea, Banimmo,...). "Onze zorg is te verkopen, zo mogelijk zonder boekhoudkundig verlies en prioritair de activa met een beperkte rendabiliteit", aldus een zegsman. P.C.