De Vlaamse regering wil het wagenpark ontdieselen met het actieplan Clean Power for Transport. Tegen 2020 moeten er 100.000 alternatief aangedreven wagens rijden op de Vlaamse wegen. De overheid mikt op 60.000 elektrische wagens en 40.000 voertuigen op aardgas (CNG). Door de hervorming van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de nieuwe berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting (VKB) voor nieuwe niet geleasede wagens moedigt ze de aankoop van zuinigere en milieuvriendelijkere wagens aan. Zo worden elektrische auto's en CNG-wagens vrijgesteld van BIV en verkeersbelasting. Een particulier die een elektrische of een waterstofwagen koopt, heeft daardoor recht op een Zero Emission Bonus, die in 2016 maximaal 5000 euro bedraagt.
...

De Vlaamse regering wil het wagenpark ontdieselen met het actieplan Clean Power for Transport. Tegen 2020 moeten er 100.000 alternatief aangedreven wagens rijden op de Vlaamse wegen. De overheid mikt op 60.000 elektrische wagens en 40.000 voertuigen op aardgas (CNG). Door de hervorming van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de nieuwe berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting (VKB) voor nieuwe niet geleasede wagens moedigt ze de aankoop van zuinigere en milieuvriendelijkere wagens aan. Zo worden elektrische auto's en CNG-wagens vrijgesteld van BIV en verkeersbelasting. Een particulier die een elektrische of een waterstofwagen koopt, heeft daardoor recht op een Zero Emission Bonus, die in 2016 maximaal 5000 euro bedraagt. "We hebben de laatste maanden heel wat werk verzet rond het Clean Power- actieplan van de Vlaamse regering", zegt Philippe Decrock, de directeur van de studiedienst Traxio, het vroegere Federauto. Traxio is de koepelfederatie van de professionele autohandel. Ze groepeert 16.000 ondernemingen met 87.000 werknemers in ons land. "Het is de eerste keer dat de Vlaamse regering een duidelijk plan uitwerkt voor onze sector. Dat is een hele stap vooruit. Het enige wat nog politiek moet worden afgetoetst, is het budgettaire luik: welke middelen worden rechtstreeks uitgetrokken om die doelstellingen te halen? Vlaanderen is heel ambitieus en de vraag is of we die streefcijfers halen. Maar we zijn blij dat we een perspectief hebben voor 2020. " Decrock: "In België rijden zo'n 2000 CNG-wagens en evenveel elektrische voertuigen. De verkoop van elektrische wagens is de laatste twee jaar exponentieel toegenomen, maar het gaat nog altijd maar om 0,3 à 0,4 procent van het wagenpark. We moeten 3 procent halen in 2020. Die kritische massa van 3 à 5 procent is ook nodig om de investeringen in infrastructuur rendabel te maken. Er zijn nog geen duizend publieke laadpalen in heel België. Alleen in Vlaanderen moeten er tegen 2020 zo'n 7400 zijn geïnstalleerd. Verscheidene leden zijn ook bereid de komende jaren te investeren in CNG-stations. Dieselgate doet bij het publiek en de overheid de interesse voor clean power toenemen." Decrock: "Met dat plan krijgen onze bedrijven en de klanten de tijd om zich voor te bereiden op een nieuwe realiteit. De opzet is de verdieseling van ons wagenpark te stoppen en terug te draaien. Meer dan 60 procent van de nieuw ingeschreven wagens zijn diesels. Particulieren gaan weer de switch maken naar benzinewagens. Een hybride is nog beter, en het beste is een elektrische of een CNG-wagen. Nu hebben we de instrumenten om dat gegeven naar onze bedrijven te projecteren. "In 2016 zal de stad Antwerpen een lage-emissiezone installeren op haar grondgebied. Wij beginnen onze garagebedrijven in de provincie Antwerpen en het Waasland daar nu al op voor te bereiden. Ze nemen voertuigen in stock die in die lage-emissiezone mogen rijden. Het heeft geen zin mensen een tweedehandsvoertuig te verkopen dat straks