Gaby Jaenen, secretaris van de Algemene Centrale bij ABVV-Limburg, heeft van de deurwaarder een boete van 1.000 euro gekregen omdat ze het dwangbevel overtreden zou hebben dat de rechter heeft uitgevaardigd om de productie bij Ford Genk en de toeleveringsbedrijven te kunnen hervatten.

"Het is de normale gang van zaken dat eerst de betekenis van het vonnis wordt afgegeven en pas daarna een overtreding kan worden vastgesteld", zegt Jaenen. "We hebben wel wat ervaring met dit soort acties. Toen ik de deurwaarder vroeg waar die betekenis bleef, kreeg ik prompt de sanctie aangesmeerd."

Volgens de deurwaarder heeft hij eerst het vonnis mondeling betekend. "Iedereen hier aanwezig heeft dat kunnen horen, en is verondersteld te weten wat erin staat", aldus deurwaarder Guy Gemis. "Nu die mevrouw de betekenis persoonlijk vroeg, heeft ze ook die kosten nog voor haar rekening." "Een gevaarlijk precedent", vindt Gaby Jaenen.

"Nu kan iedereen die hier arriveert meteen een boete krijgen zonder waarschuwing. Een veroordeling zonder dat de betekenis wordt afgegeven, is ons een stap te ver." Voorlopig blijft het bij die ene boete. De rust is weergekeerd.

Dwangsom

De toeleveranciers van Ford Genk verwachtten een deurwaarder die komt controleren of de toegang tot de fabriek weer vrij is. Is dat niet het geval, dan hangt hen een dwangsom boven het hoofd. Na een stemming over werkhervatting bij Ford Genk - die nipt is gewonnen door werkwilligen - hebben werknemers van Ford Genk en toeleveranciers de toegang tot de fabriek bezet. Ze willen zo beletten dat afgewerkte wagens de fabriek verlaten.

De ordediensten zijn rond 9 uur in colonne aangekomen aan de blokkade van de toeleveringsbedrijven van Ford Genk aan de Mondeolaan. De politie moet de weg naar de vier toeleveringsbedrijven vrijmaken.

De agenten doen dat op bevel van een rechter, die een dwangsom heeft opgelegd aan iedereen die een werkhervatting dwarsboomt. Circa 200 werknemers van de toeleveranciers wachten de politiemacht op. De woordvoerder van het actiecomité heeft zijn mensen opgeroepen om geen geweld te gebruiken. Gerechtsdeurwaarder Guy Gemis is ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

'Wij willen geen doden'

De stakers hadden eerder laten weten zich niet te zullen verzetten tegen de deurwaarder. "Wij willen geen doden op dit terrein. We willen vermijden dat hier ongevallen gebeuren. Wij zijn geen wilden", zo tekende de openbare omroep ter plaatse op.

Het actiecomité aan de toegangsweg van de toeleveringsbedrijven van Ford Genk zal niet verhinderen dat werkwillige collega's om 14 uur aan het werk kunnen gaan. De woordvoerder roept de stakers wel op om massaal post te vatten naast de ingang, zodat de werkwilligen "kunnen nadenken met wat ze bezig zijn".

Een 40-tal sympathisanten van het actiecomité was maandag rond 10 uur nog aanwezig, na een lange koude nacht aan de blokkade. Uiteindelijk lieten ze de politie en deurwaarder begaan en was een strook van de weg al vrijgemaakt.

Patrick Trusgnach, die als leider van het piket optreedt, dankte via de megafoon de overgebleven medestanders en riep hen op om thuis wat te gaan slapen. "Rond 13.30 uur, als de mensen van de middagpost mogelijk willen komen werken, verwachten we jullie terug. We moeten als groep een signaal geven. We gaan niemand tegenhouden, maar als we hier allemaal staan, zullen de mensen wel even nadenken of gaan werken wel de beste keuze is. En als zij niet werken, ligt toch alles plat", aldus Trusgnach.

De deurwaarder bleef ter plaatse om waar nodig nieuwe overtredingen vast te stellen, maar dat bleek door de tijdelijke aftocht van de actievoerders niet nodig.

Afgelopen weekend werd de toegang naar de toeleveranciers gedeeltelijk vrij gemaakt. De actievoerders beweren dat ze niemand blokkeren. Dat komt de deurwaarder controleren. Een rechter heeft een dwangsom opgelegd aan iedereen die de poorten blokkeert. Ook al wordt de blokkade opgeheven, zo denken de actievoerders bij de toeleveranciers, er zal geen heropstart komen wegens weinig werkwilligen.

