De coronacrisis heeft zoals bekend een aanzienlijke impact op de economie en het bedrijfsleven. Uit een recente bevraging door Acerta en Etion blijkt nu dat bedrijfsleiders beseffen dat ze door de huidige crisis voor een ommekeer staan. Zo is 59 procent ervan overtuigd dat de heersende coronacrisis de omschakeling naar een circulaire economie versnelt. Onder circulaire economie wordt het streven naar een economie zonder afval verstaan, zowel van grondstoffen als van energie.

Volgens Geert Janssens, hoofdeconoom van Etion, zet de huidige crisis de uitdagingen rond de geglobaliseerde consumptie-economie op scherp. 'Never waste a good crisis is niet zomaar een gezegde, het is minstens een uitnodiging en eigenlijk een opdracht', aldus Janssens.

Voor 85 procent van de bevraagde bedrijfsleiders wordt duurzaam omgaan met grondstoffen, materialen en hulpbronnen alvast het nieuwe normaal. 93 procent zet in op minder afval, 82 procent op dematerialisatie van producten, en 80 procent op een lager verbruik van grondstoffen en materialen. 81 procent hanteert duurzaamheidscriteria bij aankoop en aanbesteding, en 76 procent beschouwt duurzaam vervoer en transport als een te volgen weg naar een circulaire economie.

Telewerk als hefboom

Maar er is behalve het beperken van afval en verlies van grondstoffen en energie nog een ander element dat het duurzaam ondernemen kan bevorderen. Zo heeft de coronacrisis bij veel bedrijven aangetoond dat tele- of thuiswerk zijn vruchten afwerpt. Volgens de enquête beschouwt 83 procent van de bedrijfsleiders telewerk als een hefboom voor duurzaam ondernemen. Aangezien de coronacrisis heeft aangetoond dat thuiswerk succesvol kan zijn, zowel op vlak van klimaat als productiviteit van de bedrijven, wordt thuiswerk de nieuwe norm binnen een duurzame bedrijfsvoering, stellen Acerta en Etion.

Winst?

Een voor de hand liggende vraag blijft evenwel: hoe winstgevend is duurzaam ondernemen? Ondernemingen blijken vandaag over weinig objectieve instrumenten te beschikken om te meten wat circulair ondernemen nu precies opbrengt en welke opportuniteiten ze creëert. Met uitzondering van telewerk blijft het wat dat betreft nog in het duister tasten. De volledige winst in cijfers meetbaar maken, is voor 81 procent van de respondenten dan ook de belangrijkste uitdaging voor de circulaire economie. Overigens vindt 78 procent dat de consumenten zich nog niet bewust zijn van wat circulair ondernemen kan betekenen. Volgens 39 procent van de bevraagde bedrijfsleiders zien de aandeelhouders er geen meerwaarde in.

De enquête van Etion en Acerta werd in juni 2020 afgenomen bij een staal van meer dan 1.000 bedrijven, met 187 respondenten.

De coronacrisis heeft zoals bekend een aanzienlijke impact op de economie en het bedrijfsleven. Uit een recente bevraging door Acerta en Etion blijkt nu dat bedrijfsleiders beseffen dat ze door de huidige crisis voor een ommekeer staan. Zo is 59 procent ervan overtuigd dat de heersende coronacrisis de omschakeling naar een circulaire economie versnelt. Onder circulaire economie wordt het streven naar een economie zonder afval verstaan, zowel van grondstoffen als van energie. Volgens Geert Janssens, hoofdeconoom van Etion, zet de huidige crisis de uitdagingen rond de geglobaliseerde consumptie-economie op scherp. 'Never waste a good crisis is niet zomaar een gezegde, het is minstens een uitnodiging en eigenlijk een opdracht', aldus Janssens.Voor 85 procent van de bevraagde bedrijfsleiders wordt duurzaam omgaan met grondstoffen, materialen en hulpbronnen alvast het nieuwe normaal. 93 procent zet in op minder afval, 82 procent op dematerialisatie van producten, en 80 procent op een lager verbruik van grondstoffen en materialen. 81 procent hanteert duurzaamheidscriteria bij aankoop en aanbesteding, en 76 procent beschouwt duurzaam vervoer en transport als een te volgen weg naar een circulaire economie.Maar er is behalve het beperken van afval en verlies van grondstoffen en energie nog een ander element dat het duurzaam ondernemen kan bevorderen. Zo heeft de coronacrisis bij veel bedrijven aangetoond dat tele- of thuiswerk zijn vruchten afwerpt. Volgens de enquête beschouwt 83 procent van de bedrijfsleiders telewerk als een hefboom voor duurzaam ondernemen. Aangezien de coronacrisis heeft aangetoond dat thuiswerk succesvol kan zijn, zowel op vlak van klimaat als productiviteit van de bedrijven, wordt thuiswerk de nieuwe norm binnen een duurzame bedrijfsvoering, stellen Acerta en Etion.Een voor de hand liggende vraag blijft evenwel: hoe winstgevend is duurzaam ondernemen? Ondernemingen blijken vandaag over weinig objectieve instrumenten te beschikken om te meten wat circulair ondernemen nu precies opbrengt en welke opportuniteiten ze creëert. Met uitzondering van telewerk blijft het wat dat betreft nog in het duister tasten. De volledige winst in cijfers meetbaar maken, is voor 81 procent van de respondenten dan ook de belangrijkste uitdaging voor de circulaire economie. Overigens vindt 78 procent dat de consumenten zich nog niet bewust zijn van wat circulair ondernemen kan betekenen. Volgens 39 procent van de bevraagde bedrijfsleiders zien de aandeelhouders er geen meerwaarde in.De enquête van Etion en Acerta werd in juni 2020 afgenomen bij een staal van meer dan 1.000 bedrijven, met 187 respondenten.