De herstructureringen zullen gemiddeld een impact hebben op 11 procent van het personeel. Ze zullen veelal geleidelijk doorgevoerd worden, gespreid over de rest van het jaar. Enkele bedrijven spreken over een impact op meer dan 30 procent van het personeel, maar daarbij gaat het volgens Hudson meestal over kleinere organisaties met minder dan 50 werknemers. De impact van de afslankingen zou hetzelfde zijn voor bedienden als voor kaderleden. Van de bevraagde ondernemingen die een herstructurering plannen zegt 53 procent de vakbonden te zullen betrekken en geeft 80 procent aan dat ze ook een outplacementtraject zullen aanbieden voor functies die hier niet verplicht voor in aanmerking komen.

Ook op het vlak van rekrutering laat de coronacrisis haar sporen na. Van de bevraagde bedrijven geeft 21 procent aan alle vacatures geannuleerd te hebben, 17 procent heeft het aantal vacatures significant verminderd. De bedrijven verwachten een grote impact op de "war for talent". Zo denken ze dat de vraag naar IT- en engineering-jobs zal stijgen en die naar ondersteunende functies het meest zal dalen.

Voorts zorgt de coronacrisis ook voor freelancers voor moeilijke tijden. De meeste bedrijven hebben volgens Hudson bij de start van de coronacrisis snel ingegrepen in de samenwerking met hen. Zo werd hun tewerkstelling in 46 procent van de gevallen verminderd met een aantal dagen per week. Zowat 11 procent besloot de opdrachten volledig on hold te zetten en 4 procent van de bevraagde organisaties besloot alle opdrachten te beëindigen nog voor de officiële einddatum. Ook na de crisis zal men minder gebruik maken van freelancers.

Het aantal organisaties dat gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid ten slotte blijft stabiel op 60 procent. Waar in de vorige bevraging 50 procent van de organisaties aangaf dat ze nog van plan waren om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor werknemers die nog voltijds tewerkgesteld zijn, is dit nu nog 42 procent.

De herstructureringen zullen gemiddeld een impact hebben op 11 procent van het personeel. Ze zullen veelal geleidelijk doorgevoerd worden, gespreid over de rest van het jaar. Enkele bedrijven spreken over een impact op meer dan 30 procent van het personeel, maar daarbij gaat het volgens Hudson meestal over kleinere organisaties met minder dan 50 werknemers. De impact van de afslankingen zou hetzelfde zijn voor bedienden als voor kaderleden. Van de bevraagde ondernemingen die een herstructurering plannen zegt 53 procent de vakbonden te zullen betrekken en geeft 80 procent aan dat ze ook een outplacementtraject zullen aanbieden voor functies die hier niet verplicht voor in aanmerking komen. Ook op het vlak van rekrutering laat de coronacrisis haar sporen na. Van de bevraagde bedrijven geeft 21 procent aan alle vacatures geannuleerd te hebben, 17 procent heeft het aantal vacatures significant verminderd. De bedrijven verwachten een grote impact op de "war for talent". Zo denken ze dat de vraag naar IT- en engineering-jobs zal stijgen en die naar ondersteunende functies het meest zal dalen. Voorts zorgt de coronacrisis ook voor freelancers voor moeilijke tijden. De meeste bedrijven hebben volgens Hudson bij de start van de coronacrisis snel ingegrepen in de samenwerking met hen. Zo werd hun tewerkstelling in 46 procent van de gevallen verminderd met een aantal dagen per week. Zowat 11 procent besloot de opdrachten volledig on hold te zetten en 4 procent van de bevraagde organisaties besloot alle opdrachten te beëindigen nog voor de officiële einddatum. Ook na de crisis zal men minder gebruik maken van freelancers. Het aantal organisaties dat gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid ten slotte blijft stabiel op 60 procent. Waar in de vorige bevraging 50 procent van de organisaties aangaf dat ze nog van plan waren om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor werknemers die nog voltijds tewerkgesteld zijn, is dit nu nog 42 procent.