Derde keer, goede keer? Bij Crelan mogen ze hun borst natmaken. De coöperatieve bank slaagt er maar niet in de Europese bankentoezichthouder te overtuigen van de financiële robuustheid van haar plan om AXA Bank over te nemen. De ECB heeft Crelan opnieuw gevraagd om zijn dossier aan te passen, zodat het in september eindelijk formeel kan worden ingediend. Het wordt de derde poging om de overname goedgekeurd te krijgen door de ECB.
...

Derde keer, goede keer? Bij Crelan mogen ze hun borst natmaken. De coöperatieve bank slaagt er maar niet in de Europese bankentoezichthouder te overtuigen van de financiële robuustheid van haar plan om AXA Bank over te nemen. De ECB heeft Crelan opnieuw gevraagd om zijn dossier aan te passen, zodat het in september eindelijk formeel kan worden ingediend. Het wordt de derde poging om de overname goedgekeurd te krijgen door de ECB.Crelan kondigde de acquisitie van zijn sectorgenoot AXA Bank al in oktober 2019 aan. In maart 2020 plaatste de ECB een eerste keer ernstige vraagtekens bij de operatie. De opmerkingen van de Europese toezichthouder hadden vooral betrekking op de financiering van de overname - Crelan zou te weinig kapitaal overhouden als het de overname met eigen middelen betaalde - en de IT-integratie.In november 2020 deed Crelan een tweede poging. Het nieuwe plan voorzag onder meer in de uitgifte van 300 miljoen euro aan achtergesteld schuldpapier, dat bij het kapitaal mag worden geteld (een zogenoemde Tier2-uitgifte). Drie financiële reuzen die commerciële partners zijn van Crelan (AXA, Amundi en Allianz) hadden zich garant gesteld om het geld in te brengen. In februari van dit jaar bleek echter al dat de ECB niet helemaal overtuigd was . De toezichthouder bleef bijkomende vragen stellen.Nu heeft de ECB Crelan blijkbaar een ultimatum gesteld. De bank krijgt een nieuwe, derde kans om een aangepast overnamedossier formeel in te dienen. Dat zou in september moeten gebeuren. Volgens onze informatie dringt de ECB aan op een sterker financieel plan en meer garanties dat de IT-migratie zonder incidenten zal verlopen. De centrale bank zelf onthoudt zich van commentaar.In de wandelgangen luidt het dat de ECB vindt dat de leverage ratio van Crelan na de fusie te laag is. De leverage ratio is een niet-risicogewogen kapitaalratio die het eigen vermogen afzet tegen het balanstotaal van de bank. Het wettelijke minimum is 3 procent. Daar zou Crelan na de overname van AXA Bank maar net boven zitten. Daarom neemt de ECB geen vrede met een uitgifte van Tier2-kapitaal. Ze dringt aan op een echte kapitaalinjectie (Tier1 of additional Tier1, in het vakjargon).Dat betekent dat Crelan opnieuw aan tafel moet met zijn drie investeerders, met de vraag om echt kapitaal in te brengen, en dus meer risico te dragen. Als zij bereid zijn om 300 miljoen euro Tier1- of additional Tier1-kapitaal op tafel te leggen, zou de leverage ratio van Crelan stijgen van 3,2 naar 3,8 procent. Als zij daar niet mee instemmen, moet Crelan op zoek naar andere institutionele investeerders.De timing voor de definitieve goedkeuring van de deal (de closing) schuift dus opnieuw op. Crelan wilde tegen de zomer van 2021 alles op orde hebben, maar nu moet de bank het dossier nog eens aanpassen in de hoop de overeenkomst voor het einde van het jaar bekrachtigd te zien. Daarna moet de eigenlijke integratie van de twee banken nog beginnen. Voor die operatie heeft de bank nog eens twee jaar uitgetrokken.De overname van AXA Bank moet van Crelan het nummer vijf op de Belgische bankenmarkt maken, maar lijkt uit te draaien op een processie van Echternach. Bovendien blijven er enkele belangrijke hordes te nemen. De ECB gunt Crelan een derde kans, maar het zou weleens de laatste kunnen zijn.