De raad van bestuur van Dexia wil dat de aandeelhouders de kapitaalverhoging koste wat het kost goedkeuren. De val van Dexia zou namelijk 'ernstige systeemgevolgen' hebben binnen de eurozone. De bijzondere aandeelhoudersvergadering vindt plaats op 21 december 2012.

De raad van bestuur lijkt er niet helemaal gerust op dat de aandeelhouders instemmen met de kapitaalverhoging van 5,5 miljard euro door de Belgische en Franse overheid. België en Frankrijk bereikten vorige week een akkoord over een kapitaalinjectie van 5,5 miljard euro in de noodlijdende restbank Dexia. Belgie neemt daarvan 2,9 miljard (53) procent voor zijn rekening, Frankrijk 2,6 miljard (47 procent).

Mochten de aandeelhouders van plan zijn de aangekondigde kapitaalverhoging af te wijzen, dan heeft de raad van bestuur alvast een lijst klaar met de mogelijke gevolgen daarvan:

1. Vernietiging van de waarde van de resterende activa. Een ontbinding van Dexia zou tot gevolg hebben dat een vereffenaar de schulden betaalt en de resterende activa verkoopt. Gelet op de aard van deze activa en het gebrek aan liquiditeit van deze activa zouden zulke verkopen in de huidige marktomstandigheden enkel kunnen plaatsvinden met erg significante waardeverminderingen, en zouden die tot gevolg hebben dat de aanzienlijke kapitaalverliezen worden gekristalliseerd. De vereffening zou leiden tot een negatief resultaat, zonder winstuitkering aan de aandeelhouders.

2. Verliezen voor de schuldeisers. Een ontbinding van Dexia
zou het totaalbedrag van haar schuld, ten belope van ongeveer 386,5 miljard euro, alsook de verschuldigde bedragen uit hoofde van de derivatenoverenkomsten, ten belope van een notioneel bedrag van ongeveer 605 miljard euro, opeisbaar maken.

3. Een wanprestatie van Dexia zou de stabiliteit van het volledige Europese financiële systeem bedreigen. Een wanprestatie zou immers een bevriezing van de activa op korte termijn teweeg brengen en zou de liquiditeit van de markt aantasten, met een aanzienlijk risico op besmetting van de eurozone. Daarbij moet rekening worden gehouden met de omvang van de balans van de groep, het bijzonder hoog bedrag van nietgewaarborgde schulden, het volume van derivatenovereenkomsten door bepaalde entiteiten van de groep en bancaire tegenpartijen, en de impact van de verplichte verkoop door de entiteiten van de groep van hun obligatieportefeuille op de ontwikkeling van de financiële markten.

4. Een wanprestatie van Dexia zou eveneens de markten voor staatsobligaties, die van de eurozone inbegrepen, destabiliseren. De entiteiten van Dexia hielden op 30 september 2012 immers een portefeuille van soevereine schulden aan ten belope van 20,049 miljard euro. Dat zou aanzienlijke kettingreacties op de financiële markten tot gevolg hebben.

5. Door de ontbinding van Dexia zou een beroep worden gedaan op de waarborgen die werden verleend door de Belgische, Franse en Luxemburgse staat voor een bedrag van 73,4 miljard euro

6. Ten slotte zou een ontbinding van Dexia negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, aangezien de groep Dexia ongeveer 3.600 personen tewerkstelt in België en Frankrijk op 30 juni 2012.

Het is duidelijk dat de raad van bestuur van Dexia aandringt op een voortzetting van de activiteiten en een goedkeuring van de kapitaalverhoging. Op de buitengewone algemene vergadering moeten 50 procent van de aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. (BO)

Het volledige verslag van de raad van bestuur vindt u hier

De raad van bestuur van Dexia wil dat de aandeelhouders de kapitaalverhoging koste wat het kost goedkeuren. De val van Dexia zou namelijk 'ernstige systeemgevolgen' hebben binnen de eurozone. De bijzondere aandeelhoudersvergadering vindt plaats op 21 december 2012.De raad van bestuur lijkt er niet helemaal gerust op dat de aandeelhouders instemmen met de kapitaalverhoging van 5,5 miljard euro door de Belgische en Franse overheid. België en Frankrijk bereikten vorige week een akkoord over een kapitaalinjectie van 5,5 miljard euro in de noodlijdende restbank Dexia. Belgie neemt daarvan 2,9 miljard (53) procent voor zijn rekening, Frankrijk 2,6 miljard (47 procent).Mochten de aandeelhouders van plan zijn de aangekondigde kapitaalverhoging af te wijzen, dan heeft de raad van bestuur alvast een lijst klaar met de mogelijke gevolgen daarvan:1. Vernietiging van de waarde van de resterende activa. Een ontbinding van Dexia zou tot gevolg hebben dat een vereffenaar de schulden betaalt en de resterende activa verkoopt. Gelet op de aard van deze activa en het gebrek aan liquiditeit van deze activa zouden zulke verkopen in de huidige marktomstandigheden enkel kunnen plaatsvinden met erg significante waardeverminderingen, en zouden die tot gevolg hebben dat de aanzienlijke kapitaalverliezen worden gekristalliseerd. De vereffening zou leiden tot een negatief resultaat, zonder winstuitkering aan de aandeelhouders. 2. Verliezen voor de schuldeisers. Een ontbinding van Dexia zou het totaalbedrag van haar schuld, ten belope van ongeveer 386,5 miljard euro, alsook de verschuldigde bedragen uit hoofde van de derivatenoverenkomsten, ten belope van een notioneel bedrag van ongeveer 605 miljard euro, opeisbaar maken. 3. Een wanprestatie van Dexia zou de stabiliteit van het volledige Europese financiële systeem bedreigen. Een wanprestatie zou immers een bevriezing van de activa op korte termijn teweeg brengen en zou de liquiditeit van de markt aantasten, met een aanzienlijk risico op besmetting van de eurozone. Daarbij moet rekening worden gehouden met de omvang van de balans van de groep, het bijzonder hoog bedrag van nietgewaarborgde schulden, het volume van derivatenovereenkomsten door bepaalde entiteiten van de groep en bancaire tegenpartijen, en de impact van de verplichte verkoop door de entiteiten van de groep van hun obligatieportefeuille op de ontwikkeling van de financiële markten.4. Een wanprestatie van Dexia zou eveneens de markten voor staatsobligaties, die van de eurozone inbegrepen, destabiliseren. De entiteiten van Dexia hielden op 30 september 2012 immers een portefeuille van soevereine schulden aan ten belope van 20,049 miljard euro. Dat zou aanzienlijke kettingreacties op de financiële markten tot gevolg hebben.5. Door de ontbinding van Dexia zou een beroep worden gedaan op de waarborgen die werden verleend door de Belgische, Franse en Luxemburgse staat voor een bedrag van 73,4 miljard euro 6. Ten slotte zou een ontbinding van Dexia negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, aangezien de groep Dexia ongeveer 3.600 personen tewerkstelt in België en Frankrijk op 30 juni 2012. Het is duidelijk dat de raad van bestuur van Dexia aandringt op een voortzetting van de activiteiten en een goedkeuring van de kapitaalverhoging. Op de buitengewone algemene vergadering moeten 50 procent van de aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. (BO) Het volledige verslag van de raad van bestuur vindt u hier