Zowat 80 procent van de ondernemers ziet in zijn omgeving bedrijven waarvan de levensvatbaarheid in het gedrang komt als de steunmaatregelen uitdoven. Voor bijna een bedrijf op de twee zou een faillissementsgolf in de getroffen sectoren ook voor het eigen bedrijf financiële repercussies hebben. Vier op de tien geven aan al dat klanten trager betalen, en twee op de drie volgen het betaalgedrag van hun klanten nabijer op.
...

Zowat 80 procent van de ondernemers ziet in zijn omgeving bedrijven waarvan de levensvatbaarheid in het gedrang komt als de steunmaatregelen uitdoven. Voor bijna een bedrijf op de twee zou een faillissementsgolf in de getroffen sectoren ook voor het eigen bedrijf financiële repercussies hebben. Vier op de tien geven aan al dat klanten trager betalen, en twee op de drie volgen het betaalgedrag van hun klanten nabijer op."Een groot deel van de ondernemingen doet het goed. De industrie bijvoorbeeld houdt goed stand, de bouw blijft ook overeind. Deze bedrijven merken echter dat in hun omgeving andere ondernemingen naar adem happen, vooral in de zwaar getroffen sectoren zoals de horeca of de eventsector. Er is een grote kloof tussen de getroffen sectoren en de rest. We hebben een economie met twee snelheden", zegt Geert Janssens, hoofdeconoom van Etion.Vooral de zelfstandige en kleinste bedrijven zien af, ook omdat ze goed vertegenwoordigd zijn in de getroffen sectoren. "De grote meerderheid van de bedrijven is tevreden over de steunmaatregelen, maar voor een aantal bedrijven volstaan ze niet", zegt Geert Janssens "Het is natuurlijk bijzonder moeilijk om de steun af te stemmen op de behoefte van het individuele bedrijf. Soms is de steun niet genoeg, soms komt de steun terecht bij bedrijven die daar geen nood aan hebben. Maar in grote lijnen komt de steun terecht waar die nodig is. 82 procent van de respondenten vindt dat enkel die bedrijven mogen gered worden die voor de crisis levensvatbaar waren. 70 procent vindt dat wie overheidssteun geniet, geen winst mag uitkeren."Zodra de steunmaatregelen uitdoven, mag dus een stijging van het aantal falingen in de getroffen sectoren verwacht worden. Geert Janssens: "Heel wat bedrijven zitten te wachten om zieke concurrenten over te nemen. We verwachten een golfje van overnames. Het kan op zich ook geen kwaad dat een aantal zombiebedrijven verdwijnt. Dat geeft zuurstof en groeikansen aan de gezondere bedrijven. Tegelijk zullen er ook in de horeca bedrijven over de kop gaan die dat niet verdienen, omdat ze pas gestart zijn, of omdat ze over te weinig reserves beschikken."Over de financiering van de eigen onderneming, maakt slechts een op de vier zich zorgen. Van deze groep is 80 procent beducht om het werkkapitaal nog gefinancierd te krijgen en vreest 33 procent dat het lastig wordt om investeringskredieten rond te krijgen. Van de hele groep zegt 40 procent dat de kredietpolitiek van de banken strenger is geworden, omdat ze meer waarborgen eisen of een hogere risicopremie aanrekenen. Slechts een kleine minderheid van de ondernemingen zal zijn leveranciers trager betalen, of de klanten aanmanen om sneller te betalen. Van de bedrijven die een beroep doen op een kredietverzekering, zeggen vier op de vijf dat hun verzekeraar zich zorgen maakt over de kredietwaardigheid van hun klanten. Ten opzichte van maart 2020 werden volgens twee derde van de respondenten meer kredietlimieten ingetrokken.