De nv Immoroc is de houdstermaatschappij boven de voertuigenbouwer nv Van Hool. Immoroc is in handen van de derde en de vierde generatie Van Hool, allemaal nazaten van stamvader Bernard Van Hool (1902-1974).
...

De nv Immoroc is de houdstermaatschappij boven de voertuigenbouwer nv Van Hool. Immoroc is in handen van de derde en de vierde generatie Van Hool, allemaal nazaten van stamvader Bernard Van Hool (1902-1974).Al jarenlang stond op de balans van de nv Immoroc 49,5 miljoen euro aan overige schulden. Dat waren aandeelhoudersleningen, in de vorm van rekeningen-courant, van de familiale aandeelhouders. Begin maart werd een bedrag van 44,92 miljoen euro omgezet in eigen vermogen. De vijf takken van de familie (zie stamboom) deden mee aan de operatie. Elke tak heeft evenveel aandelen van Immoroc.Het duidt wellicht op een zwaar verliesjaar voor Van Hool in het coronajaar 2020. De CEO, Filip Van Hool, trok het voorbije jaar al geregeld aan de alarmbel. De afdeling touringcars en reisbussen lag door de pandemie volledig lam. Passagiers nemen bovendien almaar minder lijnbussen uit angst voor corona.De geconsolideerde balans van 2019 van de nv Immoroc waarschuwde al voor "een significant verlies in 2020. De waardering van bepaalde activa of passiva in de balans zou ook kunnen worden beïnvloed" door de pandemie. Eind 2019 bedroeg het eigen vermogen 133 miljoen euro, bij een balanstotaal van 551 miljoen euro.In het verslag van de raad van bestuur bij de jaarbalans van 2019 heette het nog dat de terugbetaling van de rekeningen-courant, die normaal eind vorig jaar moest gebeuren, zou worden uitgesteld tot eind 2025. Zo niet "kan dat significante twijfel doen ontstaan over het vermogen van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven". Met de omzetting in eigen vermogen stutten de familiale aandeelhouders de producent van voertuigen.