Vervuilende bedrijven in de EU in het ETS-systeem moeten emissierechten kopen, en betalen zo mee voor hun eigen uitstoot. Omdat er maar een beperkt aantal emissierechten beschikbaar is, zouden de ondernemingen in theorie gestimuleerd moeten worden om minder te vervuilen. Maar omdat er nu te veel emissierechten in het systeem zitten, zijn ze erg goedkoop. Gevolg: de bedrijven worden te weinig aangespoord om hun uitstoot effectief te verlagen.

Het ETS-systeem dateert al van 2005 en was dus dringend aan hervorming toe. De lidstaten hebben nu samen met het Europees Parlement, de Commissie en de Raad van ministers een principeakkoord bereikt. Het aantal emissierechten moet vanaf 2021 geleidelijk naar omlaag. Concreet wordt het automatisch correctiemechanisme voor het aanbod van uitstootrechten, 'Market Stability Reserve', nog verder versterkt.

De luchtvaartsector - voor vluchten binnen Europa - wordt vanaf 2021 ook betrokken in het systeem, met hetzelfde reductietraject als de andere sectoren. Over de uitstoot van de transport-, scheepvaart- en landbouwsector, wordt nog apart onderhandeld.

Europees parlementslid Ivo Belet (CD&V), de enige Belg betrokken bij het dossier, reageert tevreden. 'Dit akkoord is een opsteker voor Europa, zeker in het licht van de klimaatconferentie in Bonn die momenteel aan de gang is.' De hervorming is ook erg belangrijk voor het behalen van de klimaatdoelen van Parijs, benadrukt Belet. Tegen 2030 moet de totale CO2-uistoot in de EU met 40 procent naar omlaag.

In Vlaanderen vallen momenteel 220 bedrijven onder het ETS-systeem, samen verantwoordelijk voor 40 procent van de Vlaamse broeikasgasuitstoot. 'De hervorming is van groot belang voor Vlaanderen, want bedrijven uit de chemie, staal- en glassector zullen belangrijke inspanningen moeten doen', zegt Belet. Hij benadrukt wel dat het Europees parlement zich inzet om de betrokken industrieën te beschermen tegen de concurrentie van bedrijven uit andere regio's, waar de klimaatnormen minder streng zijn.

Vervuilende bedrijven in de EU in het ETS-systeem moeten emissierechten kopen, en betalen zo mee voor hun eigen uitstoot. Omdat er maar een beperkt aantal emissierechten beschikbaar is, zouden de ondernemingen in theorie gestimuleerd moeten worden om minder te vervuilen. Maar omdat er nu te veel emissierechten in het systeem zitten, zijn ze erg goedkoop. Gevolg: de bedrijven worden te weinig aangespoord om hun uitstoot effectief te verlagen.Het ETS-systeem dateert al van 2005 en was dus dringend aan hervorming toe. De lidstaten hebben nu samen met het Europees Parlement, de Commissie en de Raad van ministers een principeakkoord bereikt. Het aantal emissierechten moet vanaf 2021 geleidelijk naar omlaag. Concreet wordt het automatisch correctiemechanisme voor het aanbod van uitstootrechten, 'Market Stability Reserve', nog verder versterkt.De luchtvaartsector - voor vluchten binnen Europa - wordt vanaf 2021 ook betrokken in het systeem, met hetzelfde reductietraject als de andere sectoren. Over de uitstoot van de transport-, scheepvaart- en landbouwsector, wordt nog apart onderhandeld.Europees parlementslid Ivo Belet (CD&V), de enige Belg betrokken bij het dossier, reageert tevreden. 'Dit akkoord is een opsteker voor Europa, zeker in het licht van de klimaatconferentie in Bonn die momenteel aan de gang is.' De hervorming is ook erg belangrijk voor het behalen van de klimaatdoelen van Parijs, benadrukt Belet. Tegen 2030 moet de totale CO2-uistoot in de EU met 40 procent naar omlaag.In Vlaanderen vallen momenteel 220 bedrijven onder het ETS-systeem, samen verantwoordelijk voor 40 procent van de Vlaamse broeikasgasuitstoot. 'De hervorming is van groot belang voor Vlaanderen, want bedrijven uit de chemie, staal- en glassector zullen belangrijke inspanningen moeten doen', zegt Belet. Hij benadrukt wel dat het Europees parlement zich inzet om de betrokken industrieën te beschermen tegen de concurrentie van bedrijven uit andere regio's, waar de klimaatnormen minder streng zijn.