Er waren tijden dat het land in rep en roer stond toen Dexia miljardenverliezen opbiechtte. Met een verlies van 898 miljoen euro in 2019 komt de restbank weer aardig in de buurt. Maar de context is nu anders. De verliezen zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de versnelde afbouw van de activaportefeuilles, en dat is een goede zaak. Want hoe kleiner de balans van Dexia, hoe kleiner de risico's, en hoe kleiner de kans dat het land nog eens geld moet bijsteken om de bank overeind te houden.
...

Er waren tijden dat het land in rep en roer stond toen Dexia miljardenverliezen opbiechtte. Met een verlies van 898 miljoen euro in 2019 komt de restbank weer aardig in de buurt. Maar de context is nu anders. De verliezen zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de versnelde afbouw van de activaportefeuilles, en dat is een goede zaak. Want hoe kleiner de balans van Dexia, hoe kleiner de risico's, en hoe kleiner de kans dat het land nog eens geld moet bijsteken om de bank overeind te houden.Dexia slaagde erin vorig jaar zijn balans met een kwart te verminderen, tot 120 miljard euro. De activaportefeuilles werden ingekrompen van 80 tot 49 miljard euro. Daardoor verbeterde het risicoprofiel van de bank en bleven de solvabiliteitsratio's, ondanks het zware verlies, min of meer op peil. De kernkapitaalratio van Dexia bedraagt 26,8 procent.Het slechte nieuws is dat van de overblijvende activa een groot deel verbonden is aan Italië. Dat land lijdt zwaar onder de coronacrisis. Het land is in quarantaine, de al zwakke economie draait op een nog lager toerental, en het renteverschil met Duitsland loopt op.Dexia was eind vorig jaar nog voor 19,5 miljard euro blootgesteld aan Italië. Daarvan zit 10,4 miljard in staatsobligaties, en 8,6 miljard in leningen en obligaties uitgegeven door de lokale openbare sector. Dexia is dus nauwelijks rechtstreeks onderhevig aan het kredietrisico van de reële economie, maar als de economie crasht, voelen ook de staat, de regio's en de gemeenten dat in hun fiscale inkomsten. Bovendien worden ze geconfronteerd met extra uitgaven om de coronacrisis te bedwingen.Het kernkabinet droeg gisteren Pierre Crevits voor als nieuwe CEO van Dexia. Crevits was tot hiertoe secretaris-generaal van de Nationale Bank. Hij zetelde ook in de federale stuurgroep die Dexia opvolgt. Crevits volgt Wouter Devriendt op, die aan de slag ging bij de Italiaanse bank UniCredit. Devriendt lag aan de basis van de strategie om de balans van Dexia versneld af te bouwen.Crevits moet de uitverkoop van Dexia voortzetten, maar in een moeilijker omgeving. Er is veel onrust en volatiliteit op de financiële markten, en dat is voor Dexia geen goede zaak. De restbank zit nog altijd op een grote derivatenportefeuille, waarvan de uitstaande posities moeten worden gecompenseerd met een berg cash. Het nettobedrag aan cash collateral bedroeg eind vorig jaar 21,8 miljard euro.Na de verkoop van de activiteiten in Duitsland, de sluiting van de vestiging in Madrid, en de omvorming van het kantoor in New York, moet Dexia nog zien af te raken van zijn Italiaanse bank Dexia Crediop. In het licht van de moeilijke situatie waarin Italië verkeert, wordt dat een hele opdracht. Om aan de liquiditeitseisen te voldoen, zag Dexia Crédit Local (de Franse werkmaatschappij die de banklicentie aanhoudt) zich vorig jaar genoodzaakt 120 miljoen euro vers kapitaal in haar noodlijdende Italiaanse dochteronderneming te storten. Weggesmeten geld, want tegelijk werd de waarde van Dexia Crediop in de boeken van Dexia Crédit Local op nul gezet.