Gaby Jaenen, secretaris van de Algemene Centrale bij ABVV-Limburg, heeft van de deurwaarder een boete van 1.000 euro gekregen omdat ze het dwangbevel overtreden zou hebben dat de rechter heeft uitgevaardigd om de productie bij Ford Genk en de toeleveringsbedrijven te kunnen hervatten. "Het is de normale gang van zaken dat eerst de betekenis van het vonnis wordt afgegeven en pas daarna een overtreding kan worden vastgesteld", zegt Jaenen. "We hebben wel wat ervaring met dit soort acties. Toen ik de deurwaarder vroeg waar die betekenis bleef, kreeg ik prompt de sanctie aangesmeerd." Volgens de deurwaarder heeft hij eerst het vonnis mondeling betekend. "Iedereen hier aanwezig heeft dat kunnen horen, en is verondersteld te weten wat erin staat", aldus deurwaarder Guy Gemis. "Nu die mevrouw de betekenis persoonlijk vroeg, heeft ze ook die kosten nog voor haar rekening." "Een gevaarlijk precedent", vindt Gaby Jaenen."Nu kan iedereen die hier arriveert meteen een boete krijgen zonder waarschuwing. Een veroordeling zonder dat de betekenis wordt afgegeven, is ons een stap te ver." Voorlopig blijft het bij die ene boete. De rust is weergekeerd. DwangsomDe toeleveranciers van Ford Genk verwachtten een deurwaarder die komt controleren of de toegang tot de fabriek weer vrij is. Is dat niet het geval, dan hangt hen een dwangsom boven het hoofd. Na een stemming over werkhervatting bij Ford Genk - die nipt is gewonnen door werkwilligen - hebben werknemers van Ford Genk en toeleveranciers de toegang tot de fabriek bezet. Ze willen zo beletten dat afgewerkte wagens de fabriek verlaten. De ordediensten zijn rond 9 uur in colonne aangekomen aan de blokkade van de toeleveringsbedrijven van Ford Genk aan de Mondeolaan. De politie moet de weg naar de vier toeleveringsbedrijven vrijmaken. De agenten doen dat op bevel van een rechter, die een dwangsom heeft opgelegd aan iedereen die een werkhervatting dwarsboomt. Circa 200 werknemers van de toeleveranciers wachten de politiemacht op. De woordvoerder van het actiecomité heeft zijn mensen opgeroepen om geen geweld te gebruiken. Gerechtsdeurwaarder Guy Gemis is ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. 'Wij willen geen doden'De stakers hadden eerder laten weten zich niet te zullen verzetten tegen de deurwaarder. "Wij willen geen doden op dit terrein. We willen vermijden dat hier ongevallen gebeuren. Wij zijn geen wilden", zo tekende de openbare omroep ter plaatse op. Het actiecomité aan de toegangsweg van de toeleveringsbedrijven van Ford Genk zal niet verhinderen dat werkwillige collega's om 14 uur aan het werk kunnen gaan. De woordvoerder roept de stakers wel op om massaal post te vatten naast de ingang, zodat de werkwilligen "kunnen nadenken met wat ze bezig zijn". Een 40-tal sympathisanten van het actiecomité was maandag rond 10 uur nog aanwezig, na een lange koude nacht aan de blokkade. Uiteindelijk lieten ze de politie en deurwaarder begaan en was een strook van de weg al vrijgemaakt. Patrick Trusgnach, die als leider van het piket optreedt, dankte via de megafoon de overgebleven medestanders en riep hen op om thuis wat te gaan slapen. "Rond 13.30 uur, als de mensen van de middagpost mogelijk willen komen werken, verwachten we jullie terug. We moeten als groep een signaal geven. We gaan niemand tegenhouden, maar als we hier allemaal staan, zullen de mensen wel even nadenken of gaan werken wel de beste keuze is. En als zij niet werken, ligt toch alles plat", aldus Trusgnach. De deurwaarder bleef ter plaatse om waar nodig nieuwe overtredingen vast te stellen, maar dat bleek door de tijdelijke aftocht van de actievoerders niet nodig. Afgelopen weekend werd de toegang naar de toeleveranciers gedeeltelijk vrij gemaakt. De actievoerders beweren dat ze niemand blokkeren. Dat komt de deurwaarder controleren. Een rechter heeft een dwangsom opgelegd aan iedereen die de poorten blokkeert. Ook al wordt de blokkade opgeheven, zo denken de actievoerders bij de toeleveranciers, er zal geen heropstart komen wegens weinig werkwilligen.