De rechter oordeelde - in twee afzonderlijke rechtszaken - dat de Nederlandse staat niet onrechtmatig heeft gehandeld bij de aankoop van de Nederlandse delen van Fortis. De Nederlandse delen van Fortis werden tijdens de financiële crisis van 2008 uit het concern gehaald. Het ging daarbij vooral om de bank ABN Amro en verzekeraar ASR.

De Stichting FortisEffect vond - in een eerste zaak - dat de overheid het concern op een andere manier had kunnen redden en dat beleggers tijdens de reddingsoperatie zijn misleid. Het komt erop neer dat FortisEffect de nationalisatie van de bank ongedaan zou willen maken of dat beleggers een financiële compensatie zouden krijgen voor de geleden verliezen op de kelderende aandelen.

Uiteindelijk geeft de rechter in Amsterdam de gedupeerde aandeelhouders ongelijk. "Het Fortis-schip is in financieel zwaar weer geraakt. Drastische maatregelen in volle zee waren onvermijdelijk," luidt het.

Advocaat Adriaan de Gier, die de belangen van FortisEffect behartigt, noemt de uitspraak van de rechter teleurstellend en onjuist. "Op bepaalde punten achten wij de uitkomst en motivering onbegrijpelijk en geen recht doen aan de gerechtvaardigde belangen van de beleggers en de rechtszekerheid, die ook in de financiële wereld een belangrijk goed is," reageerde de Giere.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ageerde - in een tweede
zaak - alleen tegen de nationalisatie van ASR. Vorig jaar is in een onderzoek in opdracht van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vastgesteld dat deze nationalisatie onnodig was. Ook de vorderingen van de VEB werden door de rechtbank afgewezen. De VEB, die in deze zaak samenwerkt met Deminor, liet intussen al weten dat er "argumenten kunnen worden ingebracht tegen de redenering die de rechtbank heeft gevolgd bij het vormen van haar oordeel".

In een reactie op de uitspraak verklaart verzekeraar Ageas (het vroegere Fortis) dat de "gunstige vonnissen" van de Amsterdamse rechtbank Ageas in staat stellen "zaken die betrekking hebben op het verleden achter te laten en zich te richten op de toekomst."

De rechter oordeelde - in twee afzonderlijke rechtszaken - dat de Nederlandse staat niet onrechtmatig heeft gehandeld bij de aankoop van de Nederlandse delen van Fortis. De Nederlandse delen van Fortis werden tijdens de financiële crisis van 2008 uit het concern gehaald. Het ging daarbij vooral om de bank ABN Amro en verzekeraar ASR. De Stichting FortisEffect vond - in een eerste zaak - dat de overheid het concern op een andere manier had kunnen redden en dat beleggers tijdens de reddingsoperatie zijn misleid. Het komt erop neer dat FortisEffect de nationalisatie van de bank ongedaan zou willen maken of dat beleggers een financiële compensatie zouden krijgen voor de geleden verliezen op de kelderende aandelen.Uiteindelijk geeft de rechter in Amsterdam de gedupeerde aandeelhouders ongelijk. "Het Fortis-schip is in financieel zwaar weer geraakt. Drastische maatregelen in volle zee waren onvermijdelijk," luidt het. Advocaat Adriaan de Gier, die de belangen van FortisEffect behartigt, noemt de uitspraak van de rechter teleurstellend en onjuist. "Op bepaalde punten achten wij de uitkomst en motivering onbegrijpelijk en geen recht doen aan de gerechtvaardigde belangen van de beleggers en de rechtszekerheid, die ook in de financiële wereld een belangrijk goed is," reageerde de Giere.De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ageerde - in een tweede zaak - alleen tegen de nationalisatie van ASR. Vorig jaar is in een onderzoek in opdracht van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vastgesteld dat deze nationalisatie onnodig was. Ook de vorderingen van de VEB werden door de rechtbank afgewezen. De VEB, die in deze zaak samenwerkt met Deminor, liet intussen al weten dat er "argumenten kunnen worden ingebracht tegen de redenering die de rechtbank heeft gevolgd bij het vormen van haar oordeel". In een reactie op de uitspraak verklaart verzekeraar Ageas (het vroegere Fortis) dat de "gunstige vonnissen" van de Amsterdamse rechtbank Ageas in staat stellen "zaken die betrekking hebben op het verleden achter te laten en zich te richten op de toekomst."