"Het is positief dat we de moed hebben om toe te geven dat we in de verkeerde richting gingen. Dat corrigeren we nu. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste beslissingen zijn." Aan het woord is John Cryan, de Britse CEO van Deutsche Bank, tijdens een conferencecall met analisten.
...

"Het is positief dat we de moed hebben om toe te geven dat we in de verkeerde richting gingen. Dat corrigeren we nu. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste beslissingen zijn." Aan het woord is John Cryan, de Britse CEO van Deutsche Bank, tijdens een conferencecall met analisten.Cryan heeft net ingrijpende maatregelen aangekondigd. Deutsche Bank verhoogt haar kapitaal met nog eens 8 miljard euro. Het gaat om de derde kapitaalverhoging in enkele jaren. Er worden 687,5 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, met een korting van bijna 40 procent op de slotkoers van vrijdag. Dat zal leiden tot een gigantische verwatering van de bestaande aandeelhouders.Toch zijn die het project niet ongenegen. De beurskoers van Deutsche Bank daalde maandagmorgen amper met 6 procent, wat gezien de massale verwatering amper als een negatieve reactie kan worden gezien. "Investeerders zijn opgelucht dat er eindelijk een oplossing komt voor de zwakke kapitaalpositie van Deutsche Bank", zegt Michael Hünseler van Assenagon Asset Management, dat een belang in Deutsche Bank aanhoudt.Naast de kapitaalverhoging zal Deutsche Bank een minderheidsbelang in haar tak vermogensbeheer en een pak weinig rendabele activa van zijn zakenbank verkopen. Dat moet nog eens 2 miljard euro opleveren. Met 10 miljard euro extra kapitaal zal de kernkapitaalratio van Deutsche Bank op 14,1 procent uitkomen, tegen 11,9 procent eind vorig jaar.De bank wil die ratio de komende jaren stabiel boven 13 procent houden en mikt op een leverage ratio (verhouding eigen vermogen/balanstotaal) van 4,5 procent. Daarmee zou de bank opnieuw op het niveau van zijn Europese sectorgenoten komen.Deutsche Bank wordt al enkele jaren achtervolgd door juridische claims en boetes voor wanpraktijken uit het verleden. Die duwden de bank de voorbije jaren fors in het rood. Eind vorig jaar trof CEO John Cryan een belangrijke schikking met het Amerikaanse ministerie van justitie. Kostprijs: bijna 7 miljard euro, amper de helft van wat de Amerikanen aanvankelijk eisten."Nu die boete geregeld is, kwam het erop aan het kapitaaltekort van Deutsche Bank aan te pakken", zegt Hünseler. "Met 10 miljard euro vers kapitaal moet dat probleem voor eens en voor altijd van de baan zijn. Maar nu moet de bank nog bewijzen dat ze een rendabel businessmodel kan ontwikkelen."Na twee jaar zoeken en het schrappen van 9000 banen is Cryan daar niet in geslaagd. Daarom verandert hij nu het geweer van schouder. De strategie wordt compleet omgegooid. Zo gaat de geplande verkoop van het Duitse retailfiliaal Postbank, dat centraal stond in het vorige strategisch plan, niet door.Integendeel, Postbank wordt de komende jaren geïntegreerd in de divisie Private & Commercial Bank, waartoe ook de Belgische activiteiten behoren. Met 20 miljoen klanten wordt de combinatie van Postbank en Deutsche Bank in Duitsland de grootste speler. Daardoor zal de bank zich meer concentreren op de Duitse markt. Het is voorlopig onduidelijk wat daarvan de gevolgen zijn voor de activiteiten buiten Duitsland (België, Italië, Spanje, Portugal, Polen).Volgens Alain Moreau, CEO van Deutsche Bank België, verandert de strategische ommezwaai op groepsniveau niets voor zijn bank: "Wij zitten perfect in lijn met de strategie van de groep. We zijn een adviesbank die forse stappen zet in de digitalisering, en onze omzet stijgt jaar na jaar. Twee jaar geleden waren er geen plannen om België af te stoten, en die heeft Deutsche Bank nu ook niet".Door de integratie van Postbank versterkt Deutsche Bank zijn Duitse thuismarkt. Maar een grotere focus op Duitsland valt vanuit het standpunt van winstgevendheid als een uitdaging te beschouwen, want de Duitse bankenmarkt is zeer concurrentieel en wordt gekenmerkt door lage marges. "Wij willen een bank worden die gecontroleerd groeit", zei Cryan in een toelichting. "Dat betekent dat we vrede nemen met bescheiden groeicijfers." Hij wijst er ook op dat de integratie van Postbank belangrijke schaalvoordelen kan opleveren. Die worden becijferd op bijna een miljard euro tegen 2022. Dat zal echter gepaard gaan met meer banenverlies in Duitsland.In de plaats van Postbank gaat Deutsche nu een minderheidsbelang in zijn vermogensbeheer-activiteit verkopen. Dat zal gebeuren via een beursintroductie. Met meer dan 700 miljard euro aan activa wordt Deutsche Asset Management als het kroonjuweel van de groep beschouwd.Om de geplande 2 miljard aan structurele besparingen tegen 2018 te realiseren, past Cryan ook de groepsstructuur aan. De tradingactiviteit en de zakenbank worden, twee jaar nadat ze uit elkaar werden getrokken, opnieuw samengevoegd. Dat moet een besparing opleveren en een betere focus op bedrijfsklanten. Deutsche wil in de toekomst minder optreden als broker voor hefboomfondsen, andere financiële instellingen en institutionele investeerders. De klemtoon moet meer liggen op ondernemingen. Cryan maakt zich sterk dat de hernieuwde economische groei in de eurozone en de Verenigde Staten en de gestegen rente de nieuwe strategische opties zullen ondersteunen.Om het vertrouwen in de toekomst te onderstrepen, zal de bank over het lopende boekjaar een symbolisch dividend van minstens 11 eurocent uitkeren. Vanaf volgend jaar wil de groep weer uitpakken met 'een competitieve pay-outratio'.Cryan heeft ten slotte ook al gedacht aan zijn opvolging. Hij benoemt twee co-CEO's. Het gaat om Christian Sewing en Marcus Schenck. Sewing leidt de retailbank- en de vermogensbeheeractiviteit. Schenck was tot nu toe CFO en komt aan het hoofd van de zakenbank annex tradingactiviteit.