Eandis en Infrax worden gezamenlijk omgedoopt tot Fluvius. Dat bericht raakte vorige week al bekend, maar vandaag - woensdag 10 mei - hebben de aandeelhouders van de vijftien intercommunales uiteindelijk het licht op groen gezet.

In 2018 worden de twee huidige managementcomités omgevormd tot één team. Eandis-topman Walter Van den Bossche en Infrax-CEO Frank Vanbrabant krijgen elk hun rol. Van den Bossche zal als gedelegeerd bestuurder de beleidslijnen uitzetten en krijgt het dagelijks bestuur in handen. Vanbrabant zal als CEO het uitvoerend management sturen en de gekozen strategie uitvoeren. In mei 2019 gaat Van den Bossche met pensioen en wordt Vanbrabant de enige CEO.

Ook voor het personeel heeft de samenwerking tussen de twee netbeheerders gevolgen.

Infrax telt momenteel ongeveer 1.500 werknemers, Eandis een 4.000-tal. Enkele honderden banen zullen sneuvelen, maar dat gebeurt uitsluitend via natuurlijke afvloeiingen. Er volgen dus geen gedwongen ontslagen. Bij beide bedrijven naderen namelijk veel werknemers de pensioengerechtigde leeftijd.

"Het is het juiste moment om de integratie op te starten. De logistieke en financiële uitdagingen voor de komende jaren in de energiesector zijn groot en vragen om extra efficiëntie", luidt het.

Verwacht wordt dat de integratie van het personeel tegen 2020 voltooid wordt.

Het is overigens de bedoeling dat de volledige integratie een besparing van minstens 100 miljoen euro oplevert. Dat bedrag stemt overeen met 15 procent van de werkingskosten. Aangezien de kernactiviteiten van de netbeheerders 20 procent van de energiefactuur uitmaken, kan de energiefactuur voor de consument3 procent goedkoper worden. De komende maanden wordt gedetailleerd bekeken hoe de besparing concreet gerealiseerd kan worden, luidt het in een persbericht.

De merknamen Eandis en Infrax verdwijnen overigens nog niet meteen uit het straatbeeld. Tijdens het integratieproces blijven de merken gewoon bestaan. 'Duidelijkheid staat voorop', is daarbij het devies. Wellicht zullen de afzonderlijke logo's in de loop van 2020 plaatsruimen voor 'Fluvius'. De huidige activiteiten van beide bedrijven (elektriciteit, aardgas, riolering, warmte, kabel en openbare verlichting) blijven behouden.

Eandis en Infrax worden gezamenlijk omgedoopt tot Fluvius. Dat bericht raakte vorige week al bekend, maar vandaag - woensdag 10 mei - hebben de aandeelhouders van de vijftien intercommunales uiteindelijk het licht op groen gezet.In 2018 worden de twee huidige managementcomités omgevormd tot één team. Eandis-topman Walter Van den Bossche en Infrax-CEO Frank Vanbrabant krijgen elk hun rol. Van den Bossche zal als gedelegeerd bestuurder de beleidslijnen uitzetten en krijgt het dagelijks bestuur in handen. Vanbrabant zal als CEO het uitvoerend management sturen en de gekozen strategie uitvoeren. In mei 2019 gaat Van den Bossche met pensioen en wordt Vanbrabant de enige CEO.Ook voor het personeel heeft de samenwerking tussen de twee netbeheerders gevolgen. Infrax telt momenteel ongeveer 1.500 werknemers, Eandis een 4.000-tal. Enkele honderden banen zullen sneuvelen, maar dat gebeurt uitsluitend via natuurlijke afvloeiingen. Er volgen dus geen gedwongen ontslagen. Bij beide bedrijven naderen namelijk veel werknemers de pensioengerechtigde leeftijd. "Het is het juiste moment om de integratie op te starten. De logistieke en financiële uitdagingen voor de komende jaren in de energiesector zijn groot en vragen om extra efficiëntie", luidt het.Verwacht wordt dat de integratie van het personeel tegen 2020 voltooid wordt. Het is overigens de bedoeling dat de volledige integratie een besparing van minstens 100 miljoen euro oplevert. Dat bedrag stemt overeen met 15 procent van de werkingskosten. Aangezien de kernactiviteiten van de netbeheerders 20 procent van de energiefactuur uitmaken, kan de energiefactuur voor de consument3 procent goedkoper worden. De komende maanden wordt gedetailleerd bekeken hoe de besparing concreet gerealiseerd kan worden, luidt het in een persbericht. De merknamen Eandis en Infrax verdwijnen overigens nog niet meteen uit het straatbeeld. Tijdens het integratieproces blijven de merken gewoon bestaan. 'Duidelijkheid staat voorop', is daarbij het devies. Wellicht zullen de afzonderlijke logo's in de loop van 2020 plaatsruimen voor 'Fluvius'. De huidige activiteiten van beide bedrijven (elektriciteit, aardgas, riolering, warmte, kabel en openbare verlichting) blijven behouden.