Ageas bereikte met Deminor, Stichting FortisEffect, Stichting Investor Claims Against Fortis en De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) een voorstel voor schikking van alle burgerlijke rechtszaken over het voormalige Fortis voor de gebeurtenissen van 2007 en 2008.

1,204 miljard euro

Fortis kwam in de problemen in 2008 en moest door de overheid gered worden. Achteraf bleek de overname van ABN Amro als een molensteen om de nek van de bank te hangen, en beleggers verweten de bank miscommunicatie over onder meer de kapitaalsverhoging nodig voor de hele operatie.

Aan een Nederlandse rechtbank zal gevraagd worden de schikking bindend te maken voor alle Fortis-aandeelhouders die in aanmerking komen, onder voorbehoud van wie uitdrukkelijk niet wenst in te gaan op de schikking. Naast de rechtszaken van de ondertekenende organisaties zijn er immers nog een tweetal individuele rechtszaken.

Ageas gaat - zonder erkenning van enige fout - 1,204 miljard euro betalen aan alle aandeelhouders die hiervoor in aanmerking komen volgens de schikking. Het gaat met name om aandeelhouders die een aandeel Fortis bezaten tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008.

Ageas trekt hiermee dus een streep onder alle civiele rechtszaken over het Fortis-verleden. Er lopen wel nog strafrechterlijke procedures.

CEO tevreden met deal

Bart De Smet, CEO Ageas reageert tevreden op het akkoord. "Ik ben zeer verheugd dat we samen met de vertegenwoordigers van de claimanten tot deze billijke regeling zijn gekomen voor diegenen die getroffen werden door de gebeurtenissen rond Fortis in 2007 en 2008. We hopen dat zij die voor deze schikking in aanmerking komen tevreden zullen zijn met de uitkomst, en dat op deze manier Ageas, zijn stakeholders en alle betrokkenen deze moeilijke en onzekere periode kunnen afsluiten. We streefden ernaar om de totale vergoeding zo eerlijk mogelijk te verdelen over de verschillende categorieën van aandeelhouders die in aanmerking komen", klinkt het.

De netto impact van Ageas is minder dan de 1,2 miljard euro, en bedraagt 889 miljoen euro. Er is immers ook een schikking overeengekomen met enkele verzekeraars die de bestuurlijke aansprakelijkheid van de toenmalige Fortis-top dekten. Die betalen 290 miljoen euro aan Ageas. De verzekeraar neemt ook nog een bijkomende provisie van 62 miljoen euro, en doet allerlei bijkomende kosten voor 45 miljoen euro.

Het aandeel Ageas is maandag tijdelijk geschorst, tot 13.00 uur.

'Er moet akkoord zijn over alles'

Advocaat Laurent Arnauts, die naar eigen zeggen ongeveer 1.400 ex-Fortisaandeelhouders vertegenwoordigt, reageert tevreden op het principeakkoord over de schikking van alle burgerlijke rechtszaken over het Fortis-verleden. Hij wijst er wel op dat er "slechts een akkoord is indien er een akkoord is over alles, met iedereen".

De eerstvolgende stap is volgens Arnauts om de bedragen vast te stellen die elke individuele aandeelhouder moet krijgen. Dat bedrag hangt af van de situatie van de aandeelhouder (zoals het aantal aandelen en de data van aankoop en verkoop) en van de procedurale situatie, zegt Arnauts. "De aandeelhouders die tijdig rechtsgedingen hebben aangespannen, kunnen immers aanspraak maken op meer dan diegenen die passief zijn gebleven en waarvan waarvan sommige vorderingen dus verjaard zijn", klinkt het.

Hoogstens 2 euro per aandeel-Fortis

De circa 1.200 ex-Fortisaandeelhouder die advocaat Mischaël Modrikamen naar eigen zeggen vertegenwoordigt, zijn volgens hem "niet gebonden door het principeakkoord over het Fortis-verleden". De advocaat verwacht dat de schadevergoeding de aandeelhouders maximaal slechts 2 euro per aandeel zal opleveren.

"De enveloppe van 1,2 miljard euro betekent volgens onze schattingen een schadevergoeding van minimaal 0,6 euro en maximaal 1,5 tot 2 euro per toenmalig Fortis-aandeel", aldus Modrikamen. "Dat lijkt eerder beperkt in het licht van de geleden schade."

Hoewel de aandeelhouders die hij vertegenwoordigt, niet gebonden zijn door het principeakkoord, zegt de advocaat dat hij openstaat voor een gesprek met Ageas.

Modrikamen voegt toe dat de procedure voor de handelsrechtbank tegen Ageas, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en BNP Paribas voortgezet wordt. In die zaak wordt de komende weken een uitspraak verwacht. De aandeelhouders menen voorts dat de schade die ze leden ook mogelijk werd gemaakt door het inhalige optreden van BNP Paribas, van wie ze meer dan 5 miljard euro eisen, aldus nog de advocaat.

