"België heeft een internationale cultuur. Het is een tolerant, multicultureel land, met internationale scholen. We hebben veel collega's van diverse nationaliteiten. Die voelen zich hier goed. Maar de loonkosten zijn gigantisch. Wij kunnen identieke functies, bijvoorbeeld een machinewerker of een vorkliftchauffeur, vergelijken in België en onze buurlanden. We zijn veruit de duurste. Het gaat niet om 5 procent. Procentueel zijn we een vijfde duurder dan de nummer twee, Duitsland. We zijn 30 procent duurder dan Engeland. Die cijfers zijn gigantisch. Het is onbegrijpelijk dat daarover nog gediscussieerd wordt. Ik hoop dat onze politici toch beseffen dat de sociale kosten bovenop de nettolonen de pan uitrijzen."

Toch investeert u nog in België, onder meer in een gloednieuw wereldwijd O&O centrum?

Fons Peeters: "Je kunt die vraag terecht stellen, maar we hebben ook kennis in huis. De verhuis van een O&O-centrum vergt een gigantische omschakeling. Bovendien zijn bouwmaterialen zwaar. Die transporteer je niet zomaar. Door de aard van onze materialen zijn we in hoofdzaak een lokale producent."

De beurzen hebben de voorbije maanden een stevige klim achter de rug. Volgens zowat alle media trekt de conjunctuur weer aan. Voelt Etex de heropleving?

Fons Peeters: "Ik lees elke dag weer in de media hoe de economie veel beter draait, maar in onze bouw zien we nog niet veel vuur. Het eerste halfjaar van 2013 was gewoonweg moeilijk. We wisten niet goed of dat alleen door de strenge winter kwam of ook de verzwakking van de conjunctuur? Zou er een boom volgen in het tweede halfjaar? Die boom is er niet. Het gaat lichtjes beter dan in de tweede helft van vorig jaar, maar we zien zeker geen sterk groeiende economie."

Heeft u het dan over West-Europa?

Fons Peeters: "Nee, ik spreek over de wereldwijde conjunctuur. Oké, de conjunctuur is goed, maar niet zo vurig als het zou kunnen zijn. China verbruikt minder grondstoffen waardoor de koperprijzen dalen. Dat heeft een impact in landen als Chili en Peru, en dus ook een effect op de consumptie."

Jammer voor Etex. Het is net in die groeilanden dat u steeds weer nieuwe fabrieken neerzet.

Fons Peeters: "In Chili spreken we van 6 procent groei, in Europa van 0,6 procent. Dat is toch een dimensie verschil. Het ritme aan nieuwe fabrieken blijft."

West-Europa is een volwassen markt zonder veel groeimogelijkheden, tenzij in renovatie en dus energiebesparende maatregelen.

Fons Peeters: "Met nieuwe materialen en systemen kan je die stabiele markt toch doen groeien. De Europese Commissie eist energiebesparing in gebouwen en woningen. Verwarming en koeling zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de CO2-uitstoot. Dat is gigantisch. We weten dat we die uitstoot kunnen halveren. Bovendien betekent nieuwbouw slechts een fractie van het gebouwenbestand. Driekwart van de gebouwen dateert van vóór 1975. Er zijn dus veel kansen in renovatie. Europa duwt daaraan, de regeringen geven subsidies."

U bent al 65. Moet u niet met brugpensioen?

Fons Peeters: "Nog zo een van die waarheden en geplogenheden in België. Toen ik in Duitsland werkte, was 65 helemaal geen noodzaak voor een pensioenleeftijd. Ook in de fabriek in de Verenigde Staten was 65 een leeftijd zoals een andere. Maar uiteraard komt er ooit een einde aan. Ik wil de integratie van Siniat tot een goed einde brengen. Wellicht stop ik ermee eind 2014, dan moet een nieuwe generatie overnemen."

Het volledige interview leest u in Trends van 24 oktober

"België heeft een internationale cultuur. Het is een tolerant, multicultureel land, met internationale scholen. We hebben veel collega's van diverse nationaliteiten. Die voelen zich hier goed. Maar de loonkosten zijn gigantisch. Wij kunnen identieke functies, bijvoorbeeld een machinewerker of een vorkliftchauffeur, vergelijken in België en onze buurlanden. We zijn veruit de duurste. Het gaat niet om 5 procent. Procentueel zijn we een vijfde duurder dan de nummer twee, Duitsland. We zijn 30 procent duurder dan Engeland. Die cijfers zijn gigantisch. Het is onbegrijpelijk dat daarover nog gediscussieerd wordt. Ik hoop dat onze politici toch beseffen dat de sociale kosten bovenop de nettolonen de pan uitrijzen."Toch investeert u nog in België, onder meer in een gloednieuw wereldwijd O&O centrum?Fons Peeters: "Je kunt die vraag terecht stellen, maar we hebben ook kennis in huis. De verhuis van een O&O-centrum vergt een gigantische omschakeling. Bovendien zijn bouwmaterialen zwaar. Die transporteer je niet zomaar. Door de aard van onze materialen zijn we in hoofdzaak een lokale producent."De beurzen hebben de voorbije maanden een stevige klim achter de rug. Volgens zowat alle media trekt de conjunctuur weer aan. Voelt Etex de heropleving?Fons Peeters: "Ik lees elke dag weer in de media hoe de economie veel beter draait, maar in onze bouw zien we nog niet veel vuur. Het eerste halfjaar van 2013 was gewoonweg moeilijk. We wisten niet goed of dat alleen door de strenge winter kwam of ook de verzwakking van de conjunctuur? Zou er een boom volgen in het tweede halfjaar? Die boom is er niet. Het gaat lichtjes beter dan in de tweede helft van vorig jaar, maar we zien zeker geen sterk groeiende economie."Heeft u het dan over West-Europa?Fons Peeters: "Nee, ik spreek over de wereldwijde conjunctuur. Oké, de conjunctuur is goed, maar niet zo vurig als het zou kunnen zijn. China verbruikt minder grondstoffen waardoor de koperprijzen dalen. Dat heeft een impact in landen als Chili en Peru, en dus ook een effect op de consumptie."Jammer voor Etex. Het is net in die groeilanden dat u steeds weer nieuwe fabrieken neerzet.Fons Peeters: "In Chili spreken we van 6 procent groei, in Europa van 0,6 procent. Dat is toch een dimensie verschil. Het ritme aan nieuwe fabrieken blijft."West-Europa is een volwassen markt zonder veel groeimogelijkheden, tenzij in renovatie en dus energiebesparende maatregelen.Fons Peeters: "Met nieuwe materialen en systemen kan je die stabiele markt toch doen groeien. De Europese Commissie eist energiebesparing in gebouwen en woningen. Verwarming en koeling zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de CO2-uitstoot. Dat is gigantisch. We weten dat we die uitstoot kunnen halveren. Bovendien betekent nieuwbouw slechts een fractie van het gebouwenbestand. Driekwart van de gebouwen dateert van vóór 1975. Er zijn dus veel kansen in renovatie. Europa duwt daaraan, de regeringen geven subsidies."U bent al 65. Moet u niet met brugpensioen?Fons Peeters: "Nog zo een van die waarheden en geplogenheden in België. Toen ik in Duitsland werkte, was 65 helemaal geen noodzaak voor een pensioenleeftijd. Ook in de fabriek in de Verenigde Staten was 65 een leeftijd zoals een andere. Maar uiteraard komt er ooit een einde aan. Ik wil de integratie van Siniat tot een goed einde brengen. Wellicht stop ik ermee eind 2014, dan moet een nieuwe generatie overnemen."Het volledige interview leest u in Trends van 24 oktober