De prijs voor een vat ruwe olie is in een half jaar gestegen van 45 naar bijna 70 dollar. Vanwaar die stijging?

KOEN DE LEUS. "De landen van het oliekartel OPEC houden zich verrassend goed aan de productieafspraken. De stijgende olieprijs is daarom geen grote verrassing. De groei van de wereldeconomie is bovendien echt heel stevig. Niet alleen in de eurozone gaat het beter dan verwacht, ook heel wat groeilanden doen het goed. Wereldwijd is er zo een synchroon herstel aan de gang."
...

KOEN DE LEUS. "De landen van het oliekartel OPEC houden zich verrassend goed aan de productieafspraken. De stijgende olieprijs is daarom geen grote verrassing. De groei van de wereldeconomie is bovendien echt heel stevig. Niet alleen in de eurozone gaat het beter dan verwacht, ook heel wat groeilanden doen het goed. Wereldwijd is er zo een synchroon herstel aan de gang." DE LEUS. "Schalieolie is een belangrijke evolutie. De productie is sinds 2000 verdubbeld. Dat is spectaculair. Toch is het niet zo verrassend dat de olieprijs bij hoogconjunctuur naar de bovenkant van een vork van 50 tot 70 dollar gaat, zeker als de voorraden sterk dalen, zoals nu. Dat betekent nog niet dat de olieprijs snel zal stijgen naar 90 dollar of meer zoals in 2010. "De vraag naar olie zal wel blijven toenemen, zelfs al zien we de grote doorbraak van de elektrische wagen of andere nieuwe technologieën. Olie zit immers ook in tal van andere producten, zoals plastic. Tegelijk hebben veel grote oliebedrijven hun investeringen teruggeschroefd door de lagere olieprijs. Dat zal de komend jaren op het aanbod wegen. Als die nieuwe technologieën dan vertraging oplopen of teleurstellen, is wel een hogere prijs denkbaar." DE LEUS. "België kent veel energie-intensieve bedrijven en die krijgen nu natuurlijk een bijkomende factuur. Al wordt de stijging van de olieprijs wel deels gecompenseerd door de daling van de dollar. Die tegengestelde bewegingen gaan wel vaker samen. Omgerekend naar euro is de olieprijs daardoor minder sterk gestegen. "De olieprijs kan de inflatie een duw in de rug geven. In de eerste plaats is dat een tijdelijk effect. Maar als de olieprijs langer rond dit hogere niveau blijft schommelen, kan dat leiden tot een duurzame stijging van de prijzen van afgewerkte producten. Dat zou de centrale banken in de kaart spelen, want voor hen blijft een chronisch lage inflatie de voornaamste uitdaging. Mocht de inflatie verrassen, dan zullen de centrale banken misschien sneller dan verwacht hun beleid afbouwen. En dat zou de economie wel kunnen afremmen." DE LEUS. "Dat zal vooral afhangen van hoe duurzaam de hogere olieprijs blijkt. Schommelingen in de olieprijs zijn normaal. Maar als de prijs langer hoger blijft, dan zullen bedrijven die toch doorrekenen. Ook olieproducten worden natuurlijk wat duurder. Heel wat Belgen vullen aan het begin van het jaar hun stookolietank. Voor hun is de stijging een tegenvaller."