Dexia heeft in het eerste kwartaal een verlies geleden van 329 miljoen euro. Het nettoverlies van de voortgezette activiteiten klokt af op 197 miljoen euro, zo meldt de restbank voorbeurs. Het resultaat van het eerste kwartaal wordt beïnvloed door eenmalige elementen voor een totaal bedrag van 103 miljoen euro. In die eenmalige elementen zit een minwaarde vervat van 142 miljoen euro van de afronding van de verkoop van de 'laatste omvangrijke commerciële activiteit', de Société de Financement Local (SFIL). Dat is de holdingmaatschappij boven het vroegere Dexia Municipal Agency, nu Caisse Française de Financement Local.

Ook zonder uitzonderlijke elementen blijft het resultaat negatief. Dexia wijt dat aan 'herfinancieringskosten die nog altijd hoger zijn dan de opbrengsten van de activaportefeuilles, rekening houdend met een niet al te gunstige renteomgeving'.

Eind maart bedroeg de geconsolideerde balans van Dexia 265,9 miljard euro, een daling met 91,4 miljard tegenover 31 december 2012. 'Na een daling met 56 miljard euro in de loop van 2012 krimpt de balans in 2013 dus verder in, wat vooral te maken heeft met de afronding van de verkoop van SFIL op 31 januari 2013 (-84 miljard euro).'

De operationele kosten dalen met 13 procent tegenover het vorige kwartaal waarin herstructureringskosten waren geboekt. (Belga/KVDA)

Dexia heeft in het eerste kwartaal een verlies geleden van 329 miljoen euro. Het nettoverlies van de voortgezette activiteiten klokt af op 197 miljoen euro, zo meldt de restbank voorbeurs. Het resultaat van het eerste kwartaal wordt beïnvloed door eenmalige elementen voor een totaal bedrag van 103 miljoen euro. In die eenmalige elementen zit een minwaarde vervat van 142 miljoen euro van de afronding van de verkoop van de 'laatste omvangrijke commerciële activiteit', de Société de Financement Local (SFIL). Dat is de holdingmaatschappij boven het vroegere Dexia Municipal Agency, nu Caisse Française de Financement Local. Ook zonder uitzonderlijke elementen blijft het resultaat negatief. Dexia wijt dat aan 'herfinancieringskosten die nog altijd hoger zijn dan de opbrengsten van de activaportefeuilles, rekening houdend met een niet al te gunstige renteomgeving'. Eind maart bedroeg de geconsolideerde balans van Dexia 265,9 miljard euro, een daling met 91,4 miljard tegenover 31 december 2012. 'Na een daling met 56 miljard euro in de loop van 2012 krimpt de balans in 2013 dus verder in, wat vooral te maken heeft met de afronding van de verkoop van SFIL op 31 januari 2013 (-84 miljard euro).' De operationele kosten dalen met 13 procent tegenover het vorige kwartaal waarin herstructureringskosten waren geboekt. (Belga/KVDA)