Een van de belangrijkste prioriteiten van de 'financieel directeurs blijft het naleven van de regelgeving. Volgens 29 procent van de 200 ondervraagde Belgische 'financieel directeurs wordt dat een van de voornaamste zorgenkinderen tegen 2020. Maar ook de technologische vooruitgang zal almaar meer op de voorgrond treden. Zo is 23 procent ervan overtuigd dat het bijhouden van de technologische veranderingen almaar belangrijker zal worden tegen 2020.

Ook het optimale gebruik van big data zal volgens 21 procent een prominente rol spelen in de ondernemingen. En die veranderingen zullen volgens Robert Half een enorme impact hebben op de arbeidsmarkt.

War on talent

"Het tekort aan vaardigheden blijft een probleem in heel België"

Volgens het onderzoek verwacht 85 procent van de Belgische 'financieel directeurs problemen bij het vinden en aantrekken van de juiste finance-professionals. "Het tekort aan vaardigheden blijft een probleem in heel België", benadrukt Robert Half. De afgelopen jaren is het aantal 'financieel directeurs dat aangaf moeite te hebben met het vinden van hoogopgeleide kandidaten nooit lager geweest dan 80 procent. Het rekruteringsbedrijf is er dan ook van overtuigd dat de 'war on talent' nog maar net begonnen is.

"Bedrijven dienen daarom een strategisch actieplan te ontwikkelen om het tekort aan bepaalde vaardigheden en profielen efficiënt aan te pakken", aldus Robert Half. Dat betekent enerzijds dat ze talentmanagementprogramma's moeten opstellen voor het bestaande personeel en anderzijds dat ze extern op zoek moeten naar professionals met een welbepaalde expertise die nog niet beschikbaar is in de organisatie. En dat is goed nieuws voor mensen die aan dat profiel beantwoorden. Zo geeft bijna vier op de tien hr-managers aan dat ze, in vergelijking met een jaar geleden, meer bereid zijn met topkandidaten over het loon te onderhandelen.

De zoektocht naar talent dwingt bedrijven ook na te denken over hoe ze het talent in huis kunnen houden. Dat betekent onder meer dat 'financieel directeurs meestal hogere lonen moeten geven dan dat ze voor ogen hadden.

Voorbereiden op 2020

Toch is Robert Half ervan overtuigd dat de ondernemingen zich kunnen voorbereiden op de uitdagingen die 2020 meebrengt. Zo kunnen ze een competentiekader creëren, een gap-analyse (een analyse van de verschillen tussen de gewenste en de huidige situatie) uitvoeren, het juiste talent zoeken en een trainings- en ontwikkelingsplan opstellen, bepalen wat geautomatiseerd kan worden, een flexibele rekruteringsstrategie hanteren en een degelijk aanwervings- en retentiebeleid opstellen.

"Als je de top wilt bereiken in een bedrijfstak, dan loont het onder andere je huiswerk te doen"

"Voor bedrijven is het belangrijk dat ze weten welke vaardigheden ze nodig hebben. Een proactief aanwervingsbeleid is de beste strategie daarvoor", verduidelijkt Frédérique Bruggeman, managing director van Robert Half Belux.

Ook het personeel kan, volgens Robert Half, de ondernemingen helpen het hoofd te bieden aan de toekomstige uitdagingen. "Een onmiskenbaar teken van toewijding aan een functie is de bereidheid nieuwe vaardigheden op het werk te ontwikkelen. Dat geeft aan dat je streeft naar vooruitgang", aldus Robert Half. Het rekruteringsbedrijf adviseert personeelsleden daarom steeds bij te blijven. "Als je de top wilt bereiken in een bedrijfstak, dan loont het onder andere je huiswerk te doen. Het bijwonen van seminaries, het lezen van publicaties uit de sector en het volgen van de nieuwsfeeds zijn daarbij essentieel", klinkt het.

Tot slot is het ook aan de 'financieel directeurs om zich voor te bereiden op wat de toekomst zal brengen. Veel CEO's en raden van bestuur verwachten nu al van de financieel directeur dat hij, naast zijn financiële verantwoordelijkheid, ook optreedt als strategisch adviseur ter ondersteuning van de bedrijfsgroei. "Dat betekent dat de financieel directeur niet alleen moet stilstaan bij de veranderende rol van de financiële afdeling, maar ook bij de gevolgen daarvan voor de dagelijkse operationele finance-activiteiten, de strategische bedrijfs- en financiële analyse, innovatie, informatie, bedrijfssystemen en - niet in de laatste plaats - zijn medewerkers", besluit Robert Half.

