Eén bank, twee merken. Dat was het traject dat tot voor kort op tafel lag voor de zusterbanken Beobank en BKCP. Beide banken zijn eigendom van de Franse groep Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Dat de twee juridisch en operationeel zouden samensmelten, stond in de sterren geschreven. Maar omdat ze een zeer verschillend klantenprofiel hebben, wilde men aanvankelijk vasthouden aan twee merknamen en twee aparte netten.

De Franse aandeelhouder besliste er anders over. CMNE is van oordeel dat een "geïntegreerde structuur onder één enkele vlag" de beste manier is om zijn Belgische activiteiten te ontwikkelen. "Het doel is de oprichting van een eengemaakte bank, met de merknaam Beobank, die op de Belgische markt aanwezig is met een uitgebreid netwerk", luidt het in een mededeling.

In de praktijk slorpt Beobank medio volgend jaar BKCP op. Daardoor ontstaat niet alleen één bank, ook de hoofdkantoren, de commerciële netten en de marketing worden samengevoegd. De naam BKCP verdwijnt uit het straatbeeld. De beslissing komt de commerciële slagkracht ten goede, maar ze moet ook een forse kostenbesparing opleveren. Zowel Beobank als BKCP kampt met een hoge kosten/inkomsten-ratio. Vooral bij Beobank zijn de personeelskosten hoog.

Ongerust

Beobank is de bank die in 2011 voortvloeide uit de overname van Citibank België door Crédit Mutuel Nord Europe. De bank telt 430.000 klanten, maar daar zitten een hoop klanten tussen die enkel een kredietkaart hebben (een erfenis van de Citi-periode). BKCP ontstond uit de samenvoeging van een aantal kassen van het voormalige Beroepskrediet. De bank telt 140.000 klanten, in hoofdzaak zelfstandigen, ondernemers en vermogende particulieren.

Het net van Beobank bestaat uit 191 kantoren, die grotendeels uitgebaat worden door zelfstandige agenten. BKCP telt 96 kantoren, waarvan bijna de helft in handen is van agenten. Op veel plaatsen zijn er overlappingen. De kans is groot dat de fusie van de twee netwerken leidt tot een belangrijke inkrimping. Een insider schat dat de fusiebank het kan stellen met drie kwart van het huidige aantal kantoren. Hoe dat moet gebeuren en op welke manier er overlegd zal worden met de zelfstandige agenten, blijft voorlopig koffiedik kijken.

Ook in de hoofdkantoren breekt een periode van onzekerheid aan. Het spreekt voor zich dat het samenvoegen van de twee banken zal leiden tot het schrappen van overlappende functies.

De vakbonden zijn dan ook bezorgd over de sociale gevolgen. Michael Vandenbroucke van de christelijke bediendenvakbond LBC zegt dat de directie wil streven naar een maximaal behoud van de werkgelegenheid, maar hij geeft toe dat een sociale impact onvermijdelijk is: "Dat er kantoren worden gesloten en mensen hun job verliezen, staat als een paal boven water. De vraag is hoeveel kan worden opgevangen door natuurlijke afvloeiingen."

De directie houdt het erop dat het fusieproject in de eerste zes maanden van 2016 bij de Europese Centrale Bank wordt ingediend. In afwachting van overleg met ondernemingsraden en raden van bestuur wordt het studiewerk uitgevoerd dat duidelijkheid moet brengen over de organisatie van het netwerk en de hoofdzetel.

Marktaandeel verdubbelen

De nieuwe bank wil zich profileren als een algemene retailbank die producten aanbiedt voor zowel particulieren, zelfstandigen, ondernemers als kleine ondernemingen. De focus op één merknaam moet de bekendheid vergroten. Volgens CMNE, voor wie België de tweede thuismarkt naast Noord-Frankrijk is, wettigt dat de ambitie om haar marktaandeel in België in de komende tien jaar te verdubbelen.

Eén bank, twee merken. Dat was het traject dat tot voor kort op tafel lag voor de zusterbanken Beobank en BKCP. Beide banken zijn eigendom van de Franse groep Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Dat de twee juridisch en operationeel zouden samensmelten, stond in de sterren geschreven. Maar omdat ze een zeer verschillend klantenprofiel hebben, wilde men aanvankelijk vasthouden aan twee merknamen en twee aparte netten.De Franse aandeelhouder besliste er anders over. CMNE is van oordeel dat een "geïntegreerde structuur onder één enkele vlag" de beste manier is om zijn Belgische activiteiten te ontwikkelen. "Het doel is de oprichting van een eengemaakte bank, met de merknaam Beobank, die op de Belgische markt aanwezig is met een uitgebreid netwerk", luidt het in een mededeling.In de praktijk slorpt Beobank medio volgend jaar BKCP op. Daardoor ontstaat niet alleen één bank, ook de hoofdkantoren, de commerciële netten en de marketing worden samengevoegd. De naam BKCP verdwijnt uit het straatbeeld. De beslissing komt de commerciële slagkracht ten goede, maar ze moet ook een forse kostenbesparing opleveren. Zowel Beobank als BKCP kampt met een hoge kosten/inkomsten-ratio. Vooral bij Beobank zijn de personeelskosten hoog.Beobank is de bank die in 2011 voortvloeide uit de overname van Citibank België door Crédit Mutuel Nord Europe. De bank telt 430.000 klanten, maar daar zitten een hoop klanten tussen die enkel een kredietkaart hebben (een erfenis van de Citi-periode). BKCP ontstond uit de samenvoeging van een aantal kassen van het voormalige Beroepskrediet. De bank telt 140.000 klanten, in hoofdzaak zelfstandigen, ondernemers en vermogende particulieren.Het net van Beobank bestaat uit 191 kantoren, die grotendeels uitgebaat worden door zelfstandige agenten. BKCP telt 96 kantoren, waarvan bijna de helft in handen is van agenten. Op veel plaatsen zijn er overlappingen. De kans is groot dat de fusie van de twee netwerken leidt tot een belangrijke inkrimping. Een insider schat dat de fusiebank het kan stellen met drie kwart van het huidige aantal kantoren. Hoe dat moet gebeuren en op welke manier er overlegd zal worden met de zelfstandige agenten, blijft voorlopig koffiedik kijken.Ook in de hoofdkantoren breekt een periode van onzekerheid aan. Het spreekt voor zich dat het samenvoegen van de twee banken zal leiden tot het schrappen van overlappende functies.De vakbonden zijn dan ook bezorgd over de sociale gevolgen. Michael Vandenbroucke van de christelijke bediendenvakbond LBC zegt dat de directie wil streven naar een maximaal behoud van de werkgelegenheid, maar hij geeft toe dat een sociale impact onvermijdelijk is: "Dat er kantoren worden gesloten en mensen hun job verliezen, staat als een paal boven water. De vraag is hoeveel kan worden opgevangen door natuurlijke afvloeiingen." De directie houdt het erop dat het fusieproject in de eerste zes maanden van 2016 bij de Europese Centrale Bank wordt ingediend. In afwachting van overleg met ondernemingsraden en raden van bestuur wordt het studiewerk uitgevoerd dat duidelijkheid moet brengen over de organisatie van het netwerk en de hoofdzetel.De nieuwe bank wil zich profileren als een algemene retailbank die producten aanbiedt voor zowel particulieren, zelfstandigen, ondernemers als kleine ondernemingen. De focus op één merknaam moet de bekendheid vergroten. Volgens CMNE, voor wie België de tweede thuismarkt naast Noord-Frankrijk is, wettigt dat de ambitie om haar marktaandeel in België in de komende tien jaar te verdubbelen.