De Diesel Emission Justice Foundation (DEJF) heeft dinsdag in Brussel een 'classaction' (groepsvordering, red.) op Europees niveau gelanceerd tegen Volkswagen Group om een compensatie af te dwingen voor de gedupeerden van de zogenaamde sjoemelsoftware in dieselwagens. Dat gebeurt via de Nederlandse Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM), die het mogelijk maakt om een schikking bindend te verklaren voor alle benadeelde auto-eigenaars in de Europese Unie.

Classaction

'Er bestaat niet zoiets als een Europese class action, waardoor Europese gedupeerden in tegenstelling tot die in de VS en Australië tot nu toe in de kou zijn blijven staan', zegt advocaat Laurent Arnauts, die samen met Geert Lenssens de gerechtelijke procedures voor België zal begeleiden. De WCAM biedt volgens de advocaat mogelijkheden voor een akkoord in heel Europa.

Zo zou een procedure gestart kunnen worden voor het Amsterdamse Hof van Beroep. Als er een schikking wordt bereikt, kan die bindend verklaard worden voor alle gedupeerde auto-eigenaars in de EU. Dat geldt dan zowel voor consumenten als voor professionelen en bedrijven. 'Zo'n procedure zou sneller en gemakkelijker zijn voor de eisers en positief voor Volkswagen AG, die zijn imago kan herstellen door een punt te zetten achter het verleden. Bovendien kunnen de verschillende nationale procedures in Europa, die jaren aanslepen, beëindigd worden', aldus Arnauts.

De vzw DEJF met hoofdkantoor in Amsterdam, die voor de claim internationale experts en advocaten aanwerft, wil met de massaclaim niet alleen de gedupeerden compenseren, maar ook een signaal geven aan grote bedrijven dat ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Geschillenregeling

De vzw wil de Europese autoriteiten aansporen om een Europese geschillenregeling in gang te zetten, zodat de Europese burgers niet meer gediscrimineerd worden. Een hoeksteen in de claim tegen VW worden de conformiteitscertificaten, waarin valse NOx-emissieniveaus worden vermeld. 'Op basis van de Belgische 'pilot'-procedures is het waarschijnlijk dat dergelijke certificaten, indien zij onjuist blijken te zijn, kunnen leiden tot de nietigverklaring van de verkoop van de auto's die zijn uitgerust met valse systemen. Dit kan bovendien los daarvan ook leiden tot nieuwe strafrechtelijke procedures', aldus meesters Lenssens en Arnauts. De advocaten zullen de mogelijke strafrechtelijke aspecten van de situatie onderzoeken.

De klacht is gericht tegen ondernemingen van de Volkswagen Group, maar kan daarbij ook andere ondernemingen betrekken, zoals het Belgische importbedrijf D'Ieteren, softwareprovider Robert Bosch en de verzekeraars van de tegenpartijen.

Sjoemelsoftware

Ter herinnering: in september 2015 raakte bekend dat Volkswagen sjoemelsoftware installeerde in dieselwagens die gebouwd werden tussen 2009 en 2015, waardoor ze bij uitstoottesten in overeenstemming bleken met de Europese wetgeving rond de uitstoot van schadelijke stoffen. In heel Europa waren minstens 8,5 miljoen wagens betrokken, in België gaat het om 400.000 wagens.

Behalve een negatieve impact op het milieu en de gezondheid, berokkende de sjoemelsoftwaren ook schade voor de eigenaars, aldus DEJF. Zo werden de voertuigen door VW wel hersteld, maar waren nog extra herstellingen nodig die niet door de autoreus werden terugbetaald. De herstellingen hadden overigens ook een impact op de levensduur van de wagen.

Wie zich wil aansluiten bij de claim kan zich registreren op de website www.emissionsjustice.com, met vermelding van een chassisnummer, verkoopdocumenten en een identiteitsbewijs. Wie zich aansluit, moet vooraf niets betalen. Een 'success fee' van maximaal 27,5 procent van het gerecupereerde bedrag en de kosten worden achteraf afgetrokken van de compensatie.