de stad niet meer in mag. Antwerpen bijt de spits af, maar andere steden zullen volgen." Decrock: "Diesel kost straks evenveel als benzine. Bedrijven gaan hun vloten herbekijken en ze zoeken oplossingen om het woon-werkverkeer en de beroepsmatige verplaatsingen van hun werknemers optimaal te organiseren. Uit een studie van Frost & Sullivan blijkt dat de meeste mobiliteitsmanagers willen experimenteren met andere vormen van mobiliteit. Ze zijn op zoek naar manieren om hun wagenparken efficiënter, goedkoper en duurzamer te regelen. Er is daar een marge om versneld te onderzoeken hoe je een wagenpark kunt vergroenen en uit te kijken naar alternatieven. "Het mobiliteitsbudget kan een en ander in gang zetten. Een werknemer kan dan opteren voor een kleinere wagen, gecombineerd met een fiets of een busabonnement. Maar eerst moet een aantal sociale en fiscale drempels worden weggewerkt, zodat het mobiliteitsbudget voldoende aantrekkelijk is voor werknemers en werkgevers. Dat kan helpen in de transitie naar een andere vorm van mobiliteit." Decrock: "We zijn er niet blind voor dat een deel van de mobiliteit anders wordt ingevuld. Dat levert voor ons ook veel nieuwe business en dienstverlening op. Verscheidene concessiehouders zijn bijvoorbeeld al gestart met projecten rond autodelen. We worden gecontacteerd door projectontwikkelaars die een wijk bouwen en gedeelde auto's opnemen in hun project. Heel de mobiliteit is in beweging en wij moeten mee. Het klassieke runnen van een autobedrijf - het kopen en verkopen van voertuigen en de quota halen - is binnen een paar jaar voorbij." Decrock: "Het aantal retailpunten daalt. Begin jaren negentig waren er nog 6000 verkooppunten in ons land, vandaag is dat maar de helft meer. De werkgelegenheid blijft wel op peil. In de garagesector werken zo'n 54.000 mensen. Er is een nieuwe golf van schaalvergroting. De grotere spelers moeten de kleinere overnemen en clusters per regio vormen. We gaan hoe dan ook naar minder verkooppunten. Om de rentabiliteit van de concessie op te krikken, kun je niet anders dan volumes te draaien. "Je moet kunnen voldoen aan de almaar hogere eisen van de constructeurs. Ook zij denken na over welke concepten de klant in de toekomst wil. Zo worden de showrooms anders ingevuld. Het is niet meer de bedoeling het volledige gamma te tonen. Op 3D-filmpjes kun je het interieur van een wagen perfect beleven. De klanten zijn via het internet goed geïnformeerd. Beleving wordt belangrijker en de garage van de toekomst moet verschillende mobiliteitsoplossingen aanbieden en klanten fideliseren door extra diensten aan te bieden." Decrock: "De klant koopt geen auto meer, hij koopt mobiliteit. Dat is nieuw voor ons. Ik denk dat we in de toekomst meer en meer garages zien waar ook tweewielers in de showroom staan: elektrische fietsen en scooters. Mijn Nederlandse collega's verwachten dat klanten in het garagebedrijf straks ook treintickets kunnen kopen. Helemaal nieuw voor onze sector is dat de elektrische auto een energiebuffer wordt. Onze automonteurs moeten worden bijgeschoold in elektriciteit. Met de connected car worden IT en telecom almaar belangrijker. Ons opleidingcentrum Educam werkt nu al aan die nieuwe realiteit." Decrock: "Je kunt de auto compleet wegdenken uit onze samenleving, maar dat is niet realistisch. Volgens ons is elke tussenstap meegenomen om de klimaatdoelstellingen te halen. Het transport is verantwoordelijk voor 23 procent van de CO2-uitstoot. Er zal dus naar onze sector worden gekeken om die uitstoot te reduceren, en met elektrische wagens kan dat. De kilometerheffing voor vrachtwagens gaat in op 1 april 2016, straks is het rekeningrijden voor personenwagens ook een feit. Het is onomkeerbaar dat de vervuiler betaalt. Wie veel rijdt, zal meer betalen."