Etienne Bouas-Laurent zal zich zijn start als nieuwe CEO van AXA België allicht anders voorgesteld hebben. Hij verving Jef Van In officieel op 1 juli 2021. Amper twee weken later troffen zware overstromingen grote delen van Wallonië. Het was meteen alle hens aan dek bij de grootste schadeverzekeraar van het land.
...

Etienne Bouas-Laurent zal zich zijn start als nieuwe CEO van AXA België allicht anders voorgesteld hebben. Hij verving Jef Van In officieel op 1 juli 2021. Amper twee weken later troffen zware overstromingen grote delen van Wallonië. Het was meteen alle hens aan dek bij de grootste schadeverzekeraar van het land. "Zo heb ik het bedrijf en zijn werknemers, mijn collega-verzekeraars, en het politieke bestel in België versneld leren kennen", zegt de 56-jarige Fransman nuchter. "De tijd dat je je als nieuwe CEO rustig kon inwerken, ligt al jaren achter ons. Je moet heel snel operationeel zijn." Bouas-Laurent is 25 jaar in dienst bij AXA. Hij werkte voor de groep in Frankrijk, Duitsland en Hongkong, zowel in operationele als in financiële functies. Zijn aanpassing aan België verliep vlot, vertelt hij. Hij vestigde zich met zijn vrouw en zijn gezin in Brussel, en doet een grote inspanning om Nederlands te leren: "Ik wil met de mensen in hun moedertaal kunnen praten", zegt hij. "Dat is de enige manier om een interessant leven te leiden. Ik betreur nog altijd dat ik geen Kantonees geleerd heb. Ik werkte in Hongkong met 6.000 verzekeringsagenten, en ik was verplicht hen in het Engels toe te spreken. Telkens moest een vertaler tussenbeide komen. Zo mis je het echte contact en de interactie met mensen." Tegelijk geeft Bouas-Laurent toe dat er ook een economische dimensie zit aan zijn lessen Nederlands: "Meer dan 65 procent van de activiteiten van AXA België situeren zich in Vlaanderen. Het is een regio met veel bedrijven, ondernemers en zelfstandigen - precies het segment waarin we groeien. Daarom probeer ik Vlaamse kranten te lezen en met de klanten en de medewerkers in het Nederlands te converseren. Maar als ze te snel of met een accent spreken, ben ik verloren." ( lacht) Het typeert de nieuwe CEO: 'uitermate intelligent, rationeel maar ook zeer empathisch en respectvol', zeggen medewerkers van AXA. Dat bleek ook midden juli, toen hij erop stond meteen na de overstromingen persoonlijk de vallei van de Vesder te bezoeken. ETIENNE BOUAS-LAURENT. "Nee, het was tragisch. Het meest raakten me de gesprekken met handelaars, die net hun levenswerk hadden zien wegspoelen. Ik was ook onder de indruk van de mobilisatie van de AXA-medewerkers. Ze hebben alles in het werk gesteld om de makelaars en de slachtoffers te ondersteunen. Maar de regio zal nog lang de sporen van de ramp dragen. Ik schat dat de heropbouw van de infrastructuur in Wallonië drie jaar zal duren." BOUAS-LAURENT. "Op zo'n momenten moet een verzekeraar zijn maatschappelijke rol opnemen. We hebben circa 10.000 schadedossiers voor particulieren geopend. Daarvan is 60 procent afgehandeld, wat betekent dat de menheid. We praten nu over een nieuw wettelijk plafond, dat rekening houdt met calamiteiten zoals die van vorig jaar. Dat zijn geen gemakkelijke gesprekken, maar er is geen alternatief. Voor grote rampen, die een systemisch risico voor de verzekeringssector vormen, moet er een privaat-publieke samenwerking zijn. Idealiter gebeurt dat in België onder de paraplu van de federale overheid. Het is een anomalie dat de gewesten dat risico alleen moeten dragen." BOUAS-LAURENT. "De kosten van de klimaatverandering stijgen procentueel sneller dan de wereldwijde economische groei. We moeten er rekening mee houden dat zowel de ernst als de frequentie van rampen als gevolg van de klimaatopwarming nog zal toenemen. Daarom neemt de AXA-groep al jaren maatregelen om dat proces tegen te gaan. Zo investeren we niet langer in energie die opgewekt wordt met kolen. AXA is aangesloten bij de net zero alliance, een verbond van Europese verzekeringsmaatschappijen die zowel hun investerings- als hun onderschrijvingsbeleid afstemmen op de klimaattransitie. We zullen dan ook verzekeringen weigeren aan vervuilende klanten, als ze niets aan hun CO2-uitstoot doen." BOUAS-LAURENT. "Het staat op één, daarna volgen cybercriminaliteit en pandemische risico's. De grote impact van de covid-epidemie op ons welzijn wordt onderschat. De verzekeraars hebben een belangrijke rol te spelen in zorg, gezondheid en psychische bijstand. Daar rust vaak nog een taboe op. Daarom heeft AXA tijdens de coronacrisis gratis teleconsultaties van geneesheren en psychologen aangeboden aan zijn klanten en medewerkers. Dat past in onze filosofie dat verzekeren meer is dan alleen een vergoeding uitbetalen. Je moet ook bijstand, ondersteuning en dienstverlening bieden. 