Ondanks de terugval met ruim 25 procent presteert de bank beter dan de nettowinst van 177 miljoen euro waar analisten gepolst door Bloomberg rekening mee hielden. De kwartaalomzet van Dexia bedraagt 1,23 miljard euro, wat overeenstemt met een terugval met 9,9 procent. Zonder meerwaarden uit desinvesteringen stijgen de opbrengsten uit de verschillende bedrijfstakken met 5 procent tegenover het tweede kwartaal.

Volgens CEO Pierre Mariani weerspiegelen de resultaten "een echte dynamiek in de commerciële markten" en "een significante daling van de kosten van risico in alle metiers van de groep".

De Dexia-topman legde tijdens een toelichting de nadruk op de sterke resultaten in België. In ons land namen de deposito's (retail en commercial banking) toe tot 63 miljard euro en de levensverzekeringsreserves tot 11 miljard euro. Op jaarbasis stemt dat voor beide divisies overeen met een stijging met 11 procent. De kredieten stijgen met 5 procent tot 33 miljard euro.

De provisies voor slechte leningen zakken op jaarbasis met 41,7 procent tot 49 miljoen euro. In vergelijking met het tweede kwartaal 2010 nemen de kosten met 6,2 procent toe tot 973 miljoen euro. Dat heeft te maken met 93 miljoen euro herstructureringskosten die in rekening werden gebracht. Het herstructureringsplan verloopt volgens Dexia in overeenstemming met de doelstellingen die werden opgelegd door Europa.

In september werd een banenverlies van 665 aangekondigd, waarvan 385 banen In België sneuvelen .

Ondanks de terugval met ruim 25 procent presteert de bank beter dan de nettowinst van 177 miljoen euro waar analisten gepolst door Bloomberg rekening mee hielden. De kwartaalomzet van Dexia bedraagt 1,23 miljard euro, wat overeenstemt met een terugval met 9,9 procent. Zonder meerwaarden uit desinvesteringen stijgen de opbrengsten uit de verschillende bedrijfstakken met 5 procent tegenover het tweede kwartaal. Volgens CEO Pierre Mariani weerspiegelen de resultaten "een echte dynamiek in de commerciële markten" en "een significante daling van de kosten van risico in alle metiers van de groep". De Dexia-topman legde tijdens een toelichting de nadruk op de sterke resultaten in België. In ons land namen de deposito's (retail en commercial banking) toe tot 63 miljard euro en de levensverzekeringsreserves tot 11 miljard euro. Op jaarbasis stemt dat voor beide divisies overeen met een stijging met 11 procent. De kredieten stijgen met 5 procent tot 33 miljard euro.De provisies voor slechte leningen zakken op jaarbasis met 41,7 procent tot 49 miljoen euro. In vergelijking met het tweede kwartaal 2010 nemen de kosten met 6,2 procent toe tot 973 miljoen euro. Dat heeft te maken met 93 miljoen euro herstructureringskosten die in rekening werden gebracht. Het herstructureringsplan verloopt volgens Dexia in overeenstemming met de doelstellingen die werden opgelegd door Europa.In september werd een banenverlies van 665 aangekondigd, waarvan 385 banen In België sneuvelen .