"We mikken op een bedrag dat een halvering is van het midden tussen het recurrente verlies in 2013 (669 miljoen) en het nettoverlies (1,08 miljard)." Topman Boeck wilde geen precies cijfer geven, maar beklemtoonde dat er nog veel onzekerheden zijn, zoals de impact van een mogelijke verkoop van Crediop en de 'asset quality review' door de Europese Centrale Bank (ECB).

De verkoop van Crediop is niet opgelegd door Europa en komt dus als een verrassing. Maar volgens De Boeck is het 'de morele plicht' van Dexia om Crediop te proberen verkopen. Het gaat immers om een activiteit met 35 miljard euro aan kredieten, voornamelijk Italiaanse. Er zijn concrete overnamegesprekken aan de gang, maar de topman gaf donderdag toe dat de kans op slagen kleiner is dan bij andere deals.

"Maar zelfs al is de kans maar 10 procent, dan nog moeten we het proberen." Dexia zal bij een verkoop van Crediop verlies lijden, maar ziet tegelijk de risico's fors verminderen en financieringskosten dalen. "We moeten nu afwegen hoeveel verlies de Belgische en Franse belastingbetaler mag dragen om dit risico te kunnen afbouwen", verduidelijkte De Boeck.

Ook over de 'asset quality review' bestaat nog grote onduidelijkheid. De belangrijkste vraag is of Dexia een uitzonderingsmaatregel zal krijgen wegens zijn bijzonder statuut. De Boeck gaf aan dat de restbank nu nog hetzelfde parcours volgt als de collega's, maar mogelijk zal de impact van de besluiten afwijken. Zo'n asset quality review kan mogelijk de solvabiliteit van de restbank aantasten - en dus een nieuwe kapitaalverhoging noodzakelijk maken - 'maar dat zal pas duidelijk zijn op het einde van het proces'.

De topman beklemtoonde ook dat Dexia niet langer 'een alles of niets verhaal is, het is veel genuanceerder dan dat'. Een faillissement dat Frankrijk en België tientallen miljarden euro's zou kosten als gevolg van de staatswaarborgen, lijkt niet meer aan de orde. (Belga/BO)

"We mikken op een bedrag dat een halvering is van het midden tussen het recurrente verlies in 2013 (669 miljoen) en het nettoverlies (1,08 miljard)." Topman Boeck wilde geen precies cijfer geven, maar beklemtoonde dat er nog veel onzekerheden zijn, zoals de impact van een mogelijke verkoop van Crediop en de 'asset quality review' door de Europese Centrale Bank (ECB). De verkoop van Crediop is niet opgelegd door Europa en komt dus als een verrassing. Maar volgens De Boeck is het 'de morele plicht' van Dexia om Crediop te proberen verkopen. Het gaat immers om een activiteit met 35 miljard euro aan kredieten, voornamelijk Italiaanse. Er zijn concrete overnamegesprekken aan de gang, maar de topman gaf donderdag toe dat de kans op slagen kleiner is dan bij andere deals. "Maar zelfs al is de kans maar 10 procent, dan nog moeten we het proberen." Dexia zal bij een verkoop van Crediop verlies lijden, maar ziet tegelijk de risico's fors verminderen en financieringskosten dalen. "We moeten nu afwegen hoeveel verlies de Belgische en Franse belastingbetaler mag dragen om dit risico te kunnen afbouwen", verduidelijkte De Boeck. Ook over de 'asset quality review' bestaat nog grote onduidelijkheid. De belangrijkste vraag is of Dexia een uitzonderingsmaatregel zal krijgen wegens zijn bijzonder statuut. De Boeck gaf aan dat de restbank nu nog hetzelfde parcours volgt als de collega's, maar mogelijk zal de impact van de besluiten afwijken. Zo'n asset quality review kan mogelijk de solvabiliteit van de restbank aantasten - en dus een nieuwe kapitaalverhoging noodzakelijk maken - 'maar dat zal pas duidelijk zijn op het einde van het proces'. De topman beklemtoonde ook dat Dexia niet langer 'een alles of niets verhaal is, het is veel genuanceerder dan dat'. Een faillissement dat Frankrijk en België tientallen miljarden euro's zou kosten als gevolg van de staatswaarborgen, lijkt niet meer aan de orde. (Belga/BO)