10 procent van onze 3.000 medewerkers heeft een beroep gedaan op die diensten." BOUAS-LAURENT. "Uw analyse klopt niet helemaal. We hebben vorig jaar inderdaad onze erfenisportefeuille met tak21-levensverzekeringen die meer dan 4 procent rente waarborgden, verkocht. AXA België heeft zich in leven geconcentreerd op individuele en collectieve pensioenverzekeringen. In dat kader zijn tak23-verzekeringen (waarvan de opbrengst afhangt van een beleggingsfonds, nvdr) een perfect instrument. Daarvan zijn de klanten zich ook almaar meer bewust. Met een tak21 is het heel moeilijk de inflatie te kloppen. Als je op de lange termijn spaart, bijvoorbeeld voor je pensioen, doe je dat beter met een tak23. Voor de verzekeraar vormt tak21 een groot risico, omdat je een bepaalde rente over een heel lange periode moet garanderen. Ik sluit niet uit dat AXA in België op termijn opnieuw individuele levensverzekeringen zal commercialiseren, maar dan zullen het tak23-producten zijn." BOUAS-LAURENT. "Er is een nieuw strategisch plan tot 2023, dat mikt op een versnelling van de groei. We willen jaarlijks sneller groeien dan de markt. We focussen vooral op zelfstandigen en kleine ondernemingen (minder dan tien werknemers, nvdr). Hun aantal stijgt heel snel in dit dynamische land. We bieden hun, via de makelaar of online, een digitale oplossing gebundeld in een start-uppakket. Voor onze producten ligt de klemtoon op zorg- en invaliditeitsverzekeringen en tak23-producten." BOUAS-LAURENT. "AXA is in de eerste plaats een verzekeringsmaatschappij die met makelaars werkt. Alle bedrijfsverzekeringen lopen via een makelaar. Een bank, dat is niet ons DNA. Daarom hebben we AXA Bank verkocht aan Crelan. We hoeven geen eigenaar van de bank te zijn, om via dat kanaal verzekeringen te verkopen. Een partnership werkt even goed. De directe markt komt in België dan weer niet van de grond. Rechtstreekse verkoop van verzekeringen werkt vooral in het Verenigd Koninkrijk, in veel Europese landen niet. Yuzzu brengt nieuwe, jonge klanten aan, maar het blijft een niche." BOUAS-LAURENT. "Ik verwacht veel van de samenwerking met Crelan, dat de vijfde bank van België wordt. Zijn agenten staan dicht bij de klant en kennen zijn behoeften. Ik ben ervan overtuigd dat dit een succes wordt. Een deel van de overeenkomst was de overheveling van Crelan Insurance naar AXA België. Daardoor hebben we ons marktaandeel in schuldsaldoverzekeringen vergroot van 12 naar 17 procent. Dat beantwoordt aan onze strategie, die wil dat AXA België in alle domeinen zijn natuurlijke marktaandeel van 15 à 20 procent haalt." BOUAS-LAURENT. "Heel belangrijk. Ik ben verrast dat u die vraag stelt. België is voor AXA altijd een strategisch belangrijke markt in het hart van Europa geweest. Luxemburg wordt nu ook vanuit België aangestuurd. AXA België geniet een heel goede reputatie in Parijs. De groep heeft een traditie van Belgen die op het hoofdkantoor werken. Mijn voorganger, Jef Van In, is benoemd tot Group Chief Innovation Officer. Dat is, gezien de technologische ontwikkelingen, een heel belangrijke functie. ( lacht) Na de Fransen zijn de Belgen diegenen naar wie men bij AXA het eerst naar luistert. ( weer ernstig) Toen men mij vroeg om AXA België te leiden, was ik gevleid." BOUAS-LAURENT. "Ik voelde me hier van de eerste dag thuis. De culturele diversiteit trekt me aan. In het weekend trek ik er soms met mijn vrouw op uit, om de Vlaamse steden en hun cultuur beter te leren kennen. Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik plezier beleef, ook in mijn job. Ik weet dat verzekeraars een saai imago hebben en dat het contra-intuïtief is te zeggen dat het een 'fun' beroep is. Toch ervaar ik het zo. Ik ben erdoor gepassioneerd. Mensen vinden verzekeren complex, maar dan denk ik: zou je liever voor Airbus werken? Een vliegtuig maken, dat is pas complex." BOUAS-LAURENT. "Niet zozeer op de omzet. We mikken op een gevoelige stijging van het aantal professionele klanten, en een productaanbod in gezondheid en pensioenen dat door de markt gedragen wordt. Die zaken hebben een grotere impact op de rendabiliteit. Het komt erop aan marktaandeel te winnen. In het segment van de zelfstandigen en de kleine ondernemingen zitten we onder de 10 procent marktaandeel. We willen naar 15 à 20 procent. Ten slotte is het belangrijk dat de trafiek die we naar onze website genereren, vaker omgezet wordt in een klantenrelatie. Die conversiegraad is nog zwak en moet omhoog."