(Belga/NS)

Ageas bereikte met Deminor, Stichting FortisEffect, Stichting Investor Claims Against Fortis en De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) een voorstel voor schikking van alle burgerlijke rechtszaken over het voormalige Fortis voor de gebeurtenissen van 2007 en 2008. Fortis kwam in de problemen in 2008 en moest door de overheid gered worden. Achteraf bleek de overname van ABN Amro als een molensteen om de nek van de bank te hangen, en beleggers verweten de bank miscommunicatie over onder meer de kapitaalsverhoging nodig voor de hele operatie. Aan een Nederlandse rechtbank zal gevraagd worden de schikking bindend te maken voor alle Fortis-aandeelhouders die in aanmerking komen, onder voorbehoud van wie uitdrukkelijk niet wenst in te gaan op de schikking. Naast de rechtszaken van de ondertekenende organisaties zijn er immers nog een tweetal individuele rechtszaken. Ageas gaat - zonder erkenning van enige fout - 1,204 miljard euro betalen aan alle aandeelhouders die hiervoor in aanmerking komen volgens de schikking. Het gaat met name om aandeelhouders die een aandeel Fortis bezaten tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008. Ageas trekt hiermee dus een streep onder alle civiele rechtszaken over het Fortis-verleden. Er lopen wel nog strafrechterlijke procedures. Bart De Smet, CEO Ageas reageert tevreden op het akkoord. "Ik ben zeer verheugd dat we samen met de vertegenwoordigers van de claimanten tot deze billijke regeling zijn gekomen voor diegenen die getroffen werden door de gebeurtenissen rond Fortis in 2007 en 2008. We hopen dat zij die voor deze schikking in aanmerking komen tevreden zullen zijn met de uitkomst, en dat op deze manier Ageas, zijn stakeholders en alle betrokkenen deze moeilijke en onzekere periode kunnen afsluiten. We streefden ernaar om de totale vergoeding zo eerlijk mogelijk te verdelen over de verschillende categorieën van aandeelhouders die in aanmerking komen", klinkt het.De netto impact van Ageas is minder dan de 1,2 miljard euro, en bedraagt 889 miljoen euro. Er is immers ook een schikking overeengekomen met enkele verzekeraars die de bestuurlijke aansprakelijkheid van de toenmalige Fortis-top dekten. Die betalen 290 miljoen euro aan Ageas. De verzekeraar neemt ook nog een bijkomende provisie van 62 miljoen euro, en doet allerlei bijkomende kosten voor 45 miljoen euro. Het aandeel Ageas is maandag tijdelijk geschorst, tot 13.00 uur. Advocaat Laurent Arnauts, die naar eigen zeggen ongeveer 1.400 ex-Fortisaandeelhouders vertegenwoordigt, reageert tevreden op het principeakkoord over de schikking van alle burgerlijke rechtszaken over het Fortis-verleden. Hij wijst er wel op dat er "slechts een akkoord is indien er een akkoord is over alles, met iedereen".De eerstvolgende stap is volgens Arnauts om de bedragen vast te stellen die elke individuele aandeelhouder moet krijgen. Dat bedrag hangt af van de situatie van de aandeelhouder (zoals het aantal aandelen en de data van aankoop en verkoop) en van de procedurale situatie, zegt Arnauts. "De aandeelhouders die tijdig rechtsgedingen hebben aangespannen, kunnen immers aanspraak maken op meer dan diegenen die passief zijn gebleven en waarvan waarvan sommige vorderingen dus verjaard zijn", klinkt het.De circa 1.200 ex-Fortisaandeelhouder die advocaat Mischaël Modrikamen naar eigen zeggen vertegenwoordigt, zijn volgens hem "niet gebonden door het principeakkoord over het Fortis-verleden". De advocaat verwacht dat de schadevergoeding de aandeelhouders maximaal slechts 2 euro per aandeel zal opleveren."De enveloppe van 1,2 miljard euro betekent volgens onze schattingen een schadevergoeding van minimaal 0,6 euro en maximaal 1,5 tot 2 euro per toenmalig Fortis-aandeel", aldus Modrikamen. "Dat lijkt eerder beperkt in het licht van de geleden schade."Hoewel de aandeelhouders die hij vertegenwoordigt, niet gebonden zijn door het principeakkoord, zegt de advocaat dat hij openstaat voor een gesprek met Ageas.Modrikamen voegt toe dat de procedure voor de handelsrechtbank tegen Ageas, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en BNP Paribas voortgezet wordt. In die zaak wordt de komende weken een uitspraak verwacht. De aandeelhouders menen voorts dat de schade die ze leden ook mogelijk werd gemaakt door het inhalige optreden van BNP Paribas, van wie ze meer dan 5 miljard euro eisen, aldus nog de advocaat.(Belga/NS)