De Diesel Emission Justice Foundation (DEJF) heeft dinsdag in Brussel een 'classaction' (groepsvordering, red.) op Europees niveau gelanceerd tegen Volkswagen Group om een compensatie af te dwingen voor de gedupeerden van de zogenaamde sjoemelsoftware in dieselwagens. Dat gebeurt via de Nederlandse Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM), die het mogelijk maakt om een schikking bindend te verklaren voor alle benadeelde auto-eigenaars in de Europese Unie.Classaction'Er bestaat niet zoiets als een Europese class action, waardoor Europese gedupeerden in tegenstelling tot die in de VS en Australië tot nu toe in de kou zijn blijven staan', zegt advocaat Laurent Arnauts, die samen met Geert Lenssens de gerechtelijke procedures voor België zal begeleiden. De WCAM biedt volgens de advocaat mogelijkheden voor een akkoord in heel Europa.Zo zou een procedure gestart kunnen worden voor het Amsterdamse Hof van Beroep. Als er een schikking wordt bereikt, kan die bindend verklaard worden voor alle gedupeerde auto-eigenaars in de EU. Dat geldt dan zowel voor consumenten als voor professionelen en bedrijven. 'Zo'n procedure zou sneller en gemakkelijker zijn voor de eisers en positief voor Volkswagen AG, die zijn imago kan herstellen door een punt te zetten achter het verleden. Bovendien kunnen de verschillende nationale procedures in Europa, die jaren aanslepen, beëindigd worden', aldus Arnauts. De vzw DEJF met hoofdkantoor in Amsterdam, die voor de claim internationale experts en advocaten aanwerft, wil met de massaclaim niet alleen de gedupeerden compenseren, maar ook een signaal geven aan grote bedrijven dat ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. GeschillenregelingDe vzw wil de Europese autoriteiten aansporen om een Europese geschillenregeling in gang te zetten, zodat de Europese burgers niet meer gediscrimineerd worden. Een hoeksteen in de claim tegen VW worden de conformiteitscertificaten, waarin valse NOx-emissieniveaus worden vermeld. 'Op basis van de Belgische 'pilot'-procedures is het waarschijnlijk dat dergelijke certificaten, indien zij onjuist blijken te zijn, kunnen leiden tot de nietigverklaring van de verkoop van de auto's die zijn uitgerust met valse systemen. Dit kan bovendien los daarvan ook leiden tot nieuwe strafrechtelijke procedures', aldus meesters Lenssens en Arnauts. De advocaten zullen de mogelijke strafrechtelijke aspecten van de situatie onderzoeken.De klacht is gericht tegen ondernemingen van de Volkswagen Group, maar kan daarbij ook andere ondernemingen betrekken, zoals het Belgische importbedrijf D'Ieteren, softwareprovider Robert Bosch en de verzekeraars van de tegenpartijen. SjoemelsoftwareTer herinnering: in september 2015 raakte bekend dat Volkswagen sjoemelsoftware installeerde in dieselwagens die gebouwd werden tussen 2009 en 2015, waardoor ze bij uitstoottesten in overeenstemming bleken met de Europese wetgeving rond de uitstoot van schadelijke stoffen. In heel Europa waren minstens 8,5 miljoen wagens betrokken, in België gaat het om 400.000 wagens. Behalve een negatieve impact op het milieu en de gezondheid, berokkende de sjoemelsoftwaren ook schade voor de eigenaars, aldus DEJF. Zo werden de voertuigen door VW wel hersteld, maar waren nog extra herstellingen nodig die niet door de autoreus werden terugbetaald. De herstellingen hadden overigens ook een impact op de levensduur van de wagen. Wie zich wil aansluiten bij de claim kan zich registreren op de website www.emissionsjustice.com, met vermelding van een chassisnummer, verkoopdocumenten en een identiteitsbewijs. Wie zich aansluit, moet vooraf niets betalen. Een 'success fee' van maximaal 27,5 procent van het gerecupereerde bedrag en de kosten worden achteraf afgetrokken van de compensatie.