Op de elektriciteitsmarkt was Electrabel nog aan 2013 begonnen met een marktaandeel van 50,05 procent. In 2012 was dat zelfs nog meer dan 60 procent.

De energieleverancier staat wel sterker op de bedrijfsmarkt (marktaandeel van 54 procent) dan bij de gezinnen (42,72 procent).
De grootste concurrent EDF Luminus slaagde er niet in te profiteren van het verloren marktaandeel van Electrabel. Het verloor zelf licht marktaandeel en eindigde 2013 op 20,16 procent (tegen 20,86 procent eind 2012) voor de volledige elektriciteitsmarkt.

Het nummer drie, eni, ging wel vooruit: van 10,46 naar 11,78 procent.

Op de markt voor aardgas ging Electrabel nog sterker achteruit. Het verloor bijna 7 procentpunt tegenover eind 2012, toen het nog een marktaandeel had van 47,77 procent in Vlaanderen. Ook hier verloor EDF Luminus zelf ook wat marktaandeel (van 17,72 procent eind 2012 naar 17,33 procent eind vorig jaar), terwijl het nummer drie, eni, erop vooruitging (van 10,80 naar 12,79 procent). (Belga/BO)

Op de elektriciteitsmarkt was Electrabel nog aan 2013 begonnen met een marktaandeel van 50,05 procent. In 2012 was dat zelfs nog meer dan 60 procent. De energieleverancier staat wel sterker op de bedrijfsmarkt (marktaandeel van 54 procent) dan bij de gezinnen (42,72 procent). De grootste concurrent EDF Luminus slaagde er niet in te profiteren van het verloren marktaandeel van Electrabel. Het verloor zelf licht marktaandeel en eindigde 2013 op 20,16 procent (tegen 20,86 procent eind 2012) voor de volledige elektriciteitsmarkt. Het nummer drie, eni, ging wel vooruit: van 10,46 naar 11,78 procent. Op de markt voor aardgas ging Electrabel nog sterker achteruit. Het verloor bijna 7 procentpunt tegenover eind 2012, toen het nog een marktaandeel had van 47,77 procent in Vlaanderen. Ook hier verloor EDF Luminus zelf ook wat marktaandeel (van 17,72 procent eind 2012 naar 17,33 procent eind vorig jaar), terwijl het nummer drie, eni, erop vooruitging (van 10,80 naar 12,79 procent). (Belga/BO)