De winstdaling van 16,1 miljoen tot 10,6 miljoen euro is hoofdzakelijk te wijten aan de 10 miljoen euro provisies die vdk bank opzij zet voor de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. Commercieel presteert de bank goed.De kredietportefeuille overschrijdt voor het eerst 3 miljard euro (+10%). Daarvan zijn woonkredieten goed voor 2,45 miljard euro.
...

De winstdaling van 16,1 miljoen tot 10,6 miljoen euro is hoofdzakelijk te wijten aan de 10 miljoen euro provisies die vdk bank opzij zet voor de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. Commercieel presteert de bank goed.De kredietportefeuille overschrijdt voor het eerst 3 miljard euro (+10%). Daarvan zijn woonkredieten goed voor 2,45 miljard euro.In een uiterst moeilijke rente-omgeving boekte vdk bank vorig jaar 7 procent meer rente-inkomsten. De totale omzet (het bankproduct) steeg met 1 procent tot 78,1 miljoen euro. De bank slaagde er ook in haar kosten met meer dan 3 procent naar beneden te brengen. Dat alles resulteerde in een toename van het brutobedrijfsresultaat tot 26,6 miljoen euro (+11%)."Ik ben fier op onze commerciële ploeg die er in coronatijd vanop afstand in geslaagd is onze boodschap van duurzaamheid en nabijheid over te brengen", zegt de CEO, Leen Van den Neste. "Dat onze portefeuille ondernemingskredieten (vooral aan zelfstandigen, vrije beroepen, kmo's, lokale overheden en non-profit, nvdr) met 22 procent aangroeit tot 541 miljoen euro is een bewijs van onze inspanning om de Belgische economie in onzekere tijden te ondersteunen."Omdat de lage rente op het inkomstenmodel drukt en de impact van de coronacrisis op de Belgische economie nog onzeker blijft, zette vdk bank 10 miljoen euro bijkomende provisies opzij. De bank beklemtoont dat het om algemene voorzieningen gaat, die geen betrekking hebben op concrete dossiers van kredietverliezen.Van de 10,6 miljoen euro nettowinst keert vdk bank 4 miljoen euro uit als dividend aan de aandeelhouders, hoofdzakelijk organisaties uit de Gentse christelijke arbeidersbeweging. Daarmee blijft de bank naar eigen zeggen binnen de beperkingen die de toezichthouders aan de dividenduitkering door banken opleggen. Over het boekjaar 2019 had ze geen dividend uitgekeerd. Vdk verantwoordt de winstuitkering door te verwijzen naar zijn sterke solvabiliteitsratio van 17,1 procent.De bank kreeg bovendien van de Nationale Bank de toelating om vanaf dit jaar haar eigen risicomodel te gebruiken voor haar portefeuille woonkredieten. Interne modellen leveren doorgaans een lagere weging van de kredietrisico's op dan standaardmodellen, waardoor banken hun kapitaalbuffers artificieel zien aangroeien. En dat is ook bij vdk het geval. Door het gebruik van het interne model zal de solvabiliteitsratio stijgen tot boven 20 procent, becijferde de bank."Dat geeft ons de mogelijkheid om de komende jaren nog meer in te zetten op commerciële groei met de financiering van duurzame projecten", zegt Van den Neste. "België zal de komende tien jaar enorme inspanningen moeten doen om zijn vastgoedpatrimonium energie-efficiënt en klimaatneutraal te maken. Dat is een win voor de klant, die zijn energiefactuur kan doen dalen, en voor de maatschappij, die de gevolgen van de klimaatcrisis moet beperken. Wij willen als bank een deel van de oplossing zijn, met aandacht voor de meest kwetsbaren."