De sector argumenteert dat de regering geen onderscheid maakt tussen frisdranken met en frisdranken zonder suiker. "Light frisdranken zijn nu al goed voor 30 procent van het totale frisdrankvolume. Dit groeiende aandeel is het resultaat van een bewuste investeringsstrategie om de keuze uit minder of geen calorieën voor de consument voortdurend te verruimen en hen te informeren over laagcalorische zoetstoffen", luidt het.

"Zo is sinds 2000 de gemiddelde calorie-inhoud van frisdranken gedaald met meer dan 15 pct en de bedrijven zijn vastbesloten om deze inspanning verder te zetten. Dat hebben ze ook al langer laten weten aan de overheid. En nu komt een contraproductieve taks die alles over dezelfde kam scheert."

De vooropgestelde daling van de loonlasten weegt volgens VIWF niet op tegen de kosten voor de bedrijven uit de frisdranksector. "We krijgen kruimels gespreid over de tijd en moeten vanaf 2016 hele boterhammen teruggeven. Dranken zijn nu al tot 40 procent duurder dan in het buitenland. Als het verschil nog groter wordt, zullen de grensoverschrijdende aankopen verder stijgen. Dit heeft een negatieve impact op de concurrentiekracht en uiteindelijk ook op de jobs in de sector. Het regeringscredo 'jobs, jobs, jobs' dreigt voor onze sector helemaal anders uit te draaien." (Belga/JH)

De sector argumenteert dat de regering geen onderscheid maakt tussen frisdranken met en frisdranken zonder suiker. "Light frisdranken zijn nu al goed voor 30 procent van het totale frisdrankvolume. Dit groeiende aandeel is het resultaat van een bewuste investeringsstrategie om de keuze uit minder of geen calorieën voor de consument voortdurend te verruimen en hen te informeren over laagcalorische zoetstoffen", luidt het. "Zo is sinds 2000 de gemiddelde calorie-inhoud van frisdranken gedaald met meer dan 15 pct en de bedrijven zijn vastbesloten om deze inspanning verder te zetten. Dat hebben ze ook al langer laten weten aan de overheid. En nu komt een contraproductieve taks die alles over dezelfde kam scheert." De vooropgestelde daling van de loonlasten weegt volgens VIWF niet op tegen de kosten voor de bedrijven uit de frisdranksector. "We krijgen kruimels gespreid over de tijd en moeten vanaf 2016 hele boterhammen teruggeven. Dranken zijn nu al tot 40 procent duurder dan in het buitenland. Als het verschil nog groter wordt, zullen de grensoverschrijdende aankopen verder stijgen. Dit heeft een negatieve impact op de concurrentiekracht en uiteindelijk ook op de jobs in de sector. Het regeringscredo 'jobs, jobs, jobs' dreigt voor onze sector helemaal anders uit te draaien." (Belga/JH)