"Lehman Brothers was een zogenaamde systemische bank, was 'too big to fail'", zei de oud-Euronext-voorzitter. "Dat betekent niet dat ze niet kunnen falen maar dat men er alles aan zal doen om dat falen te voorkomen. In het geval van Lehman Brothers is het gewoon zo dat niemand zich kon inbeelden dat die bank zou failliet gaan, daar werd geen rekening mee gehouden."

Nochtans was het klimaat op de financiële markten in 2008, kort voor het faillissement van Lehman Brothers, al sterk aangetast. "In 2007 was het Britse Northern Rock inderdaad al failliet gegaan", ging de getuige verder. "Kort voor Lehman Brothers was het kleinere Bernstein ook in de problemen gekomen. Maar die bank was uiteindelijk overgenomen."

Dat laatste was ook één van de scenario's waarmee eventueel voor Lehman Brothers rekening werd gehouden, aldus Bruno Colmant. "De algemene overtuiging was dat er wel zou ingegrepen worden als het met Lehman Brothers de verkeerde kant op ging. Ofwel zou de bank overgenomen worden, ofwel zou de overheid tussenkomen. Tenslotte, als een failliet te voorzien was, zou de rating van Lehman Brothers niet van A+ naar A gezakt zijn, maar veel lager."

"Lehman Brothers was een zogenaamde systemische bank, was 'too big to fail'", zei de oud-Euronext-voorzitter. "Dat betekent niet dat ze niet kunnen falen maar dat men er alles aan zal doen om dat falen te voorkomen. In het geval van Lehman Brothers is het gewoon zo dat niemand zich kon inbeelden dat die bank zou failliet gaan, daar werd geen rekening mee gehouden." Nochtans was het klimaat op de financiële markten in 2008, kort voor het faillissement van Lehman Brothers, al sterk aangetast. "In 2007 was het Britse Northern Rock inderdaad al failliet gegaan", ging de getuige verder. "Kort voor Lehman Brothers was het kleinere Bernstein ook in de problemen gekomen. Maar die bank was uiteindelijk overgenomen." Dat laatste was ook één van de scenario's waarmee eventueel voor Lehman Brothers rekening werd gehouden, aldus Bruno Colmant. "De algemene overtuiging was dat er wel zou ingegrepen worden als het met Lehman Brothers de verkeerde kant op ging. Ofwel zou de bank overgenomen worden, ofwel zou de overheid tussenkomen. Tenslotte, als een failliet te voorzien was, zou de rating van Lehman Brothers niet van A+ naar A gezakt zijn, maar veel lager."