De 103 ontslagprocedures van dit jaar hebben 7.691 werknemers hun baan gekost. De 70 procedures tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar hadden betrekking op 6.482 werknemers. Dat komt neer op een toename met 18,7 procent.

In vergelijking met de eerste negen maanden van 2011 werd een toename met 65 procent geregistreerd.

Wallonië werd dit jaar het zwaarst getroffen door het fenomeen van de collectieve ontslagronde, met 51,6 procent van de procedures (3.969 getroffen werknemers), tegenover 36,8 procent in Vlaanderen (2.829 werknemers) en 11,6 procent in Brussel (893 werknemers). De provincies Henegouwen en Luik telden het meest getroffen werknemers. (Belga/BO)

De 103 ontslagprocedures van dit jaar hebben 7.691 werknemers hun baan gekost. De 70 procedures tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar hadden betrekking op 6.482 werknemers. Dat komt neer op een toename met 18,7 procent.In vergelijking met de eerste negen maanden van 2011 werd een toename met 65 procent geregistreerd. Wallonië werd dit jaar het zwaarst getroffen door het fenomeen van de collectieve ontslagronde, met 51,6 procent van de procedures (3.969 getroffen werknemers), tegenover 36,8 procent in Vlaanderen (2.829 werknemers) en 11,6 procent in Brussel (893 werknemers). De provincies Henegouwen en Luik telden het meest getroffen werknemers. (Belga/BO)