De beperktere winstdeling gebeurt op verzoek van de Nationale Bank, die wil dat de verzekeraars hun reserves voldoende aandikken. Coöperatieve verzekeraars hebben dat in het verleden al eens nagelaten, omdat ze hun klanten zo veel mogelijk willen laten meeprofiteren. Door de ver...

De beperktere winstdeling gebeurt op verzoek van de Nationale Bank, die wil dat de verzekeraars hun reserves voldoende aandikken. Coöperatieve verzekeraars hebben dat in het verleden al eens nagelaten, omdat ze hun klanten zo veel mogelijk willen laten meeprofiteren. Door de versterking van het eigen vermogen bedraagt de solvabiliteit van Federale Verzekering nu 146 procent.Federale Verzekering boekte in 2020 een geconsolideerde nettowinst van 84,2 miljoen euro, tegen 48,3 miljoen euro een jaar eerder. De omzet daalde nochtans met 12 procent tot 459,7 miljoen euro. In levensverzekeringen was er zelfs een daling met 23 procent. De hogere winst is vooral een gevolg van een toename van de financiële opbrengsten en een daling van de schadelast in niet-leven.De coöperatieve verzekeraar benoemde Tom De Troch (47) tot CEO. Hij volgt Tom Meeus op, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft. De Troch trad in 2014 in dienst bij Federale Verzekering. Hij was er verantwoordelijk voor de levens- en pensioenverzekeringen. Onder zijn impuls werd het product Vita Flex 44 gelanceerd, een combinatie van een tak21-spaar- en een tak23-beleggingsverzekering. Sinds 2017 was De Troch lid van het directiecomité en bestuurder-directeur van de activiteiten leven, actuariaat en herverzekering. Als CEO wil hij verzekeringen 'eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker maken voor de klant'.