De extra investeringen zullen doorgerekend worden aan de eindconsument, maar zouden volgens Jean Pierre Hollevoet, verantwoordelijk voor de energietransitie bij Fluvius, beperkt blijven tot een stijging van de technische component van de distributietarieven met 10 procent tegen 2032. 'Aan de huidige tarieven komt dat tegen dan overeen met een meerkost van ongeveer 25 euro per jaar voor een gemiddeld gezin', klonk het woensdag.

Het plan houdt in dat 30.000 kilometer of 40 procent van het laagspanningsnet van de netbeheerder zou worden aangepast of versterkt, net als 6.000 kilometer of 13 procent van het middenspanningsnet (belangrijk voor de industrie, red.) en één derde of 22.450 van de distributiecabines.

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

Niets doen is geen optie, beklemtoonde Fluvius, want dan dreigen stroompannes. 'We hebben als netbeheerder ook een cruciale rol te vervullen om de transitie naar klimaatneutraliteit te doen slagen', verklaarde CEO Frank Vanbrabant. 'Maar het wordt wel cruciaal dat we met alle betrokken spelers - overheden, regulatoren, energiesector, industrie, aannemers - goed samenwerken om dit plan te realiseren.'

Tegelijk beklemtoonde de netbeheerder ook het belang van flankerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de algemene invoering van de digitale meter en van het capaciteitstarief, dat het piekverbruik op het net moet beperken. Zonder die maatregelen dreigt de kost van de noodzakelijke investeringen nog te verdubbelen tegen 2050.

Daartegenover staat dat de investeringen in het gasnetwerk zullen worden afgebouwd tot ongeveer een halvering (88 miljoen euro per jaar, red.) tegen 2032. Fluvius verwacht op termijn een lagere benuttingsgraad van het gasnet en gaat het dan ook niet uitbreiden, maar wil vooral de veiligheid en betrouwbaarheid garanderen.

1,5 miljoen elektrische wagens

Fluvius gaat bij haar investeringsplan uit van 1,5 miljoen elektrische wagens tegen 2030. Maar ook bij het (lichte) vrachtvervoer en het openbaar busvervoer zal de elektrificatie zich doorzetten. De Vlaamse regering wil tegen 2030 ook 100.000 laadpalen. Naast mobiliteit, waar de grootste impact voor het stroomnetwerk wordt verwacht, rekent de Vlaamse netbeheerder ook op een toename van elektrisch verwarmen: tegen 2030 zou 12 procent van de gebouwen met een warmtepomp verwarmd worden. Een deel van het meerverbruik zal worden gecompenseerd door meer renovatie en door warmtenetten, hoopt Fluvius. Tot slot houdt men bij het investeringsplan ook rekening met een stijging van het aantal zonnepanelen (van 300 MW naar 450 MW per jaar) en van het aantal windmolens (+50 procent tot 2,8 GW).

En dan zijn er nog de lokale uitdagingen, zoals de aanwezigheid van 230-voltnetten (die minder geschikt zijn om elektrische auto's op te laden, red.) in historische stadscentra en rond Brussel, of de spanningsproblemen in een aantal rurale gebieden, waardoor de omvormers van zonnepanelen uitvallen bij te veel zon. "Maar onze investeringen zullen overal nodig zijn, geen enkele regio wordt gespaard", klonk het woensdag.

Het investeringsplan werd voor tien jaar uitgetekend, maar wordt wel jaarlijks geëvalueerd. Het is consulteerbaar op www.fluvius.be/investeringsplan. De volgende weken vindt een publieke consultatie plaats, waarbij stakeholders hun opmerkingen kunnen geven. In het najaar moet het plan dan definitief worden goedgekeurd door de Vlaamse regulator Vreg.

De extra investeringen zullen doorgerekend worden aan de eindconsument, maar zouden volgens Jean Pierre Hollevoet, verantwoordelijk voor de energietransitie bij Fluvius, beperkt blijven tot een stijging van de technische component van de distributietarieven met 10 procent tegen 2032. 'Aan de huidige tarieven komt dat tegen dan overeen met een meerkost van ongeveer 25 euro per jaar voor een gemiddeld gezin', klonk het woensdag. Het plan houdt in dat 30.000 kilometer of 40 procent van het laagspanningsnet van de netbeheerder zou worden aangepast of versterkt, net als 6.000 kilometer of 13 procent van het middenspanningsnet (belangrijk voor de industrie, red.) en één derde of 22.450 van de distributiecabines.Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)Niets doen is geen optie, beklemtoonde Fluvius, want dan dreigen stroompannes. 'We hebben als netbeheerder ook een cruciale rol te vervullen om de transitie naar klimaatneutraliteit te doen slagen', verklaarde CEO Frank Vanbrabant. 'Maar het wordt wel cruciaal dat we met alle betrokken spelers - overheden, regulatoren, energiesector, industrie, aannemers - goed samenwerken om dit plan te realiseren.' Tegelijk beklemtoonde de netbeheerder ook het belang van flankerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de algemene invoering van de digitale meter en van het capaciteitstarief, dat het piekverbruik op het net moet beperken. Zonder die maatregelen dreigt de kost van de noodzakelijke investeringen nog te verdubbelen tegen 2050. Daartegenover staat dat de investeringen in het gasnetwerk zullen worden afgebouwd tot ongeveer een halvering (88 miljoen euro per jaar, red.) tegen 2032. Fluvius verwacht op termijn een lagere benuttingsgraad van het gasnet en gaat het dan ook niet uitbreiden, maar wil vooral de veiligheid en betrouwbaarheid garanderen.Fluvius gaat bij haar investeringsplan uit van 1,5 miljoen elektrische wagens tegen 2030. Maar ook bij het (lichte) vrachtvervoer en het openbaar busvervoer zal de elektrificatie zich doorzetten. De Vlaamse regering wil tegen 2030 ook 100.000 laadpalen. Naast mobiliteit, waar de grootste impact voor het stroomnetwerk wordt verwacht, rekent de Vlaamse netbeheerder ook op een toename van elektrisch verwarmen: tegen 2030 zou 12 procent van de gebouwen met een warmtepomp verwarmd worden. Een deel van het meerverbruik zal worden gecompenseerd door meer renovatie en door warmtenetten, hoopt Fluvius. Tot slot houdt men bij het investeringsplan ook rekening met een stijging van het aantal zonnepanelen (van 300 MW naar 450 MW per jaar) en van het aantal windmolens (+50 procent tot 2,8 GW). En dan zijn er nog de lokale uitdagingen, zoals de aanwezigheid van 230-voltnetten (die minder geschikt zijn om elektrische auto's op te laden, red.) in historische stadscentra en rond Brussel, of de spanningsproblemen in een aantal rurale gebieden, waardoor de omvormers van zonnepanelen uitvallen bij te veel zon. "Maar onze investeringen zullen overal nodig zijn, geen enkele regio wordt gespaard", klonk het woensdag.Het investeringsplan werd voor tien jaar uitgetekend, maar wordt wel jaarlijks geëvalueerd. Het is consulteerbaar op www.fluvius.be/investeringsplan. De volgende weken vindt een publieke consultatie plaats, waarbij stakeholders hun opmerkingen kunnen geven. In het najaar moet het plan dan definitief worden goedgekeurd door de Vlaamse regulator Vreg.