Voor het eerst sinds lang kon de restbank Dexia nog eens met goed nieuws uitpakken. De verkoop van de Turkse Denizbank levert 3 miljard euro op, iets meer dan verwacht.

Maar bovenal: door de afronding van de deal verbeteren de kapitaalratio's van Dexia met meer dan 3 procentpunt en wordt de nood aan een kapitaalverhoging minder acuut.

Dexia tekende al in juni met Sberbank, de grootste bank van Rusland, een overeenkomst over de verkoop van Denizbank. Maar voor Dexia was het van levensbelang dat de deal voor eind september kon afgerond worden. En dat is dus, op het nippertje, gelukt.

Was de verkoop van Denizbank niet tijdig afgerond, dan bestond het risico dat de solvabiliteitsratio's van Dexia onder het wettelijk minimum van 8% zouden vallen. In dat geval kon de ECB moeilijk doen en dreigden financiers de geldkraan dicht te draaien. Dat scenario heeft Dexia nu vermeden. De restbank boekt wel een minwaarde van 744 miljoen euro op de verkoop van Denizbank, waardoor het verlies dat na zes maanden 1,2 miljard euro bedroeg, uitgediept wordt.

Maar doordat met Denizbank ook 21,6 miljard euro aan gewogen risico's uit de groep verdwijnen, is de impact op de kapitaalratio's van Dexia uitermate gunstig. De kapitaal- en solvabiliteitsratio's verbeteren allemaal met minstens 300 basispunten.

Ander goed nieuws voor de Belgische belastingbetaler is dat Dexia meldt dat de opbrengst van de verkoop aangewend wordt "om de blootstelling van de staatsbank Belfius aan de groep Dexia te verminderen". Belfius was eind juni nog voor 28 miljard euro blootgesteld aan Dexia.

Zijn daarmee alle problemen van Dexia van de baan? Helemaal niet, maar de tijdige afwikkeling van de Denizbank-deal zorg er ten minste voor dat een kapitaalverhoging minder acuut is. De volgende stap in dit proces is de bepaling van de vergoeding die de restbank moet betalen voor de staatswaarborgen, die tijdelijk verlengd werden tot eind januari 2013. Voorlopig betaalt Dexia 90 basispunten vergoeding, maar vermits de beleggingsportefeuille minder rendement haalt, resulteert dat in een negatieve marge.

De oplossing zou erin kunnen bestaan om de vergoeding van de staatswaarborgen te verlagen naar 5 basispunten, ofwel de betalingen te vervangen door de uitgifte van warrants, waardoor België en Frankrijk het kapitaal van Dexia versterken. De scenario's zijn onderwerp van discussie tussen de twee landen en de Europese commissie die haar fiat moet geven. (P.C.)

Voor het eerst sinds lang kon de restbank Dexia nog eens met goed nieuws uitpakken. De verkoop van de Turkse Denizbank levert 3 miljard euro op, iets meer dan verwacht.Maar bovenal: door de afronding van de deal verbeteren de kapitaalratio's van Dexia met meer dan 3 procentpunt en wordt de nood aan een kapitaalverhoging minder acuut. Dexia tekende al in juni met Sberbank, de grootste bank van Rusland, een overeenkomst over de verkoop van Denizbank. Maar voor Dexia was het van levensbelang dat de deal voor eind september kon afgerond worden. En dat is dus, op het nippertje, gelukt. Was de verkoop van Denizbank niet tijdig afgerond, dan bestond het risico dat de solvabiliteitsratio's van Dexia onder het wettelijk minimum van 8% zouden vallen. In dat geval kon de ECB moeilijk doen en dreigden financiers de geldkraan dicht te draaien. Dat scenario heeft Dexia nu vermeden. De restbank boekt wel een minwaarde van 744 miljoen euro op de verkoop van Denizbank, waardoor het verlies dat na zes maanden 1,2 miljard euro bedroeg, uitgediept wordt. Maar doordat met Denizbank ook 21,6 miljard euro aan gewogen risico's uit de groep verdwijnen, is de impact op de kapitaalratio's van Dexia uitermate gunstig. De kapitaal- en solvabiliteitsratio's verbeteren allemaal met minstens 300 basispunten. Ander goed nieuws voor de Belgische belastingbetaler is dat Dexia meldt dat de opbrengst van de verkoop aangewend wordt "om de blootstelling van de staatsbank Belfius aan de groep Dexia te verminderen". Belfius was eind juni nog voor 28 miljard euro blootgesteld aan Dexia. Zijn daarmee alle problemen van Dexia van de baan? Helemaal niet, maar de tijdige afwikkeling van de Denizbank-deal zorg er ten minste voor dat een kapitaalverhoging minder acuut is. De volgende stap in dit proces is de bepaling van de vergoeding die de restbank moet betalen voor de staatswaarborgen, die tijdelijk verlengd werden tot eind januari 2013. Voorlopig betaalt Dexia 90 basispunten vergoeding, maar vermits de beleggingsportefeuille minder rendement haalt, resulteert dat in een negatieve marge. De oplossing zou erin kunnen bestaan om de vergoeding van de staatswaarborgen te verlagen naar 5 basispunten, ofwel de betalingen te vervangen door de uitgifte van warrants, waardoor België en Frankrijk het kapitaal van Dexia versterken. De scenario's zijn onderwerp van discussie tussen de twee landen en de Europese commissie die haar fiat moet geven. (P.C.)