Een van de belangrijkste prioriteiten van de 'financieel directeurs blijft het naleven van de regelgeving. Volgens 29 procent van de 200 ondervraagde Belgische 'financieel directeurs wordt dat een van de voornaamste zorgenkinderen tegen 2020. Maar ook de technologische vooruitgang zal almaar meer op de voorgrond treden. Zo is 23 procent ervan overtuigd dat het bijhouden van de technologische veranderingen almaar belangrijker zal worden tegen 2020. Ook het optimale gebruik van big data zal volgens 21 procent een prominente rol spelen in de ondernemingen. En die veranderingen zullen volgens Robert Half een enorme impact hebben op de arbeidsmarkt. Volgens het onderzoek verwacht 85 procent van de Belgische 'financieel directeurs problemen bij het vinden en aantrekken van de juiste finance-professionals. "Het tekort aan vaardigheden blijft een probleem in heel België", benadrukt Robert Half. De afgelopen jaren is het aantal 'financieel directeurs dat aangaf moeite te hebben met het vinden van hoogopgeleide kandidaten nooit lager geweest dan 80 procent. Het rekruteringsbedrijf is er dan ook van overtuigd dat de 'war on talent' nog maar net begonnen is. "Bedrijven dienen daarom een strategisch actieplan te ontwikkelen om het tekort aan bepaalde vaardigheden en profielen efficiënt aan te pakken", aldus Robert Half. Dat betekent enerzijds dat ze talentmanagementprogramma's moeten opstellen voor het bestaande personeel en anderzijds dat ze extern op zoek moeten naar professionals met een welbepaalde expertise die nog niet beschikbaar is in de organisatie. En dat is goed nieuws voor mensen die aan dat profiel beantwoorden. Zo geeft bijna vier op de tien hr-managers aan dat ze, in vergelijking met een jaar geleden, meer bereid zijn met topkandidaten over het loon te onderhandelen. De zoektocht naar talent dwingt bedrijven ook na te denken over hoe ze het talent in huis kunnen houden. Dat betekent onder meer dat 'financieel directeurs meestal hogere lonen moeten geven dan dat ze voor ogen hadden. Toch is Robert Half ervan overtuigd dat de ondernemingen zich kunnen voorbereiden op de uitdagingen die 2020 meebrengt. Zo kunnen ze een competentiekader creëren, een gap-analyse (een analyse van de verschillen tussen de gewenste en de huidige situatie) uitvoeren, het juiste talent zoeken en een trainings- en ontwikkelingsplan opstellen, bepalen wat geautomatiseerd kan worden, een flexibele rekruteringsstrategie hanteren en een degelijk aanwervings- en retentiebeleid opstellen. "Voor bedrijven is het belangrijk dat ze weten welke vaardigheden ze nodig hebben. Een proactief aanwervingsbeleid is de beste strategie daarvoor", verduidelijkt Frédérique Bruggeman, managing director van Robert Half Belux. Ook het personeel kan, volgens Robert Half, de ondernemingen helpen het hoofd te bieden aan de toekomstige uitdagingen. "Een onmiskenbaar teken van toewijding aan een functie is de bereidheid nieuwe vaardigheden op het werk te ontwikkelen. Dat geeft aan dat je streeft naar vooruitgang", aldus Robert Half. Het rekruteringsbedrijf adviseert personeelsleden daarom steeds bij te blijven. "Als je de top wilt bereiken in een bedrijfstak, dan loont het onder andere je huiswerk te doen. Het bijwonen van seminaries, het lezen van publicaties uit de sector en het volgen van de nieuwsfeeds zijn daarbij essentieel", klinkt het. Tot slot is het ook aan de 'financieel directeurs om zich voor te bereiden op wat de toekomst zal brengen. Veel CEO's en raden van bestuur verwachten nu al van de financieel directeur dat hij, naast zijn financiële verantwoordelijkheid, ook optreedt als strategisch adviseur ter ondersteuning van de bedrijfsgroei. "Dat betekent dat de financieel directeur niet alleen moet stilstaan bij de veranderende rol van de financiële afdeling, maar ook bij de gevolgen daarvan voor de dagelijkse operationele finance-activiteiten, de strategische bedrijfs- en financiële analyse, innovatie, informatie, bedrijfssystemen en - niet in de laatste plaats - zijn medewerkers", besluit Robert Half.