Dirk Vanderschrick werd begin dit jaar benoemd tot CEO van Belfius Insurance. Hij stond daarvoor al aan het hoofd van de retailbank van Belfius. Dat hij nu de twee entiteiten aanstuurt, moet hem de mogelijkheid bieden de bank en het verzekeringsbedrijf nauwer te doen samenwerken.
...

Dirk Vanderschrick werd begin dit jaar benoemd tot CEO van Belfius Insurance. Hij stond daarvoor al aan het hoofd van de retailbank van Belfius. Dat hij nu de twee entiteiten aanstuurt, moet hem de mogelijkheid bieden de bank en het verzekeringsbedrijf nauwer te doen samenwerken. In het verleden was verzekeren geen prioriteit voor Belfius Bank. Terwijl de instelling een marktaandeel van 15 procent haalt in bancaire producten, is dat in verzekeringen maar 6 procent. Het marktaandeel van Belfius Insurance moet naar hetzelfde niveau als dat van de bank. Dat vergt een snelle groei in schadeverzekeringen. Belfius mikt op 10 procent groei per jaar in een markt die jaarlijks amper 1 tot 2 procent groeit. "Het potentieel voor groei via kruisverkoop is gigantisch", zegt Vanderschrick. "Slechts 3 procent van de Belfius-klanten heeft een auto- en 10 procent een brandverzekering." Werpt de operationele toenadering tussen de bank en de verzekeraar al commerciële vruchten af? DIRK VANDERSCHRICK. "2017 was een prima jaar voor Belfius Insurance. In niet-leven zijn we met 6 procent gegroeid, drie keer sneller dan de markt. Bovendien groeien we in onze drie verkoopkanalen: de bank-verzekeringen, ons gespecialiseerde netwerk DVV en de directe verzekeraar Corona Direct. Als we marktaandeel afpakken, dan moet het van de concurrentie zijn." 6 procent groei, dat is onder de doelstelling van 10 procent per jaar. VANDERSCHRICK. "2017 was een overgangsjaar. Volgend jaar gaan we voluit in het offensief. We zijn bezig met een grondige aanpassing van de IT-systemen. Die modernisering moet midden 2018 uitmonden in de lancering van nieuwe digitale verzekeringsapplicaties, geïntegreerd in de bankapp van Belfius. Daar verwachten we veel van. Ik durf te stellen dat ons aanbod disruptief zal zijn. De bedoeling is dat klanten na het beantwoorden van een heel beperkt aantal vragen meteen een offerte voor een autoverzekering ontvangen." KBC Verzekeringen biedt al na drie klikken een offerte voor een woonpolis. Hoe wil Belfius nog het verschil maken? VANDERSCHRICK. "De prijs zal een belangrijk element zijn. Door processen te automatiseren, kunnen we de klanten gemakkelijker en sneller van dienst zijn. Die efficiëntiewinst zullen we gebruiken om hun een aantrekkelijk voorstel te doen." Zullen de Belfius-verzekeringsapplicaties Corona Direct niet kannibaliseren? VANDERSCHRICK. "Corona Direct heeft een eigen insteek. Het focust op de kilometerverzekering en werkt zonder tussenpersonen, waardoor klanten een forse besparing kunnen realiseren. Belfius mikt op de klanten die een globale dekking zoeken. De klant die zijn verzekeringen gescheiden wil houden van zijn bankactiviteiten of de service van een specialist wil, kan bij DVV terecht." De verzekeringssector loopt achter op de digitale ontwikkelingen in de banksector. Hoe komt dat? VANDERSCHRICK. "Bij verzekeringen komt traditioneel veel administratie kijken, omdat de inschatting van de risico's cruciaal is. Het vergt wat meer tijd om dat te vertalen naar een digitale toepassing. Een remmende factor is ook het makelaarskanaal. Verzekeringsmaatschappijen die met makelaars werken, moeten niet enkel hun eigen platform moderniseren, ze zijn ook afhankelijk van de stappen die hun distributeurs ondernemen. Maar ik verwacht de komende jaren een snelle evolutie. Een klant die mobiel bankiert, wil hetzelfde voor zijn verzekeringen." Belfius sloot onlangs een strategisch partnership met Touring. Wat wilt u daarmee bereiken? VANDERSCHRICK. "De auto is steeds minder de oplossing. Daarom tracht Belfius Insurance verschillende soorten dekkingen aan te bieden, bijvoorbeeld voor wie de fiets, de auto en de trein combineert om naar het werk te gaan. We zijn gesprekken met Touring begonnen omdat het gespecialiseerd is in mobiliteit en omdat het heel hard bezig is met klantenservice en -tevredenheid. In eerste instantie zal Belfius voor zijn bijstandsverzekeringen een beroep doen op Touring Assistance, en niet langer op Allianz Mondial. Voor het herstellen en vervangen van autoruiten wordt Touring Autoglass onze partner. In ruil kunnen wij al onze bank- en verzekeringsproducten aanbieden aan de leden van Touring. "We zien die deal als de eerste stap in de vorming van een ecosysteem rond mobiliteitsoplossingen. In een ecosysteem geven de partners elkaar toegang tot hun klanten, producten en diensten. Daarnaast willen wij samen nadenken over nieuwe mobiliteitsoplossingen en -concepten. Op termijn kunnen andere partners zich aansluiten." De focus van Belfius Insurance ligt op schadeverzekeringen. Gelooft u niet langer in levensverzekeringen? VANDERSCHRICK. "Toch wel. Ik denk dat levensverzekeringen weer aan belang zullen winnen, maar dan in de context van de vergrijzing. Er is behoefte aan nieuwe initiatieven in pensioenverzekeringen, zodat mensen voor zichzelf een aanvullend inkomen kunnen creëren. Veel Belgen zijn niet bezig met het opbouwen van een pensioenreserve. Daarom lanceren wij volgend jaar een simulator waarmee klanten kunnen berekenen hoeveel ze tekortkomen om hun levensstandaard op peil te houden. De agenten zullen hun uitleggen hoe ze dat kapitaal via onze bank- en/of verzekeringsproducten kunnen opbouwen." Er is een principeakkoord dat Belfius volgend jaar naar de beurs gaat. Legt dat druk op de organisatie? VANDERSCHRICK. "Onze CEO, Marc Raisière, wil dat de directieleden die verantwoordelijk zijn voor de business, daar zo weinig mogelijk mee bezig zijn. Hij vraagt dat we focussen op groei." In vergelijking met sectorgenoten is het rendement op eigen vermogen van Belfius beperkt. Dreigt u, onder druk van de markten, niet opnieuw meer risico's te nemen? VANDERSCHRICK. "Meer risico's, dat nooit meer. Ik heb de jaren 2000 bij Dexia meegemaakt. Onderschat de impact niet van een CEO die de lat heel hoog legt. 10 procent winstgroei per jaar gedurende tien jaar, dat is onrealistisch, maar in een commerciële organisatie doet iedereen er alles aan om zijn targets te halen. Met de bekende excessen tot gevolg. Wat mij betreft, is dat verhaal niet voor herhaling vatbaar. Als men weer die weg op zou gaan, ga ik iets anders doen. Ik denk dat Belfius er goed aan doet zijn eigen verhaal te schrijven. Een lokale bank met een duurzaam groeipotentieel en een stabiel dividendrendement moet zeker investeerders kunnen interesseren."