Vandaag wordt de stroom opgewekt door de bestaande windparken op zee via de hoogspanningsverbinding Stevin vervoerd. Maar die zit overvol. Met het oog op de nieuwe windturbines die er de komende jaren op zee bijkomen, is er nood aan een 'robuust' netwerk, legt Ilse Tant van Elia uit.

Daarom wordt het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen versterkt met Ventilus, een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem van 380 kilovolt waarmee 6 gigawatt aan elektriciteit kan worden vervoerd. Een echte autosnelweg voor elektriciteit dus.

Op die manier wordt het West-Vlaamse elektriciteitsnet 'toekomstbestendig' gemaakt, aldus gouverneur Carl Decaluwé. 'West-Vlaanderen wordt meer dan ooit de energiehub van het land'. Meteen wordt het net in West-Vlaanderen voorbereid op bijkomende windturbines op land en de aanleg van nog meer zonnepanelen, maar wordt ook de regio rond Izegem versterkt. Daar zitten heel wat diepvriesbedrijven, met veel nood aan elektriciteit.

Een voorkeurtracé van 82 kilometer van Zeebrugge naar Izegem en Avelgem werd opgesteld door Elia in samenspraak met onder meer landbouwers en natuurverenigingen. Voor een groot deel worden bestaande hoogspanningstrajecten hergebruikt en gemoderniseerd. Er wordt zo'n 22 kilometer volledige nieuwe verbinding aangelegd. Dat gebeurt bij voorkeur allemaal bovengronds. Ondergronds hoogspanningslijnen aanleggen doet Elia liever niet, hoogstens voor 8 kilometer in Ventilus. Ondergronds hoogspanning aanleggen is niet alleen zeven tot tien maal duurder dan bovengronds, maar onder de grond kunnen storingen met andere kabels optreden. En dat risico loopt Elia liever niet, legt Tant uit. 'De nieuwe verbinding zal deel uitmaken van de ruggengraat van het Europese stroomnet. Dan mag je geen risico's lopen'.

Definitief is dat voorkeurtraject nog niet, klinkt het bij Elia. De hoogspanningsbeheerder trekt het hele jaar uit om overal alle betrokkenen te informeren en consulteren, via onder meer infomarkten. Er zijn dan ook een achttal varianten voor het voorkeurscenario opgesteld. 'Als mensen willen reageren, moeten ze dat nu doen. Niet binnen vijf jaar', aldus nog Tant. De bedoeling is, aldus Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel, om tegen 2022 een vergunning af te leveren. Na drie jaar bouwen zou Ventilus dan in 2025 af zijn.

Vandaag wordt de stroom opgewekt door de bestaande windparken op zee via de hoogspanningsverbinding Stevin vervoerd. Maar die zit overvol. Met het oog op de nieuwe windturbines die er de komende jaren op zee bijkomen, is er nood aan een 'robuust' netwerk, legt Ilse Tant van Elia uit. Daarom wordt het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen versterkt met Ventilus, een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem van 380 kilovolt waarmee 6 gigawatt aan elektriciteit kan worden vervoerd. Een echte autosnelweg voor elektriciteit dus. Op die manier wordt het West-Vlaamse elektriciteitsnet 'toekomstbestendig' gemaakt, aldus gouverneur Carl Decaluwé. 'West-Vlaanderen wordt meer dan ooit de energiehub van het land'. Meteen wordt het net in West-Vlaanderen voorbereid op bijkomende windturbines op land en de aanleg van nog meer zonnepanelen, maar wordt ook de regio rond Izegem versterkt. Daar zitten heel wat diepvriesbedrijven, met veel nood aan elektriciteit. Een voorkeurtracé van 82 kilometer van Zeebrugge naar Izegem en Avelgem werd opgesteld door Elia in samenspraak met onder meer landbouwers en natuurverenigingen. Voor een groot deel worden bestaande hoogspanningstrajecten hergebruikt en gemoderniseerd. Er wordt zo'n 22 kilometer volledige nieuwe verbinding aangelegd. Dat gebeurt bij voorkeur allemaal bovengronds. Ondergronds hoogspanningslijnen aanleggen doet Elia liever niet, hoogstens voor 8 kilometer in Ventilus. Ondergronds hoogspanning aanleggen is niet alleen zeven tot tien maal duurder dan bovengronds, maar onder de grond kunnen storingen met andere kabels optreden. En dat risico loopt Elia liever niet, legt Tant uit. 'De nieuwe verbinding zal deel uitmaken van de ruggengraat van het Europese stroomnet. Dan mag je geen risico's lopen'. Definitief is dat voorkeurtraject nog niet, klinkt het bij Elia. De hoogspanningsbeheerder trekt het hele jaar uit om overal alle betrokkenen te informeren en consulteren, via onder meer infomarkten. Er zijn dan ook een achttal varianten voor het voorkeurscenario opgesteld. 'Als mensen willen reageren, moeten ze dat nu doen. Niet binnen vijf jaar', aldus nog Tant. De bedoeling is, aldus Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel, om tegen 2022 een vergunning af te leveren. Na drie jaar bouwen zou Ventilus dan in 2025 af zijn.