Het lagere elektriciteitsverbruik was vooral in het vierde kwartaal duidelijk. In oktober, november en december lag het verbruik 8 procent lager dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar, met de grootste daling in november (-11,1 procent). Van januari tot september daalde het elektriciteitsverbruik gemiddeld 2 procent. Naast de hogere energieprijzen - de gemiddelde maandprijs was historisch hoog - had ook het weer een invloed op het verbruik.

De productie van hernieuwbare energie zette de stijging voort en opnieuw gingen enkele records voor de bijl. Wind- en zonne-energie waren samen goed voor 17,4 TWh, tegenover 15,2 TWh een jaar eerder. De stijging is te danken aan de toename van het geïnstalleerd vermogen aan windmolens op land (+14 procent) en zonne-energie (+35 procent). Wind- en zonne-energie waren samen goed voor 17,4 procent van de elektriciteitsmix in 2022.

Op 11 mei was er een nieuw absoluut record van de totale productie van zonne- en windenergie (7.112 megawatt, MW). Het gaat om 67 procent van het totale verbruik op kwartierbasis en het vebruik van 7 miljoen Belgen. "Het gebeurt niet zo vaak dat de helft van het Belgische verbruik door hernieuwbare energiebronnen wordt gedekt. Jaar na jaar komt het wel steeds vaker voor. In 2022 was dit het geval voor 4 procent van de tijd. Dat is dubbel zo vaak als in 2021."

Juli tekende dan weer een productierecord op voor zonne-energie (936 gigawattuur, GWh). Bij windenergie was februari de recordmaand, zowel voor windmolens op zee (offshore) als op het land (onshore) met respectievelijk 1.003 GWh en 677 GWh. Onshore werd het jaarrecord gebroken, offshore was er een daling met 2 procent. Voor alle windmolens in de Noordzee en het binnenland samen was 28 december een nieuwe recorddag, met 105,2 GWh dagproductie.

Kernenergie bleef de hofleverancier, al daalde het aandeel in de elektriciteitsmix onder de helft tot 47,3 procent (52,2 procent in 2021). De kerncentrales leverden 41,8 TWh. "Ondanks de definitieve sluiting van Doel 3 eind september 2022, was de beschikbaarheidsgraad van het nucleaire productiepark het afgelopen jaar hoog", aldus Elia. Gascentrales waren goed voor 26,9 procent van de elektriciteitsmix (23,8 TWh).

Er was vorig jaar voor de vierde keer op rij meer uitvoer dan invoer van elektriciteit over de landsgrenzen. Het gaat om een netto-export van 6,6 TWh, dankzij een totale export van 22,2 TWh.

De gemiddelde maandprijs voor elektriciteit was historisch hoog op de 'day-aheadmarkt': 245 euro per megawattuur (MWh). De piek was er in augustus, met een historisch record van 448,1 euro. De hoge gasprijzen, de internationale context met de oorlog in Oekraïne, en problemen met de bevoorradingszekerheid in sommige landen dreven de prijzen op. In coronajaar 2020 waren de prijzen nog historisch laag, met gemiddeld 31,9 euro per MWh en zelfs 14,7 euro in april van dat jaar

Het lagere elektriciteitsverbruik was vooral in het vierde kwartaal duidelijk. In oktober, november en december lag het verbruik 8 procent lager dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar, met de grootste daling in november (-11,1 procent). Van januari tot september daalde het elektriciteitsverbruik gemiddeld 2 procent. Naast de hogere energieprijzen - de gemiddelde maandprijs was historisch hoog - had ook het weer een invloed op het verbruik. De productie van hernieuwbare energie zette de stijging voort en opnieuw gingen enkele records voor de bijl. Wind- en zonne-energie waren samen goed voor 17,4 TWh, tegenover 15,2 TWh een jaar eerder. De stijging is te danken aan de toename van het geïnstalleerd vermogen aan windmolens op land (+14 procent) en zonne-energie (+35 procent). Wind- en zonne-energie waren samen goed voor 17,4 procent van de elektriciteitsmix in 2022.Op 11 mei was er een nieuw absoluut record van de totale productie van zonne- en windenergie (7.112 megawatt, MW). Het gaat om 67 procent van het totale verbruik op kwartierbasis en het vebruik van 7 miljoen Belgen. "Het gebeurt niet zo vaak dat de helft van het Belgische verbruik door hernieuwbare energiebronnen wordt gedekt. Jaar na jaar komt het wel steeds vaker voor. In 2022 was dit het geval voor 4 procent van de tijd. Dat is dubbel zo vaak als in 2021." Juli tekende dan weer een productierecord op voor zonne-energie (936 gigawattuur, GWh). Bij windenergie was februari de recordmaand, zowel voor windmolens op zee (offshore) als op het land (onshore) met respectievelijk 1.003 GWh en 677 GWh. Onshore werd het jaarrecord gebroken, offshore was er een daling met 2 procent. Voor alle windmolens in de Noordzee en het binnenland samen was 28 december een nieuwe recorddag, met 105,2 GWh dagproductie.Kernenergie bleef de hofleverancier, al daalde het aandeel in de elektriciteitsmix onder de helft tot 47,3 procent (52,2 procent in 2021). De kerncentrales leverden 41,8 TWh. "Ondanks de definitieve sluiting van Doel 3 eind september 2022, was de beschikbaarheidsgraad van het nucleaire productiepark het afgelopen jaar hoog", aldus Elia. Gascentrales waren goed voor 26,9 procent van de elektriciteitsmix (23,8 TWh). Er was vorig jaar voor de vierde keer op rij meer uitvoer dan invoer van elektriciteit over de landsgrenzen. Het gaat om een netto-export van 6,6 TWh, dankzij een totale export van 22,2 TWh. De gemiddelde maandprijs voor elektriciteit was historisch hoog op de 'day-aheadmarkt': 245 euro per megawattuur (MWh). De piek was er in augustus, met een historisch record van 448,1 euro. De hoge gasprijzen, de internationale context met de oorlog in Oekraïne, en problemen met de bevoorradingszekerheid in sommige landen dreven de prijzen op. In coronajaar 2020 waren de prijzen nog historisch laag, met gemiddeld 31,9 euro per MWh en zelfs 14,7 euro in april van dat jaar