Het hoogspanningsbedrijf Elia verwacht dat het tegen eind mei of begin juni opnieuw gereguleerde tarieven heeft. Dat verklaarde topman Jacques Vandermeiren in de marge van de Trends Lunch waarop hij de gastspreker was.

De gereguleerde tarieven van Elia waren op 7 februari door het Brusselse hof van beroep geschorst. Een aantal elektriciteitsproducenten, waaronder Electrabel en E.On, was naar de rechter gestapt, omdat ze moesten betalen voor de stroom die ze injecteerden op het net. De consumenten dreigden die som, 150 miljoen euro, te moeten betalen, wat per gezin zou neerkomen op 7 euro extra kosten per jaar. Elia en de Creg zouden het nu zo goed als eens zijn over een nieuw tariefvoorstel. Zodra er een akkoord is, zijn de facturen die Elia uitstuurt opnieuw wettelijk in orde.

Tegen dan zou er ook een uitspraak vallen in het geding dat de Creg aanspande bij het Grondwettelijk Hof tegen de Belgische overheid. De federale energieregulator was het niet eens met de manier waarop de Belgische regering de Europese wetgeving heeft omgezet in Belgische wetten. De Europese regels schrijven voor dat alleen de energieregulatoren bevoegd zijn voor de tarieven, terwijl de regering ook de Nationale Bank heeft betrokken bij de prijzencontrole en maar liefst vijftig bladzijden procedureregels goedkeurde. Daardoor werd de bewegingsvrijheid van de Creg ingeperkt en rechtsonzekerheid gecreëerd.

Of de huidige Creg-top de uitspraak nog zal meemaken, is nog niet bekend. Het mandaat van de vier directeurs liep eind januari af, maar de regering is het nog steeds niet eens over de opvolging. (L.H.)

Het hoogspanningsbedrijf Elia verwacht dat het tegen eind mei of begin juni opnieuw gereguleerde tarieven heeft. Dat verklaarde topman Jacques Vandermeiren in de marge van de Trends Lunch waarop hij de gastspreker was.De gereguleerde tarieven van Elia waren op 7 februari door het Brusselse hof van beroep geschorst. Een aantal elektriciteitsproducenten, waaronder Electrabel en E.On, was naar de rechter gestapt, omdat ze moesten betalen voor de stroom die ze injecteerden op het net. De consumenten dreigden die som, 150 miljoen euro, te moeten betalen, wat per gezin zou neerkomen op 7 euro extra kosten per jaar. Elia en de Creg zouden het nu zo goed als eens zijn over een nieuw tariefvoorstel. Zodra er een akkoord is, zijn de facturen die Elia uitstuurt opnieuw wettelijk in orde. Tegen dan zou er ook een uitspraak vallen in het geding dat de Creg aanspande bij het Grondwettelijk Hof tegen de Belgische overheid. De federale energieregulator was het niet eens met de manier waarop de Belgische regering de Europese wetgeving heeft omgezet in Belgische wetten. De Europese regels schrijven voor dat alleen de energieregulatoren bevoegd zijn voor de tarieven, terwijl de regering ook de Nationale Bank heeft betrokken bij de prijzencontrole en maar liefst vijftig bladzijden procedureregels goedkeurde. Daardoor werd de bewegingsvrijheid van de Creg ingeperkt en rechtsonzekerheid gecreëerd. Of de huidige Creg-top de uitspraak nog zal meemaken, is nog niet bekend. Het mandaat van de vier directeurs liep eind januari af, maar de regering is het nog steeds niet eens over de opvolging. (L.H.)