Het grote Fortis-strafdossier over de mogelijk misleidende communicatie tegenover de Fortis-aandeelhouders werd kort na de val van Fortis in oktober 2008 geopend. Maar het was tot februari 2013 wachten op de eindvordering van het parket om zeven toplui van de bank te vervolgen. Het parket vroeg toen ook de buitenvervolgingstelling van Ageas en BNP Paribas Fortis, omdat de zwaarste fouten door de bestuurders en niet door de vennootschappen zelf zouden begaan zijn.

Ruim drie jaar later heeft de Brusselse raadkamer die vordering om de zeven toplui te vervolgen evenwel nog niet kunnen behandelen, waardoor verjaring dreigt. Dat meldt De Tijd. Het gaat om Maurice Lippens, Jean-Paul Votron, Herman Verwilst, Gilbert Mittler, Lars Machenil, Filip Dierckx en Reginald De Gols.

De krant verwijst naar een brief uit 2013 van Olivier Coene, de openbaar aanklager die toen het Fortis-onderzoek leidde, waarin hij de gedupeerde beleggers waarschuwde dat het moeilijk zou worden om de Fortis-zaak binnen de verjaringstermijn van tien jaar af te ronden.

Concreet moesten er zeven procedurele tussenstappen worden genomen voor het tot een definitieve uitspraak kon komen voor het Hof van Cassatie. Zo moet de raadkamer de zaak doorverwijzen naar de rechter ten gronde. Om dat binnen de tien jaar - tegen eind 2018 - af te ronden, moeten er twee Fortis-processen per jaar worden gehaald.

Het ziet er niet naar uit dat die deadline tegen dat tempo bereikt wordt, want 2,5 jaar later ligt het dossier nog altijd bij de onderzoeksrechter, 'die op vraag van de partijen bijkomende onderzoeksdaden moest stellen', merkt De Tijd op.

Een andere oorzaak voor de trage gang van zaken heeft te maken met wissels bij de voor het dossier bevoegde magistraten. Zo ging onderzoeksrechter Jeroen Burm begin vorig jaar met pensioen. OokOlivier Coene , de parketmagistraat die verantwoordelijk was voor het dossier, stapte rond die tijd op.

Een advocaat van de beklaagden in de Fortis-strafzaak bevestigt aan de zakenkrant dat 'er voor het ogenblik geen beweging' zit in het dossier. In principe kan het parket beslissen om het Fortis-dossier te seponeren, maar die kans is volgens de advocaat gering, want 'dat zou psychologisch moeilijk zijn tegenover de bevolking'. (DT/BO)

Het grote Fortis-strafdossier over de mogelijk misleidende communicatie tegenover de Fortis-aandeelhouders werd kort na de val van Fortis in oktober 2008 geopend. Maar het was tot februari 2013 wachten op de eindvordering van het parket om zeven toplui van de bank te vervolgen. Het parket vroeg toen ook de buitenvervolgingstelling van Ageas en BNP Paribas Fortis, omdat de zwaarste fouten door de bestuurders en niet door de vennootschappen zelf zouden begaan zijn. Ruim drie jaar later heeft de Brusselse raadkamer die vordering om de zeven toplui te vervolgen evenwel nog niet kunnen behandelen, waardoor verjaring dreigt. Dat meldt De Tijd. Het gaat om Maurice Lippens, Jean-Paul Votron, Herman Verwilst, Gilbert Mittler, Lars Machenil, Filip Dierckx en Reginald De Gols.De krant verwijst naar een brief uit 2013 van Olivier Coene, de openbaar aanklager die toen het Fortis-onderzoek leidde, waarin hij de gedupeerde beleggers waarschuwde dat het moeilijk zou worden om de Fortis-zaak binnen de verjaringstermijn van tien jaar af te ronden. Concreet moesten er zeven procedurele tussenstappen worden genomen voor het tot een definitieve uitspraak kon komen voor het Hof van Cassatie. Zo moet de raadkamer de zaak doorverwijzen naar de rechter ten gronde. Om dat binnen de tien jaar - tegen eind 2018 - af te ronden, moeten er twee Fortis-processen per jaar worden gehaald.Het ziet er niet naar uit dat die deadline tegen dat tempo bereikt wordt, want 2,5 jaar later ligt het dossier nog altijd bij de onderzoeksrechter, 'die op vraag van de partijen bijkomende onderzoeksdaden moest stellen', merkt De Tijd op.Een andere oorzaak voor de trage gang van zaken heeft te maken met wissels bij de voor het dossier bevoegde magistraten. Zo ging onderzoeksrechter Jeroen Burm begin vorig jaar met pensioen. OokOlivier Coene , de parketmagistraat die verantwoordelijk was voor het dossier, stapte rond die tijd op. Een advocaat van de beklaagden in de Fortis-strafzaak bevestigt aan de zakenkrant dat 'er voor het ogenblik geen beweging' zit in het dossier. In principe kan het parket beslissen om het Fortis-dossier te seponeren, maar die kans is volgens de advocaat gering, want 'dat zou psychologisch moeilijk zijn tegenover de bevolking'. (DT/BO)