Zonder maatregelen om de economie koolstofvrij te maken, zou het bbp van de EU tegen 2030 4 procent en tegen 2100 10 procent lager liggen dan in een scenario waarin wel gecoördineerde actie wordt ondernomen. Dat blijkt na een klimaatstresstest van de ECB bij 2,3 miljoen bedrijven en 1.600 banken. De test toonde ook aan dat in een worst case scenario de kredietportefeuilles met een hoge blootstelling aan klimaatrisico in 2050 30 procent extra kans hebben om in gebreke te blijven ten opzichte van 2020.

Volgens Luis de Guindos, vicevoorzitter van de ECB, zullen de risico's zonder groen beleid steeds sneller toenemen. 'Het is noodzakelijk om de groene transitie zo vroeg mogelijk gradueel in te zetten, zodat we de kost van de overstap enerzijds en de impact van natuurrampen in de toekomst anderzijds kunnen verzachten.'

Zonder maatregelen om de economie koolstofvrij te maken, zou het bbp van de EU tegen 2030 4 procent en tegen 2100 10 procent lager liggen dan in een scenario waarin wel gecoördineerde actie wordt ondernomen. Dat blijkt na een klimaatstresstest van de ECB bij 2,3 miljoen bedrijven en 1.600 banken. De test toonde ook aan dat in een worst case scenario de kredietportefeuilles met een hoge blootstelling aan klimaatrisico in 2050 30 procent extra kans hebben om in gebreke te blijven ten opzichte van 2020. Volgens Luis de Guindos, vicevoorzitter van de ECB, zullen de risico's zonder groen beleid steeds sneller toenemen. 'Het is noodzakelijk om de groene transitie zo vroeg mogelijk gradueel in te zetten, zodat we de kost van de overstap enerzijds en de impact van natuurrampen in de toekomst anderzijds kunnen verzachten.'