'Hoewel banken hiermee zijn begonnen, is er nog een lange weg te gaan alvorens ze tegen de klimaatverandering bestand zijn', zegt Frank Elderson, de vicevoorzitter van de ECB-toezichtsraad, in een blogpost. De ECB stelt vast dat de meeste banken wel met de problematiek bezig zijn, maar ook dat ze vaak niet over voldoende precieze methodes of gedetailleerde informatie beschikken, en dat ze de omvang en de impact van de risico's onderschatten. 'Te veel banken hopen nog op het beste en bereiden zich niet voor op het slechtste', stelt de ECB.

De instelling komt nu met deadlines. Zo moeten de banken tegen maart 2023 de klimaat- en milieurisico's en hun impact op hun activiteiten volledig in kaart brengen. Tegen het einde van dat jaar moeten de risico's geïntegreerd worden in het beheer, de strategie en het risicomanagement, en tegen eind 2024 moeten de banken aan alle verwachtingen van de ECB rond klimaatrisico's beantwoorden. Zo zal hun kapitaal dan ook in overeenstemming moeten zijn met die risico's.

De ECB dringt er al langer bij de banken op aan om zich ervan te verzekeren dat ze kunnen omgaan met bijvoorbeeld verliezen door extreme weersomstandigheden of met vervuilende bedrijven die door strengere overheidsmaatregelen de boeken moeten neerleggen. In juli maakte de ECB nog de resultaten bekend van een eerste klimaatstresstest bij de banken, en daaruit bleek dat zij miljarden - in het slechtste scenario 70 miljard euro - zouden kunnen verliezen door de klimaatopwarming.

'Hoewel banken hiermee zijn begonnen, is er nog een lange weg te gaan alvorens ze tegen de klimaatverandering bestand zijn', zegt Frank Elderson, de vicevoorzitter van de ECB-toezichtsraad, in een blogpost. De ECB stelt vast dat de meeste banken wel met de problematiek bezig zijn, maar ook dat ze vaak niet over voldoende precieze methodes of gedetailleerde informatie beschikken, en dat ze de omvang en de impact van de risico's onderschatten. 'Te veel banken hopen nog op het beste en bereiden zich niet voor op het slechtste', stelt de ECB. De instelling komt nu met deadlines. Zo moeten de banken tegen maart 2023 de klimaat- en milieurisico's en hun impact op hun activiteiten volledig in kaart brengen. Tegen het einde van dat jaar moeten de risico's geïntegreerd worden in het beheer, de strategie en het risicomanagement, en tegen eind 2024 moeten de banken aan alle verwachtingen van de ECB rond klimaatrisico's beantwoorden. Zo zal hun kapitaal dan ook in overeenstemming moeten zijn met die risico's.De ECB dringt er al langer bij de banken op aan om zich ervan te verzekeren dat ze kunnen omgaan met bijvoorbeeld verliezen door extreme weersomstandigheden of met vervuilende bedrijven die door strengere overheidsmaatregelen de boeken moeten neerleggen. In juli maakte de ECB nog de resultaten bekend van een eerste klimaatstresstest bij de banken, en daaruit bleek dat zij miljarden - in het slechtste scenario 70 miljard euro - zouden kunnen verliezen door de klimaatopwarming.