Maandag raakte bekend dat de Economische Inspectie een tweede onderzoek geopend heeft naar energieleverancier Mega, nadat Test Aankoop eerder deze maand klacht had ingediend. De consumentenorganisatie kaartte aan dat Mega aan klanten hogere voorschotfacturen oplegde, zelfs aan klanten met een vast tarief. De consumentenorganisatie had daarover in september alleen al 350 klachten ontvangen. 'Op 7 oktober heb ik samen met staatssecretaris voor consumentenbescherming Eva De Bleeker een onderzoek gevraagd door de Economische Inspectie naar de praktijken van Mega. Het onderzoek is nu lopende', luidde het bij minister van Energie Tinne Van der Straeten.

Hoge eindafrekening

In een reactie naar aanleiding van de berichtgeving zegt Mega dat het geen weet heeft van een nieuw onderzoek. Ook in verband met het nieuws over de voorschotten is er volgens de energieleverancier niets nieuws. 'Mega heeft inderdaad als eerste energieleverancier voorgesteld aan een aantal klanten om het voorschot te verhogen.We maakten hiervoor een analyse van de individuele situatie van elke klant, om na te gaan of hun verbruik hoger lag dan het betaalde voorschot.'

Mega wil de klanten zo beschermen tegen een hoge eindafrekening door de stijgende energieprijzen, klinkt het. Het bedrijf zegt dat ruim op voorhand gecommuniceerd te hebben naar de klanten.

Zij hebben volgens de energieleverancier de keuze om het voorstel al dan niet te aanvaarden. Het bedrijf verduidelijkt dat 60 tot 70 procent van de klanten een voorstel tot hoger voorschot gekregen heeft. 'Negentig procent van die klanten heeft het voorstel aanvaard. Zowat tien procent heeft de verhoging van het voorschot geweigerd, waarna Mega de verhoging ook niet heeft doorgevoerd. En 0,1% heeft een klacht ingediend', aldus het bedrijf. Klanten die een klacht indienden, werden benaderd en 'alle zaken zijn positief opgelost' volgens Mega.

Het bedrijf herhaalt dat een aantal klanten met een vast contract dat binnenkort afloopt, een voorstel voor een hoger voorschot kregen, 'met het doel al een kleine reserve op te bouwen tegen het moment dat hun bestaand contract afloopt, en ook zij de hogere energieprijs zullen moeten betalen'.

Boete

In het voorjaar werd al een eerste onderzoek geopend bij de Economische Inspectie. Dat onderzoek is nog lopende, waardoor de FOD Economie geen verdere informatie kan geven. Het tweede onderzoek betekent niet automatisch dat er een inbreuk werd vastgesteld, leert een navraag dinsdag bij de federale overheidsdienst.

Mega zegt nog geen formele conclusies ontvangen te hebben over het onderzoek uit het voorjaar: 'We hebben tot op heden geen boete gekregen.' Destijds was in een mededeling van enkele federale regeringsleden sprake van een boete die kan oplopen tot 200.000 euro. In juni ondertekende het energiebedrijf alsnog het consumentenakkoord.

Mega heeft zowat 600.000 contracten voor gas en elektriciteit, of ongeveer 300.000 klanten.

Maandag raakte bekend dat de Economische Inspectie een tweede onderzoek geopend heeft naar energieleverancier Mega, nadat Test Aankoop eerder deze maand klacht had ingediend. De consumentenorganisatie kaartte aan dat Mega aan klanten hogere voorschotfacturen oplegde, zelfs aan klanten met een vast tarief. De consumentenorganisatie had daarover in september alleen al 350 klachten ontvangen. 'Op 7 oktober heb ik samen met staatssecretaris voor consumentenbescherming Eva De Bleeker een onderzoek gevraagd door de Economische Inspectie naar de praktijken van Mega. Het onderzoek is nu lopende', luidde het bij minister van Energie Tinne Van der Straeten. In een reactie naar aanleiding van de berichtgeving zegt Mega dat het geen weet heeft van een nieuw onderzoek. Ook in verband met het nieuws over de voorschotten is er volgens de energieleverancier niets nieuws. 'Mega heeft inderdaad als eerste energieleverancier voorgesteld aan een aantal klanten om het voorschot te verhogen.We maakten hiervoor een analyse van de individuele situatie van elke klant, om na te gaan of hun verbruik hoger lag dan het betaalde voorschot.' Mega wil de klanten zo beschermen tegen een hoge eindafrekening door de stijgende energieprijzen, klinkt het. Het bedrijf zegt dat ruim op voorhand gecommuniceerd te hebben naar de klanten. Zij hebben volgens de energieleverancier de keuze om het voorstel al dan niet te aanvaarden. Het bedrijf verduidelijkt dat 60 tot 70 procent van de klanten een voorstel tot hoger voorschot gekregen heeft. 'Negentig procent van die klanten heeft het voorstel aanvaard. Zowat tien procent heeft de verhoging van het voorschot geweigerd, waarna Mega de verhoging ook niet heeft doorgevoerd. En 0,1% heeft een klacht ingediend', aldus het bedrijf. Klanten die een klacht indienden, werden benaderd en 'alle zaken zijn positief opgelost' volgens Mega. Het bedrijf herhaalt dat een aantal klanten met een vast contract dat binnenkort afloopt, een voorstel voor een hoger voorschot kregen, 'met het doel al een kleine reserve op te bouwen tegen het moment dat hun bestaand contract afloopt, en ook zij de hogere energieprijs zullen moeten betalen'. In het voorjaar werd al een eerste onderzoek geopend bij de Economische Inspectie. Dat onderzoek is nog lopende, waardoor de FOD Economie geen verdere informatie kan geven. Het tweede onderzoek betekent niet automatisch dat er een inbreuk werd vastgesteld, leert een navraag dinsdag bij de federale overheidsdienst. Mega zegt nog geen formele conclusies ontvangen te hebben over het onderzoek uit het voorjaar: 'We hebben tot op heden geen boete gekregen.' Destijds was in een mededeling van enkele federale regeringsleden sprake van een boete die kan oplopen tot 200.000 euro. In juni ondertekende het energiebedrijf alsnog het consumentenakkoord. Mega heeft zowat 600.000 contracten voor gas en elektriciteit, of ongeveer 300.000 klanten.