Het onderzoek moet duidelijk maken of de Antwerpse haven door het verlagen van boetes die de beide terminaluitbaters moesten betalen, hen onterecht heeft bevoordeeld ten opzichte van hun concurrenten, luidt het in de mededeling van de Europese Commissie.

PSA Antwerp en Antwerp Gateway

Volgens de concessieovereenkomsten die de haven afsloot met PSA Antwerp en Antwerp Gateway, moeten de containerterminaluitbaters elk jaar een miniale hoeveelheid containers behandelen in de haven (de zogenaamde minimale tonnenmaatverplichting).

Als ze dat minimum niet halen, moeten ze een boete betalen. Tussen 2009 en 2012 werden de minima niet gehaald.

"Maar in plaats van de verschuldigde boete bij de twee ondernemingen te innen, heeft het Antwerpse Havenbedrijf de minimale containervolumes in maart 2013 met terugwerkende kracht naar beneden herzien. Hierdoor is de door PSA Antwerp en Antwerp Gateway verschuldigde boete sterk verlaagd (met ongeveer 80 procent)", stelt de Commissie. "Indien een en ander niet marktconform heeft plaatsgevonden, is er mogelijk sprake van staatssteun in de zin van de EU-regels."

Huts

Het onderzoek startte na een klacht van een concurrent, de logistieke groep van Fernand Huts. "Dat een onderzoek wordt ingeleid, zegt evenwel niets over de uitkomst van het onderzoek", benadrukt de Commissie nog.

In een reactie meldt het Havenbedrijf Antwerpen dat het erop vertrouwt dat de Europese Commissie zal besluiten dat er geen sprake is van staatssteun in het havenboetedossier. (Belga/BO)

Het onderzoek moet duidelijk maken of de Antwerpse haven door het verlagen van boetes die de beide terminaluitbaters moesten betalen, hen onterecht heeft bevoordeeld ten opzichte van hun concurrenten, luidt het in de mededeling van de Europese Commissie.Volgens de concessieovereenkomsten die de haven afsloot met PSA Antwerp en Antwerp Gateway, moeten de containerterminaluitbaters elk jaar een miniale hoeveelheid containers behandelen in de haven (de zogenaamde minimale tonnenmaatverplichting). Als ze dat minimum niet halen, moeten ze een boete betalen. Tussen 2009 en 2012 werden de minima niet gehaald. "Maar in plaats van de verschuldigde boete bij de twee ondernemingen te innen, heeft het Antwerpse Havenbedrijf de minimale containervolumes in maart 2013 met terugwerkende kracht naar beneden herzien. Hierdoor is de door PSA Antwerp en Antwerp Gateway verschuldigde boete sterk verlaagd (met ongeveer 80 procent)", stelt de Commissie. "Indien een en ander niet marktconform heeft plaatsgevonden, is er mogelijk sprake van staatssteun in de zin van de EU-regels." Het onderzoek startte na een klacht van een concurrent, de logistieke groep van Fernand Huts. "Dat een onderzoek wordt ingeleid, zegt evenwel niets over de uitkomst van het onderzoek", benadrukt de Commissie nog.In een reactie meldt het Havenbedrijf Antwerpen dat het erop vertrouwt dat de Europese Commissie zal besluiten dat er geen sprake is van staatssteun in het havenboetedossier. (Belga/BO)