De wet voorziet een geleidelijke sluiting van de kerncentrales tussen 2022 en 2025. Maar als een nieuwe regering zou overwegen om een deel van die centrales toch nog open te houden, dan moet daar dit jaar duidelijkheid over komen, aldus CEO Van Troeye in de marge van een nieuwjaarstoespraak.

'Komt die duidelijkheid er niet in 2020, dan wordt het veel moeilijker', aldus de CEO. 'Niet alleen technisch en qua vergunningen. We moeten ook de juiste mensen aan boord kunnen houden', zegt Van Troeye.

Eerder had de nieuwe voorzitter van Engie Electrabel, Johnny Thijs, al gezegd dat de deadline voor duidelijkheid over een eventuele levensduurverlenging van de centrales midden 2020 ligt.

Zelf zal Engie Electrabel de volgende jaren volop de kaart van hernieuwbare energie trekken, in het bijzonder van windenergie. Het bedrijf heeft de ambitie in ons land leider te zijn in de transitie naar koolstofvrije energie.

Vandaag heeft het bedrijf 721 MW geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare energie staan, waarvan 372 MW aan windenergie. Eind 2020 zal Engie Electrabel 550 MW aan onshore windenergie bereiken: er is 100 MW in aanbouw en 80 MW vergunde capaciteit.

Windmolens bouwen in ons land is evenwel erg moeilijk. Engie electrabel heeft 270 MW in portefeuille waarvoor een vergunning is aangevraagd, bij 190 MW is evenwel al bezwaar ingediend.

'Het duurt drie à vijf jaar om in ons land een vergunning vast te krijgen. Dat heeft een belangrijke impact op de kostprijs en rentabiliteit', aldus Van Troeye.

Tegen 2030 mikt Engie Electrabel op 1.000 MW aan onshore en offshore-capaciteit. Dat wil het bereiken door een jaarlijkse groei van het onshore-park met 40 MW, het vervangen van bestaande turbines door krachtiger modellen en de voltooiing van het windpark Seamade (487 MW) in de Noordzee tegen eind 2020. Engie zal ook deelnemen aan nieuwe aanbestedingen voor toekomstige windparken in de Noordzee.

Waar het bedrijf niet langer op inzet, door gebrek aan politieke steun, zijn grote biomassacentrales.

De wet voorziet een geleidelijke sluiting van de kerncentrales tussen 2022 en 2025. Maar als een nieuwe regering zou overwegen om een deel van die centrales toch nog open te houden, dan moet daar dit jaar duidelijkheid over komen, aldus CEO Van Troeye in de marge van een nieuwjaarstoespraak. 'Komt die duidelijkheid er niet in 2020, dan wordt het veel moeilijker', aldus de CEO. 'Niet alleen technisch en qua vergunningen. We moeten ook de juiste mensen aan boord kunnen houden', zegt Van Troeye. Eerder had de nieuwe voorzitter van Engie Electrabel, Johnny Thijs, al gezegd dat de deadline voor duidelijkheid over een eventuele levensduurverlenging van de centrales midden 2020 ligt. Zelf zal Engie Electrabel de volgende jaren volop de kaart van hernieuwbare energie trekken, in het bijzonder van windenergie. Het bedrijf heeft de ambitie in ons land leider te zijn in de transitie naar koolstofvrije energie. Vandaag heeft het bedrijf 721 MW geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare energie staan, waarvan 372 MW aan windenergie. Eind 2020 zal Engie Electrabel 550 MW aan onshore windenergie bereiken: er is 100 MW in aanbouw en 80 MW vergunde capaciteit. Windmolens bouwen in ons land is evenwel erg moeilijk. Engie electrabel heeft 270 MW in portefeuille waarvoor een vergunning is aangevraagd, bij 190 MW is evenwel al bezwaar ingediend. 'Het duurt drie à vijf jaar om in ons land een vergunning vast te krijgen. Dat heeft een belangrijke impact op de kostprijs en rentabiliteit', aldus Van Troeye. Tegen 2030 mikt Engie Electrabel op 1.000 MW aan onshore en offshore-capaciteit. Dat wil het bereiken door een jaarlijkse groei van het onshore-park met 40 MW, het vervangen van bestaande turbines door krachtiger modellen en de voltooiing van het windpark Seamade (487 MW) in de Noordzee tegen eind 2020. Engie zal ook deelnemen aan nieuwe aanbestedingen voor toekomstige windparken in de Noordzee. Waar het bedrijf niet langer op inzet, door gebrek aan politieke steun, zijn grote biomassacentrales.