De Vlaamse energieregulator Vreg adviseert om het amendement bij het ontwerpdecreet over de digitale meters, waardoor eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen krijgen, niet goed te keuren.

De Vreg toont zich in het advies grote voorstander van de uitrol van de digitale meter, maar bij een van de amendementen heeft de regulator grote vragen. In dat amendement wordt bepaald dat eigenaars van zonnepanelen nog tot vijftien jaar na ingebruikname van de zonnepanelen in het oude tarifiëringssysteem kunnen blijven, inclusief het behoud van een virtuele terugdraaiende teller.

Het gaat om het politiek meest gevoelige onderdeel van het ontwerp. Als eigenaars van zonnepanelen niet langer van het voordeel van de terugdraaiende teller zouden kunnen genieten, zou dat voor sommigen een forse verhoging van de factuur kunnen betekenen. Voormalig Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) wilde daarom dat bezitters van zonnepanelen gedurende vijftien jaar het voordeel zouden kunnen blijven behouden. Uiteindelijk kwam een politiek akkoord uit de bus. Eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 worden geplaatst, kunnen kiezen. Ofwel blijven ze voor vijftien jaar in het oude systeem - inclusief prosumententarief en een virtueel terugdraaiende teller - ofwel stappen ze in een nieuwe tariefstructuur, waarbij nettarieven worden aangerekend of basis van wat ze effectief op het net zetten en eraf halen.

'Discriminatie'

Maar de Vreg vreest voor discriminatie tussen gebruikers. Het amendement zorgt voor een verschil in behandeling tussen wie voor en na 2020 zonnepanelen plaatst, tussen eigenaars van zonnepanelen met een installatie jonger of ouder dan vijftien jaar en tussen eigenaars van zonnepanelen en andere gebruikers van het distributienetwerk. Bovendien wordt de onafhankelijkheid van de Vreg en zijn exclusieve tariefbevoegdheid geschonden, klinkt het. De Vreg adviseert dan ook om het amendement te schrappen.

'Deze oplossing is juridisch niet helemaal waterdicht', aldus Vreg-directeur Dirk Van Evercooren over het amendement. Los van de juridische bezwaren is het amendement ook niet toekomstgericht, argumenteert de Vreg nog. 'Zo zal een belangrijk deel van de prosumenten nog gedurende een lange periode niet gestimuleerd worden om hun zelfconsumptie te verhogen', klinkt het in het advies aan het Vlaams Parlement. Over de uitrol van de digitale meter zelf is de Vreg wel positief. De meters zijn cruciaal voor de energietransitie. Ook positief voor de Vreg is dat de oprichting van een aparte databeheerder, die alle metergegevens van de digitale meter verzamelt, niet meer aan de orde is.

De Vlaamse energieregulator Vreg adviseert om het amendement bij het ontwerpdecreet over de digitale meters, waardoor eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen krijgen, niet goed te keuren. De Vreg toont zich in het advies grote voorstander van de uitrol van de digitale meter, maar bij een van de amendementen heeft de regulator grote vragen. In dat amendement wordt bepaald dat eigenaars van zonnepanelen nog tot vijftien jaar na ingebruikname van de zonnepanelen in het oude tarifiëringssysteem kunnen blijven, inclusief het behoud van een virtuele terugdraaiende teller. Het gaat om het politiek meest gevoelige onderdeel van het ontwerp. Als eigenaars van zonnepanelen niet langer van het voordeel van de terugdraaiende teller zouden kunnen genieten, zou dat voor sommigen een forse verhoging van de factuur kunnen betekenen. Voormalig Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) wilde daarom dat bezitters van zonnepanelen gedurende vijftien jaar het voordeel zouden kunnen blijven behouden. Uiteindelijk kwam een politiek akkoord uit de bus. Eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 worden geplaatst, kunnen kiezen. Ofwel blijven ze voor vijftien jaar in het oude systeem - inclusief prosumententarief en een virtueel terugdraaiende teller - ofwel stappen ze in een nieuwe tariefstructuur, waarbij nettarieven worden aangerekend of basis van wat ze effectief op het net zetten en eraf halen. Maar de Vreg vreest voor discriminatie tussen gebruikers. Het amendement zorgt voor een verschil in behandeling tussen wie voor en na 2020 zonnepanelen plaatst, tussen eigenaars van zonnepanelen met een installatie jonger of ouder dan vijftien jaar en tussen eigenaars van zonnepanelen en andere gebruikers van het distributienetwerk. Bovendien wordt de onafhankelijkheid van de Vreg en zijn exclusieve tariefbevoegdheid geschonden, klinkt het. De Vreg adviseert dan ook om het amendement te schrappen. 'Deze oplossing is juridisch niet helemaal waterdicht', aldus Vreg-directeur Dirk Van Evercooren over het amendement. Los van de juridische bezwaren is het amendement ook niet toekomstgericht, argumenteert de Vreg nog. 'Zo zal een belangrijk deel van de prosumenten nog gedurende een lange periode niet gestimuleerd worden om hun zelfconsumptie te verhogen', klinkt het in het advies aan het Vlaams Parlement. Over de uitrol van de digitale meter zelf is de Vreg wel positief. De meters zijn cruciaal voor de energietransitie. Ook positief voor de Vreg is dat de oprichting van een aparte databeheerder, die alle metergegevens van de digitale meter verzamelt, niet meer aan de orde is.