De bevoegdheden wat betreft de verwijdering van asbest zitten zowel op Vlaams als op federaal niveau. Zo is de inzameling en afbraak van asbest op werven Vlaamse materie. Het toezicht op de werkomstandigheden bij het opruimen van het afval zit echter federaal, en ook de controle van de labo's die asbest testen is een federale bevoegdheid.

En net bij die laatste wringt het schoentje, zegt Demir. Volgens de minister blijkt uit cijfers van de OVAM dat er onvoldoende controle is op veel werven waar asbest wordt verwijderd. En ook de erkende asbestlabo's worden onvoldoende effectief gecontroleerd, zegt de N-VA-minister. Die heeft daarom een brief geschreven aan federaal minister van werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), waarin ze oproept om meer dan een tandje bij te steken en samen met de bevoegde diensten rond tafel te gaan om de controle op asbestverwijdering stevig op te voeren.

Alle professionele werven waar met asbest wordt gewerkt, moeten worden aangemeld bij de federale overheid. Maar in de praktijk wordt daar nauwelijks tot niet op gecontroleerd, zegt Demir. 'Op die manier krijgen bedrijven die de regels aan hun laars lappen vrij spel met alle gevolgen van dien voor hun personeel', luidt het. Zo bleek bij een recente en uitzonderlijke handhavingsactie tussen de stad Aalst en de Fod Waso (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), in samenwerking met de OVAM, op een totaal van 51 gecontroleerde werven maar liefst 48 werven in overtreding.

De Vlaamse regering keurde jaren geleden al een actieplan Asbestafbouw goed dat er mee voor moet zorgen dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig is. Vanaf eind november is een asbestattest overigens verplicht bij verkoop.

'Alleen al met de invoering van het asbestattest zullen tegen 2032 circa 9 miljoen extra labo-analyses nodig zijn. Enkel door de handhaving op die labo's en op de werven waar met asbest wordt gewerkt op te voeren, kunnen we de veiligheid van de werknemers die met asbest werken, en bij uitbreiding van alle Vlamingen, garanderen', aldus nog minister Demir. Die wil snel met haar collega rond de tafel zitten om gezamenlijk tot een oplossing te komen

De bevoegdheden wat betreft de verwijdering van asbest zitten zowel op Vlaams als op federaal niveau. Zo is de inzameling en afbraak van asbest op werven Vlaamse materie. Het toezicht op de werkomstandigheden bij het opruimen van het afval zit echter federaal, en ook de controle van de labo's die asbest testen is een federale bevoegdheid.En net bij die laatste wringt het schoentje, zegt Demir. Volgens de minister blijkt uit cijfers van de OVAM dat er onvoldoende controle is op veel werven waar asbest wordt verwijderd. En ook de erkende asbestlabo's worden onvoldoende effectief gecontroleerd, zegt de N-VA-minister. Die heeft daarom een brief geschreven aan federaal minister van werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), waarin ze oproept om meer dan een tandje bij te steken en samen met de bevoegde diensten rond tafel te gaan om de controle op asbestverwijdering stevig op te voeren.Alle professionele werven waar met asbest wordt gewerkt, moeten worden aangemeld bij de federale overheid. Maar in de praktijk wordt daar nauwelijks tot niet op gecontroleerd, zegt Demir. 'Op die manier krijgen bedrijven die de regels aan hun laars lappen vrij spel met alle gevolgen van dien voor hun personeel', luidt het. Zo bleek bij een recente en uitzonderlijke handhavingsactie tussen de stad Aalst en de Fod Waso (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), in samenwerking met de OVAM, op een totaal van 51 gecontroleerde werven maar liefst 48 werven in overtreding.De Vlaamse regering keurde jaren geleden al een actieplan Asbestafbouw goed dat er mee voor moet zorgen dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig is. Vanaf eind november is een asbestattest overigens verplicht bij verkoop.'Alleen al met de invoering van het asbestattest zullen tegen 2032 circa 9 miljoen extra labo-analyses nodig zijn. Enkel door de handhaving op die labo's en op de werven waar met asbest wordt gewerkt op te voeren, kunnen we de veiligheid van de werknemers die met asbest werken, en bij uitbreiding van alle Vlamingen, garanderen', aldus nog minister Demir. Die wil snel met haar collega rond de tafel zitten om gezamenlijk tot een oplossing te komen