De productie van wind- en zonne-energie steeg licht (+2 procent) tot 15,2 TWh, goed voor 16,7 procent van de elektriciteitsmix vorig jaar. Dat is vooral te danken aan de toename van de het geïnstalleerde vermogen aan onshorewindenergie (+11 procent) en zonnepanelen (+17 procent). Het vermogen aan offshorewindenergie bleef stabiel, omdat er geen bijkomende capaciteit is geïnstalleerd. Een verdere uitbreiding van de offshorewindparken is gepland in 2026.

Op 21 mei sneuvelde het record voor wind- en zonne-energie in ons land: in totaal bedroeg de absolute productie ruim 6,4 GW.

Voor de totale productie van wind- en zonne-energie zijn vorig jaar ook enkele jaarrecords gebroken. Voor zonne-energie was dat vorig jaar 4.673 GWh, dat is 9,7 procent meer dan de referentiewaarde voor 2020. Voor offshorewindenergie bedroeg de totale productie 6.754 GWh. Dat is een zeer lichte stijging (+0,4 procent) tegenover 2020.

Elia merkt ook op dat gedurende 168 uren in 2021 meer dan de helft van de in België verbruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig was. In 2020 was dat gedurende 119 uren het geval, in 2019 slechts gedurende 8 uren en in 2018 zelfs 0.

Nog meer records zijn vorig jaar gesneuveld, met name dat van de uitvoer van stroom. Ons land voert meer elektriciteit uit dan in, terwijl dat vroeger net omgekeerd was. De uitvoer steeg in vergelijking met het jaar daarvoor met bijna 60 procent. Er is meer hernieuwbare energie terwijl ook de nucleaire productie volop draaide. Door meer interconnectie met andere landen - onder meer met Duitsland en Groot-Brittannië - is er ook meer uitwisseling mogelijk.

De beschikbaarheid van de kerncentrales was in 2021 erg groot. Dat maakt dat kernenergie instond voor 52,4 procent van de opgewekte elektriciteit. Dat zorgde er ook voor dat de gascentrales minder draaiden, wat nog werd versterkt door de hoge gasprijzen.

Door het lage verbruik vanwege de coronapandemie in 2020 was de energieprijs toen het laagst in jaren (gemiddelde jaarprijs van 31,9 euro/MWh), aldus nog Elia. In 2021 gold het omgekeerde, de prijzen waren uitzonderlijk hoog (gemiddelde jaarprijs van 98,2 euro/MWh), voornamelijk door de hoge gasprijzen.

De productie van wind- en zonne-energie steeg licht (+2 procent) tot 15,2 TWh, goed voor 16,7 procent van de elektriciteitsmix vorig jaar. Dat is vooral te danken aan de toename van de het geïnstalleerde vermogen aan onshorewindenergie (+11 procent) en zonnepanelen (+17 procent). Het vermogen aan offshorewindenergie bleef stabiel, omdat er geen bijkomende capaciteit is geïnstalleerd. Een verdere uitbreiding van de offshorewindparken is gepland in 2026. Op 21 mei sneuvelde het record voor wind- en zonne-energie in ons land: in totaal bedroeg de absolute productie ruim 6,4 GW. Voor de totale productie van wind- en zonne-energie zijn vorig jaar ook enkele jaarrecords gebroken. Voor zonne-energie was dat vorig jaar 4.673 GWh, dat is 9,7 procent meer dan de referentiewaarde voor 2020. Voor offshorewindenergie bedroeg de totale productie 6.754 GWh. Dat is een zeer lichte stijging (+0,4 procent) tegenover 2020. Elia merkt ook op dat gedurende 168 uren in 2021 meer dan de helft van de in België verbruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig was. In 2020 was dat gedurende 119 uren het geval, in 2019 slechts gedurende 8 uren en in 2018 zelfs 0.Nog meer records zijn vorig jaar gesneuveld, met name dat van de uitvoer van stroom. Ons land voert meer elektriciteit uit dan in, terwijl dat vroeger net omgekeerd was. De uitvoer steeg in vergelijking met het jaar daarvoor met bijna 60 procent. Er is meer hernieuwbare energie terwijl ook de nucleaire productie volop draaide. Door meer interconnectie met andere landen - onder meer met Duitsland en Groot-Brittannië - is er ook meer uitwisseling mogelijk. De beschikbaarheid van de kerncentrales was in 2021 erg groot. Dat maakt dat kernenergie instond voor 52,4 procent van de opgewekte elektriciteit. Dat zorgde er ook voor dat de gascentrales minder draaiden, wat nog werd versterkt door de hoge gasprijzen. Door het lage verbruik vanwege de coronapandemie in 2020 was de energieprijs toen het laagst in jaren (gemiddelde jaarprijs van 31,9 euro/MWh), aldus nog Elia. In 2021 gold het omgekeerde, de prijzen waren uitzonderlijk hoog (gemiddelde jaarprijs van 98,2 euro/MWh), voornamelijk door de hoge gasprijzen.