De autowereld worstelt al een tijd met de gevolgen van de invoering van de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Die nieuwe testcyclus is de gestandaardiseerde methode om de CO2-uitstoot van wagens voor personen- en goederenvervoer te berekenen. Anders dan de oude NEDC-norm (New European Driving Cycle) houdt de WLTP rekening met de werkelijke rijomstandigheden. De verplichte aanvullende RDE-test (Real Driving Emissions) meet ook de uitstoot van fijnstof en stikstofoxide op de weg. De strengere testprocedures kwamen er na de schandalen rond de sjoemelsoftware om de bestaande labotesten te omzeilen.
...