Zeeschepen met aanzienlijke diepgang moeten goederen lichten voor ze het kanaal opvaren, omdat het water niet hoog genoeg staat. Om die reden blijven de sluizen in Terneuzen ook langer gesloten bij laagwater. Zo loopt er minder water in de Westerschelde. Het regime betekent langere wachttijden voor zeeschepen, binnenvaartschepen en sleepboten, meldt North Sea Port.

Schepen mogen voor een veilige doorgang maximaal 12,35 meter diep in het water liggen, in plaats van de reguliere 12,50 meter. Dat betekent dat zeeschepen die het kanaal vanop de Westerschelde opvaren extra goederen moeten lichten. Vertrekkende vaartuigen zijn genoodzaakt minder goederen te laden.

De sluizen in Terneuzen blijven dicht vanaf 2 uur voor én tot 2 uur na laagwater om de hoeveelheid aan schutwater te beperken. Op één dag kunnen gedurende 8 uur geen schepen via het sluizencomplex in Terneuzen het kanaal op- of afvaren.

Schepen worden ook maximaal samengebracht om minder te versassen. Ook in de binnenvaartsluis in Evergem - ten zuiden van het kanaal Gent-Terneuzen - wordt er waterbesparend geschut door de sluiskolk met zoveel mogelijk schepen te vullen.

Het is al de derde zomer op een rij dat de diepgang in het kanaal Gent-Terneuzen door de droogte te wensen overlaat.

Zeeschepen met aanzienlijke diepgang moeten goederen lichten voor ze het kanaal opvaren, omdat het water niet hoog genoeg staat. Om die reden blijven de sluizen in Terneuzen ook langer gesloten bij laagwater. Zo loopt er minder water in de Westerschelde. Het regime betekent langere wachttijden voor zeeschepen, binnenvaartschepen en sleepboten, meldt North Sea Port.Schepen mogen voor een veilige doorgang maximaal 12,35 meter diep in het water liggen, in plaats van de reguliere 12,50 meter. Dat betekent dat zeeschepen die het kanaal vanop de Westerschelde opvaren extra goederen moeten lichten. Vertrekkende vaartuigen zijn genoodzaakt minder goederen te laden.De sluizen in Terneuzen blijven dicht vanaf 2 uur voor én tot 2 uur na laagwater om de hoeveelheid aan schutwater te beperken. Op één dag kunnen gedurende 8 uur geen schepen via het sluizencomplex in Terneuzen het kanaal op- of afvaren.Schepen worden ook maximaal samengebracht om minder te versassen. Ook in de binnenvaartsluis in Evergem - ten zuiden van het kanaal Gent-Terneuzen - wordt er waterbesparend geschut door de sluiskolk met zoveel mogelijk schepen te vullen.Het is al de derde zomer op een rij dat de diepgang in het kanaal Gent-Terneuzen door de droogte te wensen